Translation

dialogBaroAltitudeNoticeMessage
English
Key English Hungarian
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Folyamatos rögzítés. Leállításhoz először kapcsolja ki a GPS-t.
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. A kiválasztott %1$s profil nem üres. Nullázza a profilt.
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Az aktív profil át lesz kapcsolva erről: %1$s erre: %2$s. Folytassuk?
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? A %1$s profil, amely ezt az útvonalat létrehozta, már nem létezik. Folytassuk az aktuális profilban: %2$s?
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Az útvonal a %1$s profilban kerül folytatásra. Folytassuk?
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Hiba történt. Próbálja újra.
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Folytatás, kérem, várjon…
dialogTracksShareTitle Share tracks Útvonal megosztása
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Hiba történt. Próbálja újra.
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Egyszerre max. 100 track osztható.
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Hely adatok kikapcsolva
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Helymeghatározás nélkül több szolgáltatás elérhetetlen.

Engedélyezze a helymeghatározást, és állítsa "nagy pontosság"-ra.

Beállítások megnyitása?
dialogBaroAltitudePromptTitle Barometric altitude problem Barométeres magasság megállapítási hiba
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
A barometrikus magasság megállapítás a GPS-magasságtól való eltérés miatt kikapcsolásra került!Kérjük ne használja zárt vagy légkondicionált helyiségekben!
dialogBaroAltitudeNoticeTitle Notice Értesítés
dialogBaroAltitudeNoticeMessage Barometric Altitude works only outdoors.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
A barometrikus magasság meghatározás csak a szabadban működik.Kérjük ne használja zárt vagy légkondicionált helyiségekben, mint például járműveken és repülőgépen!
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Értesítés
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
A hőmérő pontossága a külső levegő hőmérsékletétől függ.

Kérjük ne használja zárt vagy légkondicionált helyiségekben, mint például járműveken és repülőgépen!
dialogResetTitle Finish Befejez
dialogResetMessage Save this track and prepare for a new one? Mentsük az útvonalat és kezdjünk egy újat?
dialogResetNoTrackMessage No track was recorded. Reset the meters now? Nem került útvonal rögzítésre. Lenullázuk a mutatókat?
dialogScreenHudMode HUD mirror mode HUD tükörkép mód
dialogScreenOrientationAuto Automatic Automatikus elforgatás
dialogScreenOrientationPortrait Portrait Függőleges
dialogScreenOrientationLandscape Landscape Vízszintes
dialogScreenOrientationReversePortrait Portrait (reverse) Álló
dialogScreenOrientationReverseLandscape Landscape (reverse) Fekvő
dialogScreenBrightnessOverride Brightness Fényerő
dialogScreenAutoTheme Auto theme Éjszakai/nappali mód automatikus alkalmazása
dialogMapsOffline Offline maps Offline térképek
dialogMapsLayerTraffic Traffic Forgalom
Key English Hungarian
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Terület frissítése
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Terület törlése
dialog_fenceguard_update_text Fence name: Kerítés neve:
dialog_fenceguard_update_text2 Fence raised around your location protects it from being exposed in recorded tracks. A kerítés a jelenlegi pozíciód köré kijelölve.Jelenlegi pozíciód nem lesz látható az útvonalon.
dialog_fenceguard_update_title Update fence Kerítés frissítés
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Megtett út %1$.3f %2$s
Időtartam %3$s
(%4$s)

Az útvonal túlságosan rövidnek tűnik. Mentsük?
dialog_volume_alarms_text Alarms Riasztások
dialog_volume_bell_text Bell Csengő
dialog_volume_effects_text Effects Effektusok
dialog_volume_message Note: Use volume buttons on your device to adjust overall sound volume. Tipp:Használd a készülék hangerő szabályzó gombját a hangerő beállításához.
dialog_volume_roaring_text AVAS Riasztás
dialog_volume_speech_text Speech Felolvasás
dialog_volume_tallies_text Tallies Figyelmeztetés
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use the built-in Step Detector sensor, and perform other useful actions when motion is detected. Engedélyre van szükség ahhoz, hogy az alkalmazás használja a beépített lépésérzékelőt, és egyéb hasznos műveleteket hajtson végre, ha mozgást észlel.
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission Fizikális tevékenység engedélyezése
dialogBaroAltitudeNoticeMessage Barometric Altitude works only outdoors.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
A barometrikus magasság meghatározás csak a szabadban működik.Kérjük ne használja zárt vagy légkondicionált helyiségekben, mint például járműveken és repülőgépen!
dialogBaroAltitudeNoticeTitle Notice Értesítés
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
A barometrikus magasság megállapítás a GPS-magasságtól való eltérés miatt kikapcsolásra került!Kérjük ne használja zárt vagy légkondicionált helyiségekben!
dialogBaroAltitudePromptTitle Barometric altitude problem Barométeres magasság megállapítási hiba
dialogBluetoothPermissionRequest Permission is needed so the app can find and connect with wireless sensors. Engedély szükséges ahhoz, hogy az alkalmazás megtalálhassa a vezeték nélküli érzékelőket, és csatlakozhasson hozzájuk.
dialogBluetoothPermissionRequestTitle Bluetooth permission Bluetooth engedélyek
dialogButtonRateOnPlayStore Rate on Play Store Play Áruház értékelés
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. Engedély szükséges, hogy az alkalmazás aktiválhassa a vakut.
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Kamera engedélyei
dialogChartDataTypesTitle Chart types Diagramtípusok
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account? Leválasztja ezt a fiókot?
dialogCopyingMessage Copying… Másolás…
dialogCustomTracksFolderInfoMessage This feature allows the app to read tracks from a folder of your choice, in addition to the main tracks folder — whose location has recently changed.

Such tracks are read-only: They can be viewed and shared, but cannot be edited, resumed nor deleted.
Ez a funkció lehetővé teszi az alkalmazás számára, hogy az alapértelmezett útvonalak mappa mellett – amelynek helye nemrég megváltozott – egy tetszőleges mappából is beolvasson útvonalakat.

Ezek az útvonalak csak olvashatók: megtekinthetők és megoszthatók, de nem szerkeszthetőek, folytathatóak vagy törölhetőek.

Ha nem biztos benne, keresse meg a „Documents-UrbanBiker-tracks” mappát a következő képernyőn.
dialogDataStorageInfoMessage @string/dataStorageInfo1
dialogEnergyParamsBmr Basal metabolic rate (BMR) Alapanyagcsere (BMR)

Loading…

User avatar Csipaskandur

Translation changed

Urban Biker / StringsHungarian

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Mismatched exclamation mark

Source and translation do not both end with an exclamation mark

Reset

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Mismatching line breaks

Number of new lines in translation does not match source

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogBaroAltitudeNoticeMessage
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-hu.xml, string 295