Translation

dialogProfileDeleteMessage
English
Key English Hungarian
dialog_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Rázás érzékenység
dialog_fenceguard_title @string/menuFenceguard
dialog_fenceguard_add_title Add fence Kerítés hozzáadása
dialog_fenceguard_add_text Name a new fence: Új kerítés neve:
dialog_fenceguard_add_text2 Fence will be raised around your current location to protect it from being exposed in recorded tracks. A kerítés a jelenlegi pozíciód köré lesz kijelölve.Jelenlegi pozíciód nem lesz látható az útvonalon.
dialog_fenceguard_update_title Update fence Kerítés frissítés
dialog_fenceguard_update_text Fence name: Kerítés neve:
dialog_fenceguard_update_text2 Fence raised around your location protects it from being exposed in recorded tracks. A kerítés a jelenlegi pozíciód köré kijelölve.Jelenlegi pozíciód nem lesz látható az útvonalon.
dialog_fenceguard_remove_title Remove fence Kerítés eltávolítása
dialog_fenceguard_remove_defaultText Are you sure to remove the fence? Biztos eltávolítod a kerítést?
dialog_fenceguard_remove_formatText Are you sure to remove the fence %1$s? Biztos eltávolítod %1$s? nevű kerítést?
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Megtett út %1$.3f %2$s
Időtartam %3$s
(%4$s)

Az útvonal túlságosan rövidnek tűnik. Mentsük?
dialog_exit_title @string/app_name
dialog_exit_msg Warning: Tracking is active, and will be stopped. Az útvonalrögzítés aktív és le fog állni.
dialogProfileDeleteTitle Delete profile Profil törlése
dialogProfileDeleteMessage Warning: This will remove profile settings and totals data. Saved tracks will be left intact.

Delete profile %1$s?
Figyelmeztetés: Ez a művelet törli a profil beállításait és annak minden adatát. A mentett útvonalak megmaradnak.Profil törlése %1$s?
dialogProfileAddTitle New profile Új Profil
dialogProfileAddInfo New profile will have its settings copied from the currently active profile Az új profil beállításai át lesznek másolva a jelenleg aktív profilból
dialogProfileEditTitle Edit profile Profil szerkesztése
dialogProfileEditTotals Totals: Összesítések:
dialogProfileTotalsResetMessage Reset profile totals to zero? Profil összesítések nullázása?
dialogProfileSwitchTitle Switch profile Profil váltás
dialogProfileSwitchMessage Tracking is active. Are you sure to switch to profile %1$s? Az útvonal rögzítése folyamatban. Biztosan profilt akar váltani? %1$s?
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Útvonal törlése
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone. Delete selected tracks?

To confirm deletion, enter the following code to continue.
Figyelmeztetés: ez a művelet nem vonható vissza.

Töröljük a kiválasztott útvonalat?

A törlés megerősítéséhez adja meg a következő kódot.
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Figyelmeztetés: ez a művelet nem vonható vissza.

Töröljük a kiválasztott útvonalat %1$s?
dialogTrackResumeTitle Resume track Útvonal rögzítés folytatása
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Folyamatos rögzítés. Leállításhoz először kapcsolja ki a GPS-t.
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. A kiválasztott %1$s profil nem üres. Nullázza a profilt.
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Az aktív profil át lesz kapcsolva erről: %1$s erre: %2$s. Folytassuk?
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? A %1$s profil, amely ezt az útvonalat létrehozta, már nem létezik. Folytassuk az aktuális profilban: %2$s?
Key English Hungarian
dialogOfflineMapsFolderCopyTitle Copy to maps folder Másolás a térképek mappába
dialogOpenRainviewerText Open www.rainviewer.com web page now? Megnyitja a www.rainwiever.com weboldalt?
dialogPermissionProblemMessage This permission is needed for the app to function properly. It can be granted in the App permissions settings page.

Go there now?
Ez az engedély ahhoz szükséges, hogy az alkalmazás megfelelően működjön. Ez az Alkalmazás engedélyek beállításai oldalon engedélyezhető.

Beállítja most?
dialogPowerParamsDragArea Air drag area (Cd·A) Légellenállási felület
dialogPowerParamsRollResist Rolling resistance coef. (Cᵣᵣ) Gördülési ellenállási együttható. (Cᵣᵣ)
dialogPowerParamsTitle Power loss coefficients Hatékonysági együttható
dialogPowerWeightsRotInertiaTitle Rotational inertia Tehetetlenségi nyomaték
dialogPowerWeightsTitle Weights Súlyok
dialogPowerWeightsWeightCargo Cargo Szállítmány
dialogPowerWeightsWeightPassengers Passengers Utasok
dialogPowerWeightsWeightRider Driver Vezető
dialogPowerWeightsWeightVehicle Vehicle Jármű
dialogPowerWeightsWeightWheels Wheels Kerekek száma
dialogProfileAddInfo New profile will have its settings copied from the currently active profile Az új profil beállításai át lesznek másolva a jelenleg aktív profilból
dialogProfileAddTitle New profile Új Profil
dialogProfileDeleteMessage Warning: This will remove profile settings and totals data. Saved tracks will be left intact.

Delete profile %1$s?
Figyelmeztetés: Ez a művelet törli a profil beállításait és annak minden adatát. A mentett útvonalak megmaradnak.Profil törlése %1$s?
dialogProfileDeleteTitle Delete profile Profil törlése
dialogProfileEditTitle Edit profile Profil szerkesztése
dialogProfileEditTotals Totals: Összesítések:
dialogProfileSwitchMessage Tracking is active. Are you sure to switch to profile %1$s? Az útvonal rögzítése folyamatban. Biztosan profilt akar váltani? %1$s?
dialogProfileSwitchTitle Switch profile Profil váltás
dialogProfileTotalsResetMessage Reset profile totals to zero? Profil összesítések nullázása?
dialogRecButtonInsertMessage This will insert the Rec button here and remove it from the button bar. Continue? Ezzel a Rögzités indito gombot ide illeszti be, és eltávolítja a gombsorból. Folytatja?
dialogRecButtonInsertTitle Insert Rec button Rögzités indito gomb beillesztése
dialogRecButtonRemoveMessage This will put the Rec button back to the button bar. Continue? Ezzel a rögzités inditó gomb visszakerül a gombsorba. Folytatja?
dialogRecButtonRemoveTitle Remove Rec button Rögzitás indito gomb eltávolitása
dialogResetMessage Save this track and prepare for a new one? Mentsük az útvonalat és kezdjünk egy újat?
dialogResetNoTrackMessage No track was recorded. Reset the meters now? Nem került útvonal rögzítésre. Lenullázuk a mutatókat?
dialogResetTitle Finish Befejez
dialogReviewNudgeMessage Are you enjoying Urban Biker? Tetszik az Urban Biker?

Loading…

User avatar Csipaskandur

Translation changed

Urban Biker / StringsHungarian

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Mismatching line breaks

Number of new lines in translation does not match source

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogProfileDeleteMessage
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-hu.xml, string 268