Translation

prefUnitsEnergyEntries_0
English prefUnitsEnergyEntries
Key English Hungarian
pref_locationProvider_modes_explanation_0 (All profiles) Use GPS subsystem directly. Stable, less complex model, no middleman. May also use less resources than the other provider. (Minden profil) A GPS alrendszert közvetlenül használhatja. Stabil, kevesebb erőforrást használ. Használhat más forrásokat is, például hálózat, vagy wifi.
pref_locationProvider_modes_explanation_1 (All profiles) Use "Fused" provider from Google Play services, if available. In theory this may provide faster and more accurate locations sometimes. (Minden profil) Használja a Fused " szolgáltatót a Google Play szolgáltatásaiból, amennyiben elérhető. Elméletben ez néha gyorsabb és pontosabb helyet biztosít. Próbálja ki, hogy lássa, megfelel-e Önnek.
pref_flashlightBlinkModes_0 Slow (default) Lassú (ajánlott)
pref_flashlightBlinkModes_1 Fast Gyors
pref_flashlightBlinkModes_2 None / Steady Nincs/Állandó
pref_units_distance_entries_0 Metric [m, km] Metrikus [m, km]
pref_units_distance_entries_1 Imperial [ft, mi] Angolszász [ft, mi]
pref_units_speed_entries_0 Metric [km/h] Metrikus [km/h]
pref_units_speed_entries_1 Imperial [mph] Angolszász [mph]
pref_units_altitude_entries_0 Metric [m] Metrikus [m]
pref_units_altitude_entries_1 Imperial [ft] Angolszász [ft]
pref_units_weight_entries_0 Metric [kg] Metrikus [kg]
pref_units_weight_entries_1 Imperial [lb] Angolszász [lb]
pref_units_other_entries_0 Metric Metrikus
pref_units_other_entries_1 Imperial Angolszász
prefUnitsEnergyEntries_0 [kcal] [kcal]
prefUnitsEnergyEntries_1 [kJ] [kJ]
prefUnitsEnergyEntries_2 [kWh] [kWó]
prefUnitsEnergyEntries_3 [Liters of petrol] [Üzemanyag mennyisége]
prefUnitsPowerEntries_0 [W] [W]
prefUnitsPowerEntries_1 [HP] [LE]
prefUnitsPowerEntries_2 [kcal/h] [kcal/ó]
prefUnitsPowerEntries_3 [kJ/h] [kJ/h]
prefUnitsSlopeEntries_0 Percent [%] Százalék [%]
prefUnitsSlopeEntries_1 Degree [°] Fok [°]
prefUnitsSlopeEntries_2 Per mille [‰] Százalék [‰]
pref_hud_axis_entries_0 Default — Statusbar at its natural position Ajánlott - Állapotsor felül
pref_hud_axis_entries_1 Upside down — More practical device handling Fejjel lefelé - Több praktikus kezelési lehetőség
pref_bell_mode_entries_0 Ding Kondulás
pref_bell_mode_entries_1 Ring-ring Csengestés
pref_bell_mode_entries_2 Horn Kürt
Key English Hungarian
prefPressureSensorOffsetInfo This constant is added to pressure readouts and can be used to mitigate sensor bias, if present. Ez az állandó a légnyomásmérő pontatlanságának enyhítését szolgálja, ha van
prefPressureSensorOffsetTitle Pressure offset Légnyomásmérő kiegyenlítése
prefProhibitLocationAlertInfo Location will never be turned on nor used during activity, so map will not be available.

Data will be acquired exclusively from other sensors where available (Power, Speed, Cadence, Heart rate, Steps, Environment).
Ha a helymeghatározás nincs engedélyezve, a térkép nem lesz elérhető.

Az adatokat közvetlenüla mozgás- és testérzékelőktől szerezzük be, ha elérhetőek (sebesség, ritmus, pulzus, lépésszám).
prefProhibitLocationSummary Prevent GPS during activity GPS tiltása
prefProhibitLocationTitle Do not use Location Hely adatok használata nélkül
prefScreenPocketModeDelayEntries_0 No delay (default)
prefScreenPocketModeDelayEntries_1 0.10 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_2 0.20 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_3 0.30 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_4 0.40 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_5 0.50 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_6 0.75 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_7 1 second
prefTemperatureSensorDerivedSummary This device lacks ambient temperature sensor, but it can be derived using other sensors. Please read more in Help. Ez a készülék nem rendelkezik környezeti hőmérséklet érzékelővel, de más érzékelőkkel használható. További információt a Súgóban talál.
prefTemperatureSensorDerivedTitle Use derived sensor Külső jeladó használata
prefUnitsEnergyEntries_0 [kcal] [kcal]
prefUnitsEnergyEntries_1 [kJ] [kJ]
prefUnitsEnergyEntries_2 [kWh] [kWó]
prefUnitsEnergyEntries_3 [Liters of petrol] [Üzemanyag mennyisége]
prefUnitsPowerEntries_0 [W] [W]
prefUnitsPowerEntries_1 [HP] [LE]
prefUnitsPowerEntries_2 [kcal/h] [kcal/ó]
prefUnitsPowerEntries_3 [kJ/h] [kJ/h]
prefUnitsSlopeEntries_0 Percent [%] Százalék [%]
prefUnitsSlopeEntries_1 Degree [°] Fok [°]
prefUnitsSlopeEntries_2 Per mille [‰] Százalék [‰]
priceFree FREE INGYENES
priceLoading @string/loading
profileNameDefault New Profile Új Profil
profilesListAddProfile New profile Új profil

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
prefUnitsEnergyEntries_0
Source string comment
prefUnitsEnergyEntries
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-hu.xml, string 1188