Translation

pref_locationProvider_modes_explanation_1
English
Key English Hungarian
pref_autopause_modes_2 Off Ki
pref_autopause_modes_explanation_0 Discard all pauses longer than few seconds Pár másodperc után a szünet törlése
pref_autopause_modes_explanation_1 Discard only pauses longer than 5 minutes 5 percnél hosszabb szünetek törlése
pref_autopause_modes_explanation_2 Keep all pauses (unless paused manually) Minden szünet megtartása (kivéve a kézzel állítottakat)
pref_wakelock_modes_0 Auto (default) Automata (ajánlott)
pref_wakelock_modes_1 Fully awake Teljes készültség
pref_wakelock_modes_2 Partial Részleges
pref_wakelock_modes_3 Off Ki
pref_wakelock_modes_explanation_0 Automatically decide based on GPS update interval and other factors Automatikus GPS frissítés beállítása az összes beállítás figyelembe vételével
pref_wakelock_modes_explanation_1 Keep CPU awake during tracking. May use more battery, but ensures no location update is skipped. Processzor folyamatos használata. Több energiát fogyaszt, de pontosabb a helymeghatározás.
pref_wakelock_modes_explanation_2 Allow CPU to sleep between location updates. May use less battery, but may skip an update on a rare occasion. Processzor részleges leállítása mikor nincs helymeghatározás. Kevésbé terheli az akkumulátort, de pontatlanabb a helymeghatározás.
pref_wakelock_modes_explanation_3 Obey behaviour imposed by the system and/or other apps. Warning: May cause highly irregular location updates or even reject them all. Not recommended. A rendszer és más alkalmazások előtérbe engedése a GPS-nél. Vigyázat: nagyon pontatlan helymeghatározás, esetleg nincs is. Nem ajánlott.
pref_locationProvider_modes_0 GPS subsystem GPS alrendszer (ajánlott)
pref_locationProvider_modes_1 Google Play services Google Play szolgáltatások
pref_locationProvider_modes_explanation_0 (All profiles) Use GPS subsystem directly. Stable, less complex model, no middleman. May also use less resources than the other provider. (Minden profil) A GPS alrendszert közvetlenül használhatja. Stabil, kevesebb erőforrást használ. Használhat más forrásokat is, például hálózat, vagy wifi.
pref_locationProvider_modes_explanation_1 (All profiles) Use "Fused" provider from Google Play services, if available. In theory this may provide faster and more accurate locations sometimes. (Minden profil) Használja a Fused " szolgáltatót a Google Play szolgáltatásaiból, amennyiben elérhető. Elméletben ez néha gyorsabb és pontosabb helyet biztosít. Próbálja ki, hogy lássa, megfelel-e Önnek.
pref_flashlightBlinkModes_0 Slow (default) Lassú (ajánlott)
pref_flashlightBlinkModes_1 Fast Gyors
pref_flashlightBlinkModes_2 None / Steady Nincs/Állandó
pref_units_distance_entries_0 Metric [m, km] Metrikus [m, km]
pref_units_distance_entries_1 Imperial [ft, mi] Angolszász [ft, mi]
pref_units_speed_entries_0 Metric [km/h] Metrikus [km/h]
pref_units_speed_entries_1 Imperial [mph] Angolszász [mph]
pref_units_altitude_entries_0 Metric [m] Metrikus [m]
pref_units_altitude_entries_1 Imperial [ft] Angolszász [ft]
pref_units_weight_entries_0 Metric [kg] Metrikus [kg]
pref_units_weight_entries_1 Imperial [lb] Angolszász [lb]
pref_units_other_entries_0 Metric Metrikus
pref_units_other_entries_1 Imperial Angolszász
prefUnitsEnergyEntries_0 [kcal] [kcal]
prefUnitsEnergyEntries_1 [kJ] [kJ]
Key English Hungarian
pref_group_meters_title Meters Mérők
pref_group_powermeter_title Power and Energy Teljesítmény és erő
pref_group_units_title Units Mértékegység
pref_haptic_feedback_intensity_summary @null
pref_haptic_feedback_intensity_title Vibration intensity Vibráció erőssége
pref_haptic_feedback_summary @null
pref_haptic_feedback_title Vibrate on touch Érintésre vibrál
pref_hud_axis_dialog_title HUD mirror axis HUD tükör tengely
pref_hud_axis_entries_0 Default — Statusbar at its natural position Ajánlott - Állapotsor felül
pref_hud_axis_entries_1 Upside down — More practical device handling Fejjel lefelé - Több praktikus kezelési lehetőség
pref_hud_axis_summary @null
pref_hud_axis_title HUD mirror axis HUD tükör tengely
pref_locationProvider_modes_0 GPS subsystem GPS alrendszer (ajánlott)
pref_locationProvider_modes_1 Google Play services Google Play szolgáltatások
pref_locationProvider_modes_explanation_0 (All profiles) Use GPS subsystem directly. Stable, less complex model, no middleman. May also use less resources than the other provider. (Minden profil) A GPS alrendszert közvetlenül használhatja. Stabil, kevesebb erőforrást használ. Használhat más forrásokat is, például hálózat, vagy wifi.
pref_locationProvider_modes_explanation_1 (All profiles) Use "Fused" provider from Google Play services, if available. In theory this may provide faster and more accurate locations sometimes. (Minden profil) Használja a Fused " szolgáltatót a Google Play szolgáltatásaiból, amennyiben elérhető. Elméletben ez néha gyorsabb és pontosabb helyet biztosít. Próbálja ki, hogy lássa, megfelel-e Önnek.
pref_locationProviderMode_dialog_title @string/pref_category_locationProvider_title
pref_locationProviderMode_summary @null
pref_locationProviderMode_title %1$s
pref_maps_animate_summary (All profiles) Turn off to reduce battery usage, especially while the Follow mode is on (Minden profil) Akku kímélő mód kikapcsolása folyamatos rögzítés esetén
pref_maps_animate_title Animation Animáció
pref_maps_disable_summary @null
pref_maps_disable_title Disable Maps Térképek tiltása
pref_maps_fences_draw_summary Show FenceGuard protected regions over the map Mutasd a védett zónákat a térképen
pref_maps_fences_draw_title Fences Zóna
pref_maps_offline_file_dialog_title Choose offline maps folder Váltás az offline térkép könyvtárára
pref_maps_offline_file_noFolderSelected No folder selected. Nincs kiválasztva könyvtár.
pref_maps_offline_file_summary (All profiles) %1$s (Minden profil) %1$s
pref_maps_offline_file_title Select file or folder Fájl, vagy könyvtár választása
pref_maps_offline_info_summary Mapsforge vector (.map) and Rmaps raster (.sqlitedb) maps are supported. Available at download.mapsforge.org. Mapsforge vector (.map) and Rmaps raster (.sqlitedb) térképek támogatva. Letölthetőek a download.mapsforge.org címen.

Loading…

User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsHungarian

3 months ago
Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_locationProvider_modes_explanation_1
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-hu.xml, string 1174