Translation

locale
English
Key English Hungarian
infoMeterModeVibrationsTitle Vibrations Rezgések
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Mérje meg az útvonal légvonalától való eltérést, azaz mennyivel nőtt a távolság, mert nem egyenesen halad. Minnél kisebb, annál jobb.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Kanyar
infoSpeedometerMsg Shows your current, maximum and average speed.

Stall indicator indicates when the speed value wasn't updated in a while and can't be trusted.

Pace indicator are small arrows near the speed value that show when the current speed is above or below the average speed.
Megjeleníti az aktuális, maximális és átlagos sebességet.

Az elakadásjelző azt jelzi, ha a sebességérték egy ideig nem frissült, és nem megbízható.

A tempójelző kis nyilak a sebességérték közelében, amelyek azt mutatják, hogy az aktuális sebesség az átlagos sebesség felett vagy alatt van.
infoSpeedometerTitle Speedometer Sebességmérő
inProgress In progress Folyamatban
licenseDialogMapsTab Maps Térképek
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Licensz megvásárolva
licenseItemOwned Currently owned Jelenlegi tulajdonban
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Sikeres license vásárlás. Köszönjük a tamogatásod!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
licenseUpgradeTitle Upgrade your license Frissítse licencét
loading Loading… Betölt…
locale en Angol
manageSubscriptions Manage subscriptions Előfizetések kezelése
mapboxMapsFeatures ⭐ Mapbox premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Mapbox prémium térképek
⭐ Navigáció
⭐ Online magassági alapvonal
⭐ Nincsenek hirdetések
⭐ Minden ingyenes szolgáltatás és térkép
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Műhold
mapLayerStreet Street Utca
mapLayerTerrain Terrain Domborzat
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
mapMarkerClickInfo Click for options Kattintson a lehetőségekért
mapMarkerFinish Finish Vége
mapMarkerMyLocation My location Itt vagyok
mapMarkerStart Start Indít
mapPlaceSearch Where to? Hova?

Loading…

User avatar palicz.gyula

Translation changed

Urban Biker / StringsHungarian

4 years ago
User avatar user

New translation

Urban Biker / StringsHungarian

4 years ago
User avatar Mitjabok

Source string changed

Urban Biker / StringsHungarian

4 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
locale
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-hu.xml, string 1