Translation Read only

copyrightVersionInfo
English
Key English Hungarian
controlPanelMapShowButtonTitle Show map Térkép mutatása
controlPanelScreenOrientation Screen orientation Képernyő tájolás
controlPanelScreenshotButtonSubtitle Click to share screenshot Kattintson a képernyőkép megosztásához
controlPanelScreenshotButtonTitle Screenshot Képernyőmentés
controlPanelSensorsButtonSubtitle Click to manage sensors Érzékelők kezelése
controlPanelSensorsButtonTitle Sensors Érzékelők
controlPanelSoundAlarms Alarms Riasztások
controlPanelSoundAutoBell Automatic bell Automatikus csengő
controlPanelSoundEffects Effects Hangmódok
controlPanelSoundRoar AVAS Riasztó
controlPanelSoundSpeech Speech Felolvasás
controlPanelSoundTallies Tallies Figyelmeztetés
controlPanelSoundVolume Volumes Hangerők
controlPanelUnitsButtonSubtitle Click to change units Beállítások
controlPanelUnitsButtonTitle Units of measure Mértékegységek váltása
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
dataStorageChooseButton Choose data storage location Adattárolás helyének módosítása
dataStorageInfo1 It is recommended to use a custom storage location for your tracks and data to prevent accidental data loss if the app is uninstalled, and to make backups easier. Javasoljuk, hogy más tárolóhelyet használjon az adatok tárolására, hogy elkerülje a véletlen adatvesztést az alkalmazás eltávolítása esetén, és megkönnyítse a biztonsági mentéseket.
dataStorageInfo2 When you change the data storage location, the previous app data will be automatically transferred to the new location. This happens in the background and may take some time.

Revoking access leaves the data intact.
Ha megváltoztatja az adattárolási helyet, az előző alkalmazás adatai automatikusan átkerülnek az új helyre. Ez a háttérben történik, és eltarthat egy ideig.

A hozzáférés visszavonása érintetlenül hagyja az adatokat.
dataStorageNotSetMessage The data storage location is not set, please use the button above.

The app is currently using the default folder for tracks and data.
Az adattárolás helye nincs beállítva, kérjük, használja a fenti gombot.

Az alkalmazás jelenleg az alapértelmezett mappát használja a számok és adatok tárolására.
dataStorageStatsLoadingMessage @string/computing
dataStorageStatsMessage %1$s MB
%2$s items
%1$s MB
%2$s tétel
dataStorageStatsTitle Storage stats Tárolási statisztikák
dataStorageTitle Storage Tároló
dataStorageTransferInfoCount Items moved: %1$s of %2$s Áthelyezett elemek: %1$s / %2$s
dataStorageTransferInfoDuration Duration: %1$s Időtartam: %1$s
dataStorageTransferInfoSpeed Speed: %1$s MB/s (%2$s items/s) Sebesség: %1$s MB/s (%2$s elem/s)
dataStorageTransferInfoStatus Status: %1$s Állapot: %1$s
dataStorageTransferInfoTitle Last change Előző változtatás
dataStorageTransferRetrying Fail — will retry shortly Sikertelen - újra próbálkozik

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
copyrightVersionInfo
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
translate/strings-hu.xml, string 7