Translation

locale
English
Key English Hungarian
infoMeterModeStepCadenceTitle Step cadence Lépés ütem
infoMeterModeStepCountMsg Number of steps taken. Megtett lépések száma.
infoMeterModeStepCountTitle Steps Lépések
infoMeterModeTemperatureMsg Ambient temperature as measured with the device or an external sensor. A készülékkel mért környezeti hőmérséklet — Aktuális, Maximális és Minimális.
infoMeterModeTemperatureTitle Temperature Hőmérséklet
infoMeterModeVerticalPowerMsg Power loss or gain while ascending or descending.

Negative means power gain (descending).

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency into account.
Teljesítmény veszteség vagy nyereség emelkedő vagy csökkenő helyzetben - pillanatnyi, legnagyobb, legkisebb.

Negativ teljesítmény érték (lejtőn).

Ha kcal / ó vagy kJ / ó, a hatékonyságot is figyelembe veszi.

Megjegyzés: A valós időhöz képest kb. egy perccel késik, a digitális szűrési késések miatt.
infoMeterModeVerticalPowerTitle Vertical Power Függőleges erőhatás
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Sebesség felfelé (pozitív) vagy le (negatív) irányban - pillanatnyi, legnagyobb, legkisebb.

Megjegyzés: A digitális szűrési késések miatt az adatok késhetnek a valós időhöz képest.
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Vertical Speed Függőleges sebesség
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Mérje meg az útvonal légvonalától való eltérést, azaz mennyivel nőtt a távolság, mert nem egyenesen halad. Minnél kisebb, annál jobb.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Kanyar
licenseDialogMapsTab Maps Térképek
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Licensz megvásárolva
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Sikeres license vásárlás. Köszönjük a tamogatásod!
loading Loading… Betölt…
locale en Angol
manageSubscriptions Manage subscriptions Előfizetések kezelése
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
Mapbox térképek
Reklám nélkül
mapLayerSatellite Satellite Műhold
mapLayerStreet Street Utca
mapLayerTerrain Terrain Domborzat
mapMarkerFinish Finish Vége
mapMarkerMyLocation My location Itt vagyok
mapMarkerStart Start Indít
maptilerMapsFeatures 🔹 MapTiler maps
🔹 No ads
🔹 MapTiler térképek
🔹 Reklám mentes
menuAbout About Névjegy
menuCenterOnMap Center Közép
menuClear Clear Törlés
menuClose Close Bezár
menuCollapse Collapse Összecsuk

Loading…

User avatar palicz.gyula

Translation changed

Urban Biker / StringsHungarian

a year ago
User avatar user

New translation

Urban Biker / StringsHungarian

a year ago
User avatar Mitjabok

Source string changed

Urban Biker / StringsHungarian

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
locale
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-hu.xml, string 1