Translation

proLicenseFeatures
English
Key English Lithuanian
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogMapsTab Maps Žemėlapiai
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Ultimate Licenzija
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience. Visa apimanti licencija neribotai patirčiai.
ultimateLicenseFeatures 🔹 All maps
🔹 All features
🔹 No ads
🔹 Visi žemėlapiai
🔹 Visos funkcijos
🔹 Jokių reklamų
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus Licenzija
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Pašalinkite skelbimus ir atrakinkite visas neužsiprenumeruotinas funkcijas, kurias galime pridėti ateityje
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Jokių reklamų
🔹 Papildoma parama
proLicenseTitle Pro License Pro Licenzija
proLicenseDescription Remove ads Panaikinti reklamą
proLicenseFeatures 🔹 No ads Jokių reklamų
thunderforestMapsFeatures 🔹 Thunderforest maps
🔹 No ads
🔹 Thunderforest žemėlapiai
🔹 Jokių reklamų
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapbox žemėlapiai
🔹 Jokių reklamų
hereMapsFeatures 🔹 HERE maps
🔹 No ads
🔹 HERE žemėlapiai
🔹 Jokių reklamų
maptilerMapsFeatures 🔹 MapTiler maps
🔹 No ads
🔹 MapTiler žemėlapiai
🔹 Jokių reklamų
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /mėnesį
subscriptionPer1y %1$s billed once in 12 months %1$s mokama kartą per 12 mėnesių
subscriptionPer6m %1$s billed once in 6 months %1$s nuskaičiuojama kartą per 6 mėnesius
subscriptionPer3m %1$s billed once in 3 months %1$s mokama kartą per 3 mėnesius
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s mokama kartą per mėnesį
subscriptionPer1w %1$s billed once a week %1$s mokama kartą per savaitę
paymentOnce One-time payment Vienkartinis mokėjimas
priceFree FREE Nemokamai
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) Nemokamai (galioja šiai sesijai)
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Paspauskite, kad pirmiausia peržiūrėti reklamą
rewardedAdLoading Loading ad… Kraunama reklama…
Key English Lithuanian
prefUnitsPowerEntries_3 [kJ/h] [kJ/h]
prefUnitsSlopeEntries_0 Percent [%] Procentų [%]
prefUnitsSlopeEntries_1 Degree [°] Laipsnių [°]
prefUnitsSlopeEntries_2 Per mille [‰] Promilių [‰]
priceFree FREE Nemokamai
priceLoading @string/loading
profileNameDefault New Profile Naujas profilis
profilesListAddProfile New profile Naujas profilis
profilesListButtonResetTotals Reset totals Perkrauti sumas
profilesListProfileNotUsed (unused) (nepanaudota)
profilesListRowLastActivity %1$s
profilesListRowTotalsSince Totals since: %1$s Viso nuo: %1$s
profilesListTitle Profiles Profiliai
profilesListTitleSelectProfile Switch Profile Perjungti profilį
proLicenseDescription Remove ads Panaikinti reklamą
proLicenseFeatures 🔹 No ads Jokių reklamų
proLicenseLabel Pro Pro
proLicenseTitle Pro License Pro Licenzija
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Pašalinkite skelbimus ir atrakinkite visas neužsiprenumeruotinas funkcijas, kurias galime pridėti ateityje
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Jokių reklamų
🔹 Papildoma parama
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus Licenzija
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Paspauskite, kad pirmiausia peržiūrėti reklamą
rewardedAdLoading Loading ad… Kraunama reklama…
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) Nemokamai (galioja šiai sesijai)
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licencija sėkmingai suteikta
roarModeConstant const konst
sensorAddedMsg Sensor added to the profile Jutiklis pridėtas prie profilio
sensorDeleteConfirmDialogMsg Forget this sensor? Trinti šį jutiklį?
sensorDeletedMsg Sensor forgotten Daviklis ištrintas

Loading…

User avatar Tamsa

Suggestion accepted

Urban Biker / StringsLithuanian

7 months ago
User avatar None

Suggestion added

Urban Biker / StringsLithuanian

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
proLicenseFeatures
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-lt.xml, string 26