Translation

paymentOnce
English
Key English Lithuanian
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Pašalinkite skelbimus ir atrakinkite visas neužsiprenumeruotinas funkcijas, kurias galime pridėti ateityje
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Jokių reklamų
🔹 Papildoma parama
proLicenseTitle Pro License Pro Licenzija
proLicenseDescription Remove ads Panaikinti reklamą
proLicenseFeatures 🔹 No ads Jokių reklamų
thunderforestMapsFeatures 🔹 Thunderforest maps
🔹 No ads
🔹 Thunderforest žemėlapiai
🔹 Jokių reklamų
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapbox žemėlapiai
🔹 Jokių reklamų
hereMapsFeatures 🔹 HERE maps
🔹 No ads
🔹 HERE žemėlapiai
🔹 Jokių reklamų
maptilerMapsFeatures 🔹 MapTiler maps
🔹 No ads
🔹 MapTiler žemėlapiai
🔹 Jokių reklamų
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /mėnesį
subscriptionPer1y %1$s billed once in 12 months %1$s mokama kartą per 12 mėnesių
subscriptionPer6m %1$s billed once in 6 months %1$s nuskaičiuojama kartą per 6 mėnesius
subscriptionPer3m %1$s billed once in 3 months %1$s mokama kartą per 3 mėnesius
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s mokama kartą per mėnesį
subscriptionPer1w %1$s billed once a week %1$s mokama kartą per savaitę
paymentOnce One-time payment Vienkartinis mokėjimas
priceFree FREE Nemokamai
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) Nemokamai (galioja šiai sesijai)
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Paspauskite, kad pirmiausia peržiūrėti reklamą
rewardedAdLoading Loading ad… Kraunama reklama…
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licencija sėkmingai suteikta
priceLoading @string/loading
manageSubscriptions Manage subscriptions Valdyti prenumeratas
ok OK Gerai
yes Yes Taip
no No Ne
cancel Cancel Nutraukti
buttonUnderstand I understand Supratau
buttonLater Later Vėliau
buttonShow Show
na N/A Nepasiekiama
Key English Lithuanian
meterModeWriggle wriggle posūkiai
meterModeWriggleShort wrig posūk
meterTextAvg avg vidut
meterTextMax max max
meterTextMin min min
meterTextTotal tot viso
na N/A Nepasiekiama
no No Ne
notificationTitle @string/app_name
notificationTitleAdvanced %1$s
notificationTitleAdvancedPaused Paused: %1$s Pauzėje: %1$s
ok OK Gerai
ongoingNotificationChannelDescription Providing control of the foreground service and easy access to the app Suteikia priešakinių paslaugų valdymą ir lengvą programėlės pasiekiamumą
ongoingNotificationChannelName Ongoing notification Aktyvus pranešimas
openSourceLicensesTitle Open source licenses Atvirojo kodo licencijos
paymentOnce One-time payment Vienkartinis mokėjimas
pick_a_color Pick a color Pasirink spalvą
powerSourceWeight_0 Total
powerSourceWeight_1 Driver
powerSourceWeight_2 Vehicle
powerSourceWeight_3 Driver + Vehicle
powerSourceWeightInfo When translating power (watts) into specific power (watts per unit weight), a weight must be given.

This is usually the weight of the entity providing a driving force.

Note: Vertical power is always computed using Total weight.
powerSourceWeightTitle Power source weight
pref_above_lockscreen_summary App will remain visible even if the device is locked Programa matysis, net jei įrenginys bus užrakintas
pref_above_lockscreen_title Keep above lockscreen Matyti ir virš ekrano užrakto
pref_ads_mode_dialog_title Adverts type Reklamų tipai
pref_ads_mode_summary @null
pref_ads_mode_title Show adverts Rodyti reklamas
pref_app_language_dialog_title Language Kalba
pref_app_language_summary (All profiles) (Visi profiliai)

Loading…

User avatar Tamsa

Translation changed

Urban Biker / StringsLithuanian

7 months ago
User avatar Tamsa

Suggestion accepted

Urban Biker / StringsLithuanian

7 months ago
User avatar None

Suggestion added

Urban Biker / StringsLithuanian

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
paymentOnce
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-lt.xml, string 37