Translation

defaultProfileNameOther
English
Key English Lithuanian
infoMeterModeStepCountMsg Number of steps taken. Atliktų veiksmų skaičius.
infoMeterModeRadiusTitle Radius Spindulys
infoMeterModeRadiusMsg Beeline distance from the initial position of the track, i.e. displacement. Beeline atstumas nuo pradinės kelio vietos, t.y. poslinkis.
infoAutopauseForcedRelaxed Note: Auto Pause forced to Relaxed Pastaba: Automatinė pauzė priverstinai Atsipalaidavęs režime
infoAutopauseForcedOff Note: Auto Pause forced to Off Pastaba: Automatinė pauzė priverstinai išjungta
infoDigitalFilterNotice Please note: This can be delayed from the real time by a minute or so, due to inevitable digital filtering delays. Atkreipkite dėmesį: tai gali būti uždeksta realiuoju laiku maždaug minutei dėl neišvengiamų skaitmeninio filtravimo vėlavimų.
defaultProfileNameBike1 Bike 1 🚴 Dviratis 1 🚴
defaultProfileNameBike2 Bike 2 🚵 Dviratis 2 🚵
defaultProfileNameWalk Walk 👣 Ėjimas 👣
defaultProfileNameRun Run 🏃 Bėgimas 🏃
defaultProfileNameCar Car 🚘 Mašina 🚘
defaultProfileNamePlane Plane 🛩️ Lėktuvas 🛩️
defaultProfileNameIndoor Indoor 🏠 Viduje 🏠
defaultProfileNameScooter Scooter 🛴 Paspirtukas 🛴
defaultProfileNameSki Ski 🎿 Slidės 🎿
defaultProfileNameOther Other Kita
meterModes_None None Nėra
meterModes_0 Duration Trukmė
meterModes_1 Distance Atstumas
meterModes_2 Speed Greitis
meterModes_3 Altitude Aukštis
meterModes_4 Ascent Kilimas
meterModes_5 Descent Leidimasis
meterModes_6 Slope Šlaitas
meterModes_7 Energy Energija
meterModes_8 Efficacy Veiksmingumas
meterModes_9 Power Galia
meterModes_29 FT power FT galia
meterModes_11 Vert. power Vert. galia
meterModes_12 Vert. speed Vert. greitis
meterModes_13 Acceleration Pagreitis
Key English Lithuanian
controlPanelSensorsButtonTitle Sensors Jutikliai
controlPanelSoundAlarms Alarms Įspėjimai
controlPanelSoundAutoBell Automatic bell Automatinis skambutis
controlPanelSoundEffects Effects Efektai
controlPanelSoundRoar AVAS AVAS
controlPanelSoundSpeech Speech Kalba
controlPanelSoundTallies Tallies Atitikimai
controlPanelSoundVolume Volumes Garsumai
controlPanelUnitsButtonSubtitle Click to change units Spustelėkite norėdami pakeisti vienetus
controlPanelUnitsButtonTitle Units of measure Matavimo vienetai
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
defaultProfileNameBike1 Bike 1 🚴 Dviratis 1 🚴
defaultProfileNameBike2 Bike 2 🚵 Dviratis 2 🚵
defaultProfileNameCar Car 🚘 Mašina 🚘
defaultProfileNameIndoor Indoor 🏠 Viduje 🏠
defaultProfileNameOther Other Kita
defaultProfileNamePlane Plane 🛩️ Lėktuvas 🛩️
defaultProfileNameRun Run 🏃 Bėgimas 🏃
defaultProfileNameScooter Scooter 🛴 Paspirtukas 🛴
defaultProfileNameSki Ski 🎿 Slidės 🎿
defaultProfileNameWalk Walk 👣 Ėjimas 👣
dialog_bell_automatic_sensitivity_title Auto bell sensitivity Automatinis skambučio jautrumas
dialog_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Pakratymo jautrumas
dialog_default_color_dark_title Dark color theme Tamsių spalvų tema
dialog_default_color_light_title Light color theme Lengvų spalvų temaa
dialog_default_color_text This will load the default colors. Are you sure? Tai nustatys pradines spalvas. Tęsti?
dialog_default_map_track_colors_title Map track colors Trasos spalva žemėlapyje
dialog_defaultConfirmation Are you sure? Ar tikrai tęsti?
dialog_exit_msg Warning: Tracking is active, and will be stopped. Dėmesio: sekimas aktyvus, ir bus sustabdytas.
dialog_exit_title @string/app_name
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings
Translated Urban Biker/Strings Kitai
Translated Urban Biker/Strings Kitai

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
defaultProfileNameOther
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-lt.xml, string 1105