Translation

thunderforestMapsFeatures
English
Key English Lithuanian
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogMapsTab Maps Žemėlapiai
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Ultimate Licenzija
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience. Visa apimanti licencija neribotai patirčiai.
ultimateLicenseFeatures 🔹 All maps
🔹 All features
🔹 No ads
🔹 Visi žemėlapiai
🔹 Visos funkcijos
🔹 Jokių reklamų
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus Licenzija
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Pašalinkite skelbimus ir atrakinkite visas neužsiprenumeruotinas funkcijas, kurias galime pridėti ateityje
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Jokių reklamų
🔹 Papildoma parama
proLicenseTitle Pro License Pro Licenzija
proLicenseDescription Remove ads Panaikinti reklamą
proLicenseFeatures 🔹 No ads Jokių reklamų
thunderforestMapsFeatures 🔹 Thunderforest maps
🔹 No ads
🔹 Thunderforest žemėlapiai
🔹 Jokių reklamų
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapbox žemėlapiai
🔹 Jokių reklamų
hereMapsFeatures 🔹 HERE maps
🔹 No ads
🔹 HERE žemėlapiai
🔹 Jokių reklamų
maptilerMapsFeatures 🔹 MapTiler maps
🔹 No ads
🔹 MapTiler žemėlapiai
🔹 Jokių reklamų
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /mėnesį
subscriptionPer1y %1$s billed once in 12 months %1$s mokama kartą per 12 mėnesių
subscriptionPer6m %1$s billed once in 6 months %1$s nuskaičiuojama kartą per 6 mėnesius
subscriptionPer3m %1$s billed once in 3 months %1$s mokama kartą per 3 mėnesius
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s mokama kartą per mėnesį
subscriptionPer1w %1$s billed once a week %1$s mokama kartą per savaitę
paymentOnce One-time payment Vienkartinis mokėjimas
priceFree FREE Nemokamai
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) Nemokamai (galioja šiai sesijai)
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Paspauskite, kad pirmiausia peržiūrėti reklamą
rewardedAdLoading Loading ad… Kraunama reklama…
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licencija sėkmingai suteikta
Key English Lithuanian
summaryRollResistCoef Roll resist coef. Riedėjimo pasipriešinimo koef.
summaryRollResistCoefInfo Rolling resistance coefficient. Pasipriešinimo riedėjimui koeficientas.
summarySpecific Specific Specifinis
summaryStartedDatetime Started Pradėta
summaryStoppedTime Stopped time Sustabdytas laikas
summaryStoppedTimeInfo Time spent pausing, either manually or while using the auto-pause. Laikas, praleistas pristabdant rankiniu būdu arba naudojant automatinį pristabdymą.
summaryTotalTime Total time Bendras laikas
summaryTotalTimeInfo Time interval between the start time and the end time of this track. Laiko intervalas tarp šios trasos pradžios ir pabaigos laiko.
summaryTotalWeight Total weight Bendras svoris
summaryTotalWeightInfo Sum of all weights used while recording this track (rider, vehicle, cargo, …). Visų svorio, sunaudoto registruojant šią trasą, suma (motociklininkas, transporto priemonė, krovinys ir kt.).
summaryVehicleWeight Vehicle weight
summaryVehicleWeightInfo Weight of the vehicle used while recording this track.
summaryWheelsWeight Wheels weight Ratų svoris
summaryWheelsWeightInfo Sum of weights of all wheels on the vehicle used on this track. Visų šioje trasoje naudojamos transporto priemonės ratų svorio suma.
svgCopyright Created with Urban Biker Sukurta su Urban Biker
thunderforestMapsFeatures 🔹 Thunderforest maps
🔹 No ads
🔹 Thunderforest žemėlapiai
🔹 Jokių reklamų
thunderforestMapsLabel Thunderforest
timePeriod_per3Months per 3 months per 3 mėnesius
timePeriod_per6Months per 6 months per 6 mėnesius
timePeriod_perMonth per month per mėnesį
timePeriod_perWeek per week per savaitę
timePeriod_perYear per year per metus
toastActiveProfile Profile: %1$s Profilis: %1$s
toastAutoThemeActivated Automatic visual theme activated Automatinė išvaizda aktyvuota
toastCancelled Canceled Nutraukta
toastContrastButtonClickInfo Automatic visual theme is active Automatinė išvaizda aktyvuota
toastErrorAccessingExternalStorage Error accessing external storage Klaida dėl išorinės atminties prieigos
toastErrorCreatingOfflineMap Error creating offline map Klaida kuriant offline žemėlapį
toastErrorPowerParametersVoid Please fill in Power parameters in Settings Įveskite Jėgos parametrus Nustatymuose
toastFenceGuardFenceAdded FenceGuard: Fence %1$s added Apsaugoslaukas: Laukas %1$s pridėtas

Loading…

User avatar Tamsa

Suggestion accepted

Urban Biker / StringsLithuanian

6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Urban Biker / StringsLithuanian

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
thunderforestMapsFeatures
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-lt.xml, string 27