Translation

dialogLoginUsernameHint
English
Key English Lithuanian
dialogSliderMore
dialogLocationPermissionRequestTitle Location permission Vietos aptikimo leidimas
dialogLocationPermissionRequest The app needs to access your location to record your outdoor activities. Programėlė turi turėti prieigą prie padėties nustatytmo, kad galėtų įrašyti veiksmus.
dialogLocationPermissionRequestForBt Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
Vietos nustatymo leidimas surasti Blyetooth įrenginius.

Atmetus, Bluetooth įrenginiai rasti nebus
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Saugyklos leidimas
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
Programa turi pasiekti saugyklą, kad ji galėtų išsaugoti ar atkurti maršrutus ir nustatymus.

Nesuteikdamas leidimo, jūs negalėsite pamatyti maršrutų istorijos ar dalintis jais, taip pat galite prarasti savo duomenis.
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Kameros leidimai
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. Reikalingas leidimas, kad programa galėtų aktyvuoti žibintuvėlį.
dialogPermissionProblemMessage This permission is needed for the app to function properly. It can be granted in the App permissions settings page.

Go there now?
Šis leidimas reikalingas, kad programa tinkamai veiktų. Tai gali būti suteikta programų leidimų nustatymų puslapyje.

Ar pereiti ten dabar?
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission Fizinės veiklos leidimas
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor. Reikia leidimo, kad programa galėtų naudoti įmontuotus jutiklius, pvz., „Step Detector“ jutiklį.
dialogScreenshotTitle Screenshot Ekrano kopija
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
„Google“ neleidžia užfiksuoti jų žemėlapių turinio, todėl pirmiausia reikia pakeisti žemėlapio tipą.

Keisti žemėlapio tipą dabar?
dialogWaitTitle Please wait Palaukite
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Ruošiama ekrano kopija …
dialogLoginUsernameHint Username Vartotojo vardas
dialogLoginPasswordHint Password Slaptažodis
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account? Atjungti šią paskyrą?
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Pridėti saugos lauką
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Atnaujinti lauką
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Pašalinti lauką
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) ZIPai (baigti)
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Tik GPX
mapLayerStreet Street Gatvė
mapLayerTerrain Terrain Reljefas
mapLayerSatellite Satellite Palydovas
mapMarkerMyLocation My location Mano vieta
mapMarkerStart Start Pradžia
mapMarkerFinish Finish Pabaiga
unitKm km km
unitKmh km/h km/h
Key English Lithuanian
dialogFencesUpdate Update fence location Atnaujinti lauko vietą
dialogFileChooseSelectFolder Select this folder Pažymėti šį katalogą
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
„Google“ neleidžia užfiksuoti jų žemėlapių turinio, todėl pirmiausia reikia pakeisti žemėlapio tipą.

Keisti žemėlapio tipą dabar?
dialogGpsIntervalLabelLess
Less accuracy, uses less battery


Mažiau tikslus, naudoja mažiau energijos
dialogGpsIntervalLabelMore
More accuracy, uses more battery


Tikslesnis, naudoja daugiau energijos
dialogGpsIntervalNote Keep this value below 3 sec to get the most accurate readings and consistent behavior! Šią reikšmę nustatyk mažiau kaip 3 sek. dėl tikslesnių matavimų ir geresnio veikimo!
dialogGpsIntervalTitle GPS update interval GPS atnaujinimo intervalas
dialogGpsIntervalValue %1$s
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Be GPS negalėsite naudoti daugumos šios programos funkcijų.

Įsitikinkite, kad GPS įjungtas ir nustatytas į „didelio tikslumo“ režimą.

Ar atidaryti GPS nustatymus?
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Vietos aptikimas išjungtas
dialogHapticIntensityTitle @string/pref_haptic_feedback_intensity_title
dialogLocationPermissionRequest The app needs to access your location to record your outdoor activities. Programėlė turi turėti prieigą prie padėties nustatytmo, kad galėtų įrašyti veiksmus.
dialogLocationPermissionRequestForBt Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
Vietos nustatymo leidimas surasti Blyetooth įrenginius.

Atmetus, Bluetooth įrenginiai rasti nebus
dialogLocationPermissionRequestTitle Location permission Vietos aptikimo leidimas
dialogLoginPasswordHint Password Slaptažodis
dialogLoginUsernameHint Username Vartotojo vardas
dialogMapsAutoRotate Auto rotate Automatinis pasukimas
dialogMapsAutoZoom Auto zoom Automatinis priartinimas
dialogMapsChooseTitle Choose map Pasirinkite žemėlapį
dialogMapsDownloadText Open the downloads web page now? Dabar atidaryti web stsisiuntimų puslapį?
dialogMapsDownloadTitle Offline maps download Offline žemėlapių parsiuntimas
dialogMapsFollowMode Follow Sekimas
dialogMapsHighResolution Hi-res map Aukštos rezoliucijos žemėlapis
dialogMapsLayerTraffic Traffic Eismas
dialogMapsMapCount %1$s maps %1$s žemėlapius
dialogMapsOffline Offline maps Offline žemėlapiai
dialogMapsRenderTerrain Render terrain Piešti reljefą
dialogMapsShowFences Fences Laukai
dialogMapsShowRoutes Guide routes Kelrodės trasos
dialogMapsTerrainDownloadTitle Terrain download Atsisiųsti reljefą

Loading…

User avatar Tamsa

New translation

Urban Biker / StringsLithuanian

7 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogLoginUsernameHint
Flags
java-format
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
translate/strings-lt.xml, string 323