Translation

priceFree
English
Key English Lithuanian
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Jokių reklamų
🔹 Papildoma parama
proLicenseTitle Pro License Pro Licenzija
proLicenseDescription Remove ads Panaikinti reklamą
proLicenseFeatures 🔹 No ads Jokių reklamų
thunderforestMapsFeatures 🔹 Thunderforest maps
🔹 No ads
🔹 Thunderforest žemėlapiai
🔹 Jokių reklamų
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapbox žemėlapiai
🔹 Jokių reklamų
hereMapsFeatures 🔹 HERE maps
🔹 No ads
🔹 HERE žemėlapiai
🔹 Jokių reklamų
maptilerMapsFeatures 🔹 MapTiler maps
🔹 No ads
🔹 MapTiler žemėlapiai
🔹 Jokių reklamų
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /mėnesį
subscriptionPer1y %1$s billed once in 12 months %1$s mokama kartą per 12 mėnesių
subscriptionPer6m %1$s billed once in 6 months %1$s nuskaičiuojama kartą per 6 mėnesius
subscriptionPer3m %1$s billed once in 3 months %1$s mokama kartą per 3 mėnesius
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s mokama kartą per mėnesį
subscriptionPer1w %1$s billed once a week %1$s mokama kartą per savaitę
paymentOnce One-time payment Vienkartinis mokėjimas
priceFree FREE Nemokamai
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) Nemokamai (galioja šiai sesijai)
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Paspauskite, kad pirmiausia peržiūrėti reklamą
rewardedAdLoading Loading ad… Kraunama reklama…
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licencija sėkmingai suteikta
priceLoading @string/loading
manageSubscriptions Manage subscriptions Valdyti prenumeratas
ok OK Gerai
yes Yes Taip
no No Ne
cancel Cancel Nutraukti
buttonUnderstand I understand Supratau
buttonLater Later Vėliau
buttonShow Show
na N/A Nepasiekiama
loading Loading… Kraunasi…
Key English Lithuanian
prefScreenPocketModeDelayEntries_6 0.75 seconds
prefScreenPocketModeDelayEntries_7 1 second
prefTemperatureSensorDerivedSummary This device lacks ambient temperature sensor, but it can be derived using other sensors. Please read more in Help. Šis prietaisas neturi aplinkos apšviestumo daviklio, bet gali būti emuliuotas naudojant kitus daviklius. Skaitykite daugiau Pagalboje.
prefTemperatureSensorDerivedTitle Use derived sensor Naudoti emuliuotą daviklį
prefUnitsEnergyEntries_0 [kcal] [kcal]
prefUnitsEnergyEntries_1 [kJ] [kJ]
prefUnitsEnergyEntries_2 [kWh] [kWh]
prefUnitsEnergyEntries_3 [Liters of petrol] [Litrai degalų]
prefUnitsPowerEntries_0 [W] [W]
prefUnitsPowerEntries_1 [HP] [AG]
prefUnitsPowerEntries_2 [kcal/h] [kcal/h]
prefUnitsPowerEntries_3 [kJ/h] [kJ/h]
prefUnitsSlopeEntries_0 Percent [%] Procentų [%]
prefUnitsSlopeEntries_1 Degree [°] Laipsnių [°]
prefUnitsSlopeEntries_2 Per mille [‰] Promilių [‰]
priceFree FREE Nemokamai
priceLoading @string/loading
profileNameDefault New Profile Naujas profilis
profilesListAddProfile New profile Naujas profilis
profilesListButtonResetTotals Reset totals Perkrauti sumas
profilesListProfileNotUsed (unused) (nepanaudota)
profilesListRowLastActivity %1$s
profilesListRowTotalsSince Totals since: %1$s Viso nuo: %1$s
profilesListTitle Profiles Profiliai
profilesListTitleSelectProfile Switch Profile Perjungti profilį
proLicenseDescription Remove ads Panaikinti reklamą
proLicenseFeatures 🔹 No ads Jokių reklamų
proLicenseLabel Pro Pro
proLicenseTitle Pro License Pro Licenzija
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Pašalinkite skelbimus ir atrakinkite visas neužsiprenumeruotinas funkcijas, kurias galime pridėti ateityje

Loading…

User avatar Tamsa

Suggestion accepted

Urban Biker / StringsLithuanian

7 months ago
User avatar None

Suggestion added

Urban Biker / StringsLithuanian

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
priceFree
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-lt.xml, string 38