Translation

proLicenseLabel
English
Key English Lithuanian
locale en lt
app_name Urban Biker Urban Biker
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Įrašinėk ir matuok savo keliones su dideliu tikslumu. Padidink savo, kaip keliautojo, saugumą ir efektyvumą.
widget_1_description Biker: Bicycle Bell Dviratininkas: Dviračio skambutis
widget_2_description Biker: Bell + Flashlight Dviratininkas: Skambutis + Žibintuvėlis
widget_3_description Biker: Complete Dviratininkas: Pilnas
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
ultimateLicenseLabel Ultimate Ultimate
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proLicenseLabel Pro Pro
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogMapsTab Maps Žemėlapiai
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Ultimate Licenzija
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience. Visa apimanti licencija neribotai patirčiai.
ultimateLicenseFeatures 🔹 All maps
🔹 All features
🔹 No ads
🔹 Visi žemėlapiai
🔹 Visos funkcijos
🔹 Jokių reklamų
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus Licenzija
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Pašalinkite skelbimus ir atrakinkite visas neužsiprenumeruotinas funkcijas, kurias galime pridėti ateityje
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Jokių reklamų
🔹 Papildoma parama
proLicenseTitle Pro License Pro Licenzija
proLicenseDescription Remove ads Panaikinti reklamą
Key English Lithuanian
prefUnitsSlopeEntries_0 Percent [%] Procentų [%]
prefUnitsSlopeEntries_1 Degree [°] Laipsnių [°]
prefUnitsSlopeEntries_2 Per mille [‰] Promilių [‰]
priceFree FREE Nemokamai
priceLoading @string/loading
profileNameDefault New Profile Naujas profilis
profilesListAddProfile New profile Naujas profilis
profilesListButtonResetTotals Reset totals Perkrauti sumas
profilesListProfileNotUsed (unused) (nepanaudota)
profilesListRowLastActivity %1$s
profilesListRowTotalsSince Totals since: %1$s Viso nuo: %1$s
profilesListTitle Profiles Profiliai
profilesListTitleSelectProfile Switch Profile Perjungti profilį
proLicenseDescription Remove ads Panaikinti reklamą
proLicenseFeatures 🔹 No ads Jokių reklamų
proLicenseLabel Pro Pro
proLicenseTitle Pro License Pro Licenzija
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Pašalinkite skelbimus ir atrakinkite visas neužsiprenumeruotinas funkcijas, kurias galime pridėti ateityje
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Jokių reklamų
🔹 Papildoma parama
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus Licenzija
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Paspauskite, kad pirmiausia peržiūrėti reklamą
rewardedAdLoading Loading ad… Kraunama reklama…
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) Nemokamai (galioja šiai sesijai)
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licencija sėkmingai suteikta
roarModeConstant const konst
sensorAddedMsg Sensor added to the profile Jutiklis pridėtas prie profilio
sensorDeleteConfirmDialogMsg Forget this sensor? Trinti šį jutiklį?
sensorDeletedMsg Sensor forgotten Daviklis ištrintas
sensorFilterInterval_0 3 seconds (default) 3 sekundės (numatytasis nustatymas)

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
proLicenseLabel
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-lt.xml, string 10