Translation

defaultProfileNameSki
English
Key English Lithuanian
infoMeterModeStepCountTitle Steps Žingsniai
infoMeterModeStepCountMsg Number of steps taken. Atliktų veiksmų skaičius.
infoMeterModeRadiusTitle Radius Spindulys
infoMeterModeRadiusMsg Beeline distance from the initial position of the track, i.e. displacement. Beeline atstumas nuo pradinės kelio vietos, t.y. poslinkis.
infoAutopauseForcedRelaxed Note: Auto Pause forced to Relaxed Pastaba: Automatinė pauzė priverstinai Atsipalaidavęs režime
infoAutopauseForcedOff Note: Auto Pause forced to Off Pastaba: Automatinė pauzė priverstinai išjungta
infoDigitalFilterNotice Please note: This can be delayed from the real time by a minute or so, due to inevitable digital filtering delays. Atkreipkite dėmesį: tai gali būti uždeksta realiuoju laiku maždaug minutei dėl neišvengiamų skaitmeninio filtravimo vėlavimų.
defaultProfileNameBike1 Bike 1 🚴 Dviratis 1 🚴
defaultProfileNameBike2 Bike 2 🚵 Dviratis 2 🚵
defaultProfileNameWalk Walk 👣 Ėjimas 👣
defaultProfileNameRun Run 🏃 Bėgimas 🏃
defaultProfileNameCar Car 🚘 Mašina 🚘
defaultProfileNamePlane Plane 🛩️ Lėktuvas 🛩️
defaultProfileNameIndoor Indoor 🏠 Viduje 🏠
defaultProfileNameScooter Scooter 🛴 Paspirtukas 🛴
defaultProfileNameSki Ski 🎿 Slidės 🎿
defaultProfileNameOther Other Kita
meterModes_None None Nėra
meterModes_0 Duration Trukmė
meterModes_1 Distance Atstumas
meterModes_2 Speed Greitis
meterModes_3 Altitude Aukštis
meterModes_4 Ascent Kilimas
meterModes_5 Descent Leidimasis
meterModes_6 Slope Šlaitas
meterModes_7 Energy Energija
meterModes_8 Efficacy Veiksmingumas
meterModes_9 Power Galia
meterModes_29 FT power FT galia
meterModes_11 Vert. power Vert. galia
meterModes_12 Vert. speed Vert. greitis
Key English Lithuanian
controlPanelSoundRoar AVAS AVAS
controlPanelSoundSpeech Speech Kalba
controlPanelSoundTallies Tallies Atitikimai
controlPanelSoundVolume Volumes Garsumai
controlPanelUnitsButtonSubtitle Click to change units Spustelėkite norėdami pakeisti vienetus
controlPanelUnitsButtonTitle Units of measure Matavimo vienetai
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
defaultProfileNameBike1 Bike 1 🚴 Dviratis 1 🚴
defaultProfileNameBike2 Bike 2 🚵 Dviratis 2 🚵
defaultProfileNameCar Car 🚘 Mašina 🚘
defaultProfileNameIndoor Indoor 🏠 Viduje 🏠
defaultProfileNameOther Other Kita
defaultProfileNamePlane Plane 🛩️ Lėktuvas 🛩️
defaultProfileNameRun Run 🏃 Bėgimas 🏃
defaultProfileNameScooter Scooter 🛴 Paspirtukas 🛴
defaultProfileNameSki Ski 🎿 Slidės 🎿
defaultProfileNameWalk Walk 👣 Ėjimas 👣
dialog_bell_automatic_sensitivity_title Auto bell sensitivity Automatinis skambučio jautrumas
dialog_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Pakratymo jautrumas
dialog_default_color_dark_title Dark color theme Tamsių spalvų tema
dialog_default_color_light_title Light color theme Lengvų spalvų temaa
dialog_default_color_text This will load the default colors. Are you sure? Tai nustatys pradines spalvas. Tęsti?
dialog_default_map_track_colors_title Map track colors Trasos spalva žemėlapyje
dialog_defaultConfirmation Are you sure? Ar tikrai tęsti?
dialog_exit_msg Warning: Tracking is active, and will be stopped. Dėmesio: sekimas aktyvus, ir bus sustabdytas.
dialog_exit_title @string/app_name
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Pridėti saugos lauką
dialog_fenceguard_add_text Name a new fence: Naujo lauko pavadinimas:
dialog_fenceguard_add_text2 Fence will be raised around your current location to protect it from being exposed in recorded tracks. Laukas bus nustatytas apie dabartinę vietą, kad ji būtų apsaugota nuo rodymo Trasos įraše.
dialog_fenceguard_add_title Add fence Pridėti lauką

Loading…

User avatar Tamsa

New translation

Urban Biker / StringsLithuanian

7 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
defaultProfileNameSki
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-lt.xml, string 1104