Translation

speechUnitOneMeter
English
Key English Lithuanian
timePeriod_perMonth per month per mėnesį
timePeriod_per3Months per 3 months per 3 mėnesius
timePeriod_per6Months per 6 months per 6 mėnesius
timePeriod_perYear per year per metus
generalError Some error occurred. Please try again. Kilo problemų. Pabandykite vėl.
openSourceLicensesTitle Open source licenses Atvirojo kodo licencijos
aboutScreenWarmWelcome Hope you enjoy this app 😊 Tikiuosi, kad jums patinka ši programa 😊
aboutScreenChangeLogLink Version change log Versijų keitimo žurnalas
aboutScreenFacebookLink Urban Biker on Facebook Urban Biker „Facebook'e“
aboutScreenTranslationsTitle Translations Vertimai
aboutScreenTranslationsText Help translate this app and get a free license! More info: Padėkite išversti šią programą ir gaukite nemokamą licenciją! Daugiau informacijos:
disclaimerTitle Disclaimer Atsakomybės apribojimas
disclaimerText1 This app is provided as is, and you use it at your own risk. We, the publisher, will not be held responsible for any mishap, loss of possession, injury or worse involving you or a third person, arising from app usage during a ride or otherwise. Ši programa teikiama tokia, kokia yra, ir jūs ją naudojate savo pačių rizika. Mes, leidėjas, neatsakysime už bet kokią jūsų ar trečiojo asmens nesėkmę, nuosavybės praradimą, sužeidimą ar dar blogiau, atsirandantį dėl programos naudojimo važiuojant ar kitaip.
disclaimerText2 Please use this app wisely and DO NOT operate it while driving a car, riding a motorbike, a bicycle, or any other vehicle. Prašome naudoti šią programą išmintingai ir NENAUDOKITE jos vairuodami automobilį, važiuodami motociklu, dviračiu ar kita transporto priemone.
disclaimerText3 Always keep your eyes on the road. Visada stebėkite kelyje.
speechUnitOneMeter Meter Metras
speechUnitTwoMeters Meters Metrai
speechUnitManyMeters Meters Metrai
speechUnitOneKilometer Kilometer Kilometras
speechUnitTwoKilometers Kilometers Kilometrai
speechUnitManyKilometers Kilometers Kilometrai
speechUnitOneFeet Foot Pėda
speechUnitTwoFeets Feet Pėdos
speechUnitManyFeets Feet Pėdos
speechUnitOneMile Mile Mylia
speechUnitTwoMiles Miles Mylios
speechUnitManyMiles Miles Mylios
speechUnitOneHour Hour Valanda
speechUnitTwoHours Hours Valandos
speechUnitManyHours Hours Valandos
speechUnitOneMinute Minute Minutė

Loading…

User avatar Tamsa

New translation

Urban Biker / StringsLithuanian

6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
speechUnitOneMeter
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-lt.xml, string 1312