Translation

summaryActivePower
English
Key English Lithuanian
summaryDeviceAutoPauseCountInfo Number of times auto-pause was activated during this activity.
summaryEnergyParams @string/controlPanelEnergyParams
summaryStartedDatetime Started Pradėta
summaryEndedDatetime Ended Pabaigta
summaryTotalTime Total time Bendras laikas
summaryTotalTimeInfo Time interval between the start time and the end time of this track. Laiko intervalas tarp šios trasos pradžios ir pabaigos laiko.
summaryStoppedTime Stopped time Sustabdytas laikas
summaryStoppedTimeInfo Time spent pausing, either manually or while using the auto-pause. Laikas, praleistas pristabdant rankiniu būdu arba naudojant automatinį pristabdymą.
summaryHeartBeats Heartbeats Širdies dažniai
summaryHeartBeatsInfo Number of heartbeats detected during activity. Aktyvumo metu aptiktų širdies plakimų skaičius.
summaryCadenceStrokes Pedal strokes Pedalo mostai
summaryCadenceStrokesInfo Number of pedal strokes detected during activity. Veiklos metu aptiktų pedalo stūmimo skaičius.
summarySpecific Specific Specifinis
summaryMechWork Mech. work Mech. energija
summaryMechWorkInfo Purely mechanical work spent for this activity (disregarding thermal efficiency and BMR). Grynai mechaninis darbas, praleistas šiai veiklai (neatsižvelgiant į šiluminį efektyvumą ir BMR).
summaryActivePower Active power Aktyvi galia
summaryClimbing Climbing
summaryClimbingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to overcome gravity.
summaryDragging Dragging
summaryDraggingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to overcome air drag resistance.
summaryAccelerating Accelerating
summaryAcceleratingEnergyInfo Percentage of the energy that was used for accelerating.
summaryRolling Rolling
summaryRollingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to overcome rolling resistance.
summaryBasal Basal
summaryBasalEnergyInfo Percentage of the energy that was used for basal metabolism.
sensorsTitle Sensors Jutikliai
sensorsTabUsed Used Panaudota
sensorsTabFound Found Rasta
sensorsSectionUsedInProfile Used in the profile Panaudota profilyje
sensorsSectionSupported Supported Palaikoma
Key English Lithuanian
speechUnitTwoFeets Feet Pėdos
speechUnitTwoHours Hours Valandos
speechUnitTwoKilometers Kilometers Kilometrai
speechUnitTwoMeters Meters Metrai
speechUnitTwoMiles Miles Mylios
speechUnitTwoMinutes Minutes Minutės
stravaTrackPrivacyInfo Track will inherit default privacy you set on Strava Trada paveldės numatytąjį „Strava“ privatumą
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s mokama kartą per mėnesį
subscriptionPer1w %1$s billed once a week %1$s mokama kartą per savaitę
subscriptionPer1y %1$s billed once in 12 months %1$s mokama kartą per 12 mėnesių
subscriptionPer3m %1$s billed once in 3 months %1$s mokama kartą per 3 mėnesius
subscriptionPer6m %1$s billed once in 6 months %1$s nuskaičiuojama kartą per 6 mėnesius
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /mėnesį
summaryAccelerating Accelerating
summaryAcceleratingEnergyInfo Percentage of the energy that was used for accelerating.
summaryActivePower Active power Aktyvi galia
summaryBasal Basal
summaryBasalEnergyInfo Percentage of the energy that was used for basal metabolism.
summaryBasalMetabolicRate Basal metabolic rate Bazinio metabolizmo greitis
summaryBasalMetabolicRateInfo Basal metabolic rate (BMR). Bazinis metabolizmo greitis (BMR).
summaryCadenceStrokes Pedal strokes Pedalo mostai
summaryCadenceStrokesInfo Number of pedal strokes detected during activity. Veiklos metu aptiktų pedalo stūmimo skaičius.
summaryClimbing Climbing
summaryClimbingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to overcome gravity.
summaryDeviceAutoPauseCount Auto-pause count
summaryDeviceAutoPauseCountInfo Number of times auto-pause was activated during this activity.
summaryDeviceName Device Įrenginys
summaryDeviceNameInfo Device used to record this track. Įrenginys naudojamas įrašyti šiai trasai.
summaryDeviceRestartsCount Forced restarts Priverstinis perkrovimas
summaryDeviceRestartsCountInfo Number of times the app was force-closed or the device stopped working during this activity. Kartai, kai programa buvo priverstinai uždaryta arba įrenginys nustojo veikti vykdant šią veiklą.

Loading…

User avatar Tamsa

New translation

Urban Biker / StringsLithuanian

7 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
summaryActivePower
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-lt.xml, string 567