Translation

subscriptionPer1y
English
Key English Lithuanian
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience Visa apimanti licencija neribotai patirčiai.
ultimateLicenseFeatures ✔️ All premium maps
✔️ Navigation
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
✔️ Visi aukščiausios kokybės žemėlapiai
✔️ Navigacija
✔️ Jokių skelbimų
✔️ Visos nemokamos funkcijos ir žemėlapiai
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus Licenzija
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Pašalinkite skelbimus ir atrakinkite visas neužsiprenumeruotinas funkcijas, kurias galime pridėti ateityje
proPlusLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
➕ Extra donation
🔹 Jokių reklamų
🔹 Papildoma parama
proLicenseTitle Pro License Pro Licenzija
proLicenseDescription Remove ads Panaikinti reklamą
proLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
❌ Aukščiausios kokybės žemėlapiai
❌ Navigacija
✔️ Jokių skelbimų
✔️ Visos nemokamos funkcijos ir žemėlapiai
freeLicenseTitle Free License
freeLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ No ads
✔️ All free features and maps
❌ Aukščiausios kokybės žemėlapiai
❌ Navigacija
❌ Jokių skelbimų
✔️ Visos nemokamos funkcijos ir žemėlapiai
thunderforestMapsFeatures ✔️ Thunderforest premium maps
✔️ Navigation
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
🔹 Thunderforest žemėlapiai
🔹 Jokių reklamų
mapboxMapsFeatures ✔️ Mapbox premium maps
✔️ Navigation
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
🔹 Mapbox žemėlapiai
🔹 Jokių reklamų
hereMapsFeatures ✔️ HERE premium maps
✔️ Navigation
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
🔹 HERE žemėlapiai
🔹 Jokių reklamų
maptilerMapsFeatures ✔️ MapTiler premium maps
✔️ Navigation
✔️ No ads
✔️ All free features and maps
🔹 MapTiler žemėlapiai
🔹 Jokių reklamų
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /mėnesį
subscriptionPer1y %1$s billed once in 12 months %1$s mokama kartą per 12 mėnesių
subscriptionPer6m %1$s billed once in 6 months %1$s nuskaičiuojama kartą per 6 mėnesius
subscriptionPer3m %1$s billed once in 3 months %1$s mokama kartą per 3 mėnesius
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s mokama kartą per mėnesį
subscriptionPer1w %1$s billed once a week %1$s mokama kartą per savaitę
paymentOnce One-time payment Vienkartinis mokėjimas
priceFree FREE Nemokamai
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) Nemokamai (galioja šiai sesijai)
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Paspauskite, kad pirmiausia peržiūrėti reklamą
rewardedAdLoading Loading ad… Kraunama reklama…
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licencija sėkmingai suteikta
priceLoading @string/loading
manageSubscriptions Manage subscriptions Valdyti prenumeratas
ok OK Gerai
yes Yes Taip
no No Ne
Key English Lithuanian
speechUnitOneKilometer Kilometer Kilometras
speechUnitOneLiterOfGasoline Liter of gasoline
speechUnitOneMeter Meter Metras
speechUnitOneMile Mile Mylia
speechUnitOneMinute Minute Minutė
speechUnitTwoFeets Feet Pėdos
speechUnitTwoHours Hours Valandos
speechUnitTwoKilometers Kilometers Kilometrai
speechUnitTwoLitersOfGasoline Liters of gasoline
speechUnitTwoMeters Meters Metrai
speechUnitTwoMiles Miles Mylios
speechUnitTwoMinutes Minutes Minutės
stravaTrackPrivacyInfo Track will inherit default privacy you set on Strava Trada paveldės numatytąjį „Strava“ privatumą
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s mokama kartą per mėnesį
subscriptionPer1w %1$s billed once a week %1$s mokama kartą per savaitę
subscriptionPer1y %1$s billed once in 12 months %1$s mokama kartą per 12 mėnesių
subscriptionPer3m %1$s billed once in 3 months %1$s mokama kartą per 3 mėnesius
subscriptionPer6m %1$s billed once in 6 months %1$s nuskaičiuojama kartą per 6 mėnesius
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /mėnesį
summaryAccelerating Accelerate
summaryAcceleratingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to accelerate.
summaryActivePower Active power Aktyvi galia
summaryBasal Basal
summaryBasalEnergyInfo Percentage of the energy that was used for basal metabolism.
summaryBasalMetabolicRate Basal metabolic rate Bazinio metabolizmo greitis
summaryBasalMetabolicRateInfo Basal metabolic rate (BMR). Bazinis metabolizmo greitis (BMR).
summaryCadenceStrokes Pedal strokes Pedalo mostai
summaryCadenceStrokesInfo Number of pedal strokes detected during activity. Veiklos metu aptiktų pedalo stūmimo skaičius.
summaryClimbing Climb
summaryClimbingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to overcome gravity.
User avatar anonymous

Suggestion added

Suggested change:

a year ago

Loading…

User avatar Tamsa

New translation

Urban Biker / StringsLithuanian

a year ago
User avatar None

Suggestion added

Urban Biker / StringsLithuanian

2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
subscriptionPer1y
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-lt.xml, string 35