Translation

subscriptionPer1y
English
Key English Lithuanian
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience Galingiausia licencija, skirta maksimaliai patirčiai
ultimateLicenseFeatures ⭐ All premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Visi aukščiausios kokybės žemėlapiai
⭐ Navigacija
⭐ Internetinis bazinis aukštis
⭐ Jokių skelbimų
⭐ Visos nemokamos funkcijos ir žemėlapiai
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus Licenzija
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Pašalinkite skelbimus ir atrakinkite visas neužsiprenumeruotinas funkcijas, kurias galime pridėti ateityje
proPlusLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
➕ Extra donation
❌ Aukščiausios kokybės žemėlapiai
❌ Navigacija
❌ Internetinė bazinė aukščio linija
⭐ Jokių skelbimų
⭐ Visos nemokamos funkcijos ir žemėlapiai
➕ Papildoma auka
proLicenseTitle Pro License Pro Licenzija
proLicenseDescription Remove ads Panaikinti reklamą
proLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Aukščiausios kokybės žemėlapiai
❌ Navigacija
❌ Internetinė bazinė aukščio linija
⭐ Jokių skelbimų
⭐ Visos nemokamos funkcijos ir žemėlapiai
freeLicenseTitle Free License Nemokama licencija
freeLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
❌ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Aukščiausios kokybės žemėlapiai
❌ Navigacija
❌ Internetinė bazinė aukščio linija
❌ Jokių skelbimų
⭐ Visos nemokamos funkcijos ir žemėlapiai
thunderforestMapsFeatures ⭐ Thunderforest premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ „Thunderforest“ aukščiausios kokybės žemėlapiai
⭐ Navigacija
⭐ Internetinis bazinis aukštis
⭐ Jokių skelbimų
⭐ Visos nemokamos funkcijos ir žemėlapiai
mapboxMapsFeatures ⭐ Mapbox premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ „Mapbox“ aukščiausios kokybės žemėlapiai
⭐ Navigacija
⭐ Internetinis bazinis aukštis
⭐ Jokių skelbimų
⭐ Visos nemokamos funkcijos ir žemėlapiai
hereMapsFeatures ⭐ HERE premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ „HERE“ aukščiausios kokybės žemėlapiai
⭐ Navigacija
⭐ Internetinis bazinis aukštis
⭐ Jokių skelbimų
⭐ Visos nemokamos funkcijos ir žemėlapiai
maptilerMapsFeatures ⭐ MapTiler premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ „MapTiler“ aukščiausios kokybės žemėlapiai
⭐ Navigacija
⭐ Internetinis bazinis aukštis
⭐ Jokių skelbimų
⭐ Visos nemokamos funkcijos ir žemėlapiai
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /mėnesį
subscriptionPer1y %1$s billed every 12 months %1$s sąskaita išrašoma kas 12 mėnesių
subscriptionPer6m %1$s billed every 6 months %1$s sąskaita išrašoma kas 6 mėnesius
subscriptionPer3m %1$s billed every 3 months %1$s atsiskaitoma kas 3 mėnesius
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s mokama kartą per mėnesį
subscriptionPer1w %1$s billed once a week %1$s mokama kartą per savaitę
paymentOnce One-time payment Vienkartinis mokėjimas
priceFree FREE Nemokamai
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) Nemokamai (galioja šiai sesijai)
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Paspauskite, kad pirmiausia peržiūrėti reklamą
rewardedAdLoading Loading ad… Kraunama reklama…
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licencija sėkmingai suteikta
priceLoading @string/loading
subscriptionCancelInfo Cancel anytime in Subscriptions on Google Play. Bet kada atšaukite prenumeratas sistemoje „Google Play“.
manageSubscriptions Manage subscriptions Valdyti prenumeratas
otherLicenses Other Kita
recommendedLicense Recommended Rekomenduojamas
Key English Lithuanian
speechUnitThreeLitersOfGasoline Liters of gasoline Litrai benzino
speechUnitThreeMeters Meters Metrai
speechUnitThreeMiles Miles Mylios
speechUnitThreeMinutes Minutes Minutės
speechUnitTwoFeets Feet Pėdos
speechUnitTwoHours Hours Valandos
speechUnitTwoKilometers Kilometers Kilometrai
speechUnitTwoLitersOfGasoline Liters of gasoline Litrai benzino
speechUnitTwoMeters Meters Metrai
speechUnitTwoMiles Miles Mylios
speechUnitTwoMinutes Minutes Minutės
stravaTrackPrivacyInfo Track will inherit default privacy you set on Strava Trada paveldės numatytąjį „Strava“ privatumą
subscriptionCancelInfo Cancel anytime in Subscriptions on Google Play. Bet kada atšaukite prenumeratas sistemoje „Google Play“.
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s mokama kartą per mėnesį
subscriptionPer1w %1$s billed once a week %1$s mokama kartą per savaitę
subscriptionPer1y %1$s billed every 12 months %1$s sąskaita išrašoma kas 12 mėnesių
subscriptionPer3m %1$s billed every 3 months %1$s atsiskaitoma kas 3 mėnesius
subscriptionPer6m %1$s billed every 6 months %1$s sąskaita išrašoma kas 6 mėnesius
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /mėnesį
success Success Sėkmė
summaryAccelerating Accelerate Paspartinti
summaryAcceleratingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to accelerate. Energijos, sunaudotos pagreitinti, procentas.
summaryActivePower Active power Aktyvi galia
summaryBasal Basal Bazinis
summaryBasalEnergyInfo Percentage of the energy that was used for basal metabolism. Energijos, sunaudotos baziniam metabolizmui, procentas.
summaryBasalMetabolicRate Basal metabolic rate Bazinio metabolizmo greitis
summaryBasalMetabolicRateInfo Basal metabolic rate (BMR). Bazinis metabolizmo greitis (BMR).
summaryBraking Braking Stabdymas
summaryBrakingInfo Energy extracted by braking.

Can be regarded as brake wear - a pair of standard bicycle disc brake pads will last around 50 MJ, for cars around 5 GJ.
Energija išgaunama stabdant.

Galima vertinti kaip stabdžių susidėvėjimą – poros standartinių dviračio diskinių stabdžių kaladėlių užteks apie 50 MJ, automobiliams apie 5 GJ.
summaryCadenceStrokes Pedal strokes Pedalo mostai
User avatar anonymous

Suggestion added

Suggested change:

3 years ago

Loading…

User avatar user

Marked for edit

Urban Biker / StringsLithuanian

3 months ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsLithuanian

3 months ago
User avatar Tamsa

New translation

Urban Biker / StringsLithuanian

3 years ago
User avatar None

Suggestion added

Urban Biker / StringsLithuanian

4 years ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Has been translated

Previous translation was "%1$s sąskaita išrašoma kas 12 mėnesių".

Fix string

Reset

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
subscriptionPer1y
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-lt.xml, string 35