Translation

freeLicenseLabel
English
Key English Lithuanian
locale en lt
app_name Urban Biker Urban Biker
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Įrašinėk ir matuok savo keliones su dideliu tikslumu. Padidink savo, kaip keliautojo, saugumą ir efektyvumą.
widget_1_description Biker: Bicycle Bell Dviratininkas: Dviračio skambutis
widget_2_description Biker: Bell + Flashlight Dviratininkas: Skambutis + Žibintuvėlis
widget_3_description Biker: Complete Dviratininkas: Pilnas
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
ultimateLicenseLabel Ultimate Ultimate
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro+
proLicenseLabel Pro Pro
freeLicenseLabel Free Laisvas
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogMapsTab Maps Žemėlapiai
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Ultimate Licenzija
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience Galingiausia licencija, skirta maksimaliai patirčiai
ultimateLicenseFeatures ⭐ All premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Visi aukščiausios kokybės žemėlapiai
⭐ Navigacija
⭐ Internetinis bazinis aukštis
⭐ Jokių skelbimų
⭐ Visos nemokamos funkcijos ir žemėlapiai
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus Licenzija
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Pašalinkite skelbimus ir atrakinkite visas neužsiprenumeruotinas funkcijas, kurias galime pridėti ateityje
proPlusLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
➕ Extra donation
❌ Aukščiausios kokybės žemėlapiai
❌ Navigacija
❌ Internetinė bazinė aukščio linija
⭐ Jokių skelbimų
⭐ Visos nemokamos funkcijos ir žemėlapiai
➕ Papildoma auka
proLicenseTitle Pro License Pro Licenzija
proLicenseDescription Remove ads Panaikinti reklamą
Key English Lithuanian
dialogTrackUploadStravaIsCommute Commute Eikite
dialogTrackUploadUpdateButton Update Atnaujinti
dialogTrackUploadWaitTitle Please wait Palaukite
dialogWaitTitle Please wait Palaukite
dialogWeatherInfoMessage Radar data is updated every 10 minutes. Filled icon indicates fresh data, empty icon means an update is near.

Yellow and red colors show areas of more precipitation.

Last 1 hour of radar data can be animated to reveal precipitation trends.
Radaro duomenys atnaujinami kas 10 minučių. Užpildyta piktograma rodo naujus duomenis, tuščia piktograma reiškia, kad šalia yra atnaujinimas.

Geltona ir raudona spalvos rodo sritis, kuriose yra daugiau kritulių.

Paskutinės 1 valandos radaro duomenys gali būti animuojami, kad būtų atskleistos kritulių tendencijos.
dialogWeatherInfoTitle @string/dialogMapsWeatherRadar
disclaimerText1 This app is provided as is, and you use it at your own risk. We, the publisher, will not be held responsible for any mishap, loss of possession, injury or worse involving you or a third person, arising from app usage during a ride or otherwise. Ši programa teikiama tokia, kokia yra, ir jūs ją naudojate savo pačių rizika. Mes, leidėjas, neatsakysime už bet kokią jūsų ar trečiojo asmens nesėkmę, nuosavybės praradimą, sužeidimą ar dar blogiau, atsirandantį dėl programos naudojimo važiuojant ar kitaip.
disclaimerText2 Please use this app wisely and DO NOT operate it while driving a car, riding a motorbike, a bicycle, or any other vehicle. Prašome naudoti šią programą išmintingai ir NENAUDOKITE jos vairuodami automobilį, važiuodami motociklu, dviračiu ar kita transporto priemone.
disclaimerText3 Always keep your eyes on the road. Visada stebėkite kelyje.
disclaimerTitle Disclaimer Atsakomybės apribojimas
durationHrMin %1$d:%2$02d
farFromHere Far from here Toli nuo čia
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Deja, funkcija šiame įrenginyje negalima
fence_name_default My Place Mano vietos
freeLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
❌ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Aukščiausios kokybės žemėlapiai
❌ Navigacija
❌ Internetinė bazinė aukščio linija
❌ Jokių skelbimų
⭐ Visos nemokamos funkcijos ir žemėlapiai
freeLicenseLabel Free Laisvas
freeLicenseTitle Free License Nemokama licencija
generalError Some error occurred. Please try again. Kilo problemų. Pabandykite vėl.
googleFitConnectButton Connect with Google Fit Susijungti su Google Fit
hereMapsFeatures ⭐ HERE premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ „HERE“ aukščiausios kokybės žemėlapiai
⭐ Navigacija
⭐ Internetinis bazinis aukštis
⭐ Jokių skelbimų
⭐ Visos nemokamos funkcijos ir žemėlapiai
hereMapsLabel HERE
infoAppUpdateAction Restart Perkrauti
infoAppUpdateMessage The update is ready. Atnaujinimas paruoštas.
infoAutopauseForcedOff Note: Auto Pause forced to Off Pastaba: Automatinė pauzė priverstinai išjungta
infoAutopauseForcedRelaxed Note: Auto Pause forced to Relaxed Pastaba: Automatinė pauzė priverstinai Atsipalaidavęs režime
infoContentSize Content size: %1$d MB Turinio dydis: %1$d MB
infoDigitalFilterNotice Please note: This can sometimes lag noticeably behind real time, due to inevitable digital filtering delays required for accuracy. Atkreipkite dėmesį: kartais tai gali gerokai atsilikti nuo realiojo laiko dėl neišvengiamo skaitmeninio filtravimo vėlavimo, reikalingo tikslumui.
infoMeterModeAccelerationMsg Rate of change of speed in time.

Negative means deceleration.
Greičio pokyčio lygis einamuoju momentu.

Neigiamas reiškia stabdymą.
infoMeterModeAccelerationTitle Acceleration Pagreitis
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Aukštis virš vidutinio jūros lygio (geoidas).

Loading…

User avatar user

Automatic translation

Urban Biker / StringsLithuanian

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Laisvas".

Fix string

Reset

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
freeLicenseLabel
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-lt.xml, string 11