Translation

buttonShow
English
Key English Lithuanian
aboutScreenChangeLogLink Version change log Versijų keitimo žurnalas
aboutScreenFacebookLink Urban Biker on Facebook Urban Biker „Facebook'e“
aboutScreenTranslationsText Help translate this app and get a free license! More info: Padėkite išversti šią programą ir gaukite nemokamą licenciją! Daugiau informacijos:
aboutScreenTranslationsTitle Translations Vertimai
aboutScreenWarmWelcome Hope you enjoy this app 😊 Tikiuosi, kad jums patinka ši programa 😊
accountDisconnect Disconnect Atsijungti
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Įrašinėk ir matuok savo keliones su dideliu tikslumu. Padidink savo, kaip keliautojo, saugumą ir efektyvumą.
app_name Urban Biker Urban Biker
batteryOptimizationToast Select Urban Biker from the list Iš sąrašo pasirinkite „Urban Biker“
bellRingAuto auto Auto
buttonLater Later Vėliau
buttonNewTrack Finish Pabaigti
buttonResumeTrack Resume Tęsti
buttonShow Show
buttonUnderstand I understand Supratau
cancel Cancel Nutraukti
cautionTitle Caution Įspėjimas
chartsTitle Charts Diagramos
cloudAccountsInfo Connecting to a cloud service makes it easier for you to upload and share your tracks with others.

We'll never post anything without your permission.
Prisijungus prie debesų paslaugų galima lengviau nusiųsti ir dalintis įrašais su kitais.

Be Jūsų leidimo nieko nekomentuosime.
cloudAccountsPowerUploadPolicy_0 Always (default) Visada (numatytasis)
cloudAccountsPowerUploadPolicy_1 Upload power data only when power meter was used Įkelkite galios duomenis tik tada, kai buvo naudojamas galios matuoklis
cloudAccountsPowerUploadPolicyTitle Power data upload policy Galios duomenų įkėlimo politika
cloudAccountsTitle Accounts Paskyros
controlPanelEnergyParams Power/Energy parameters Galios/Energijos parametrai
controlPanelLocationButton Location Lokacija
controlPanelMapHideButtonSubtitle Click to hide the map
controlPanelMapHideButtonTitle Hide map
controlPanelMapSettingsButtonSubtitle Click for map options Spustelėkite, kad atidarytumėte žemėlapio parinktis

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
buttonShow
Flags
java-format
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
translate/strings-lt.xml, string 51