Translation

locale
English
Key English Latvian
infoMeterModeVibrationsTitle Vibrations Vibrācijas
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Maršruta novirzes no taisnes mērs, t.i., cik daudz tas aizpilda apgabalu, nevis iet taisni. Zemāks parasti ir labāks.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Izlobīties
infoSpeedometerMsg Shows your current, maximum and average speed.

Stall indicator indicates when the speed value wasn't updated in a while and can't be trusted.

Pace indicator are small arrows near the speed value that show when the current speed is above or below the average speed.
Parāda jūsu pašreizējo, maksimālo un vidējo ātrumu.

Apstāšanās indikators norāda, kad ātruma vērtība kādu laiku nav atjaunināta un tai nevar uzticēties.

Tempa indikators ir mazas bultiņas, kas atrodas netālu no ātruma vērtības, kas parāda, kad pašreizējais ātrums ir lielāks vai mazāks par vidējo ātrumu.
infoSpeedometerTitle Speedometer Spidometrs
inProgress In progress Notiek
licenseDialogMapsTab Maps Kartes
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Licences vienums jau pieder
licenseItemOwned Currently owned Šobrīd īpašumā
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Lietotne tika veiksmīgi licencēta. Paldies Tev par atbalstu!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
licenseUpgradeTitle Upgrade your license Jauniniet savu licenci
loading Loading… Notiek ielāde…
locale en lv
manageSubscriptions Manage subscriptions Pārvaldīt abonementus
mapboxMapsFeatures ⭐ Mapbox premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Mapbox premium kartes
⭐ Navigācija
⭐ Tiešsaistes augstuma bāzes līnija
⭐ Nav reklāmu
⭐ Visas bezmaksas funkcijas un kartes
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Satelīts
mapLayerStreet Street Iela
mapLayerTerrain Terrain Reljefs
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
mapMarkerClickInfo Click for options Noklikšķiniet, lai skatītu opcijas
mapMarkerFinish Finish Pabeigt
mapMarkerMyLocation My location Mana atrašanās vieta
mapMarkerStart Start Sākt
mapPlaceSearch Where to? Kur?

Loading…

User avatar None

Automatic translation

Urban Biker / StringsLatvian

3 months ago
User avatar None

New contributor

Urban Biker / StringsLatvian

New contributor 3 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "lv".

Fix string

Reset

Glossary

English Latvian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
locale
Flags
java-format
String age
3 months ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-lv.xml, string 1