Translation

locale
English
Key English Norwegian Bokmål
infoMeterModeVibrationsTitle Vibrations Vibrasjoner
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Mål på ruteavvik fra en rett linje, dvs. hvor mye den fyller området i stedet for å gå rett. Lavere er vanligvis bedre.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Vri seg
infoSpeedometerMsg Shows your current, maximum and average speed.

Stall indicator indicates when the speed value wasn't updated in a while and can't be trusted.

Pace indicator are small arrows near the speed value that show when the current speed is above or below the average speed.
Viser din nåværende, maksimale og gjennomsnittlige hastighet.

Stall-indikator indikerer når hastighetsverdien ikke ble oppdatert på en stund og ikke kan stoles på.

Tempoindikator er små piler nær hastighetsverdien som viser når gjeldende hastighet er over eller under gjennomsnittshastigheten.
infoSpeedometerTitle Speedometer Speedometer
inProgress In progress I prosess
licenseDialogMapsTab Maps Kart
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Lisenselementet er allerede eid
licenseItemOwned Currently owned Eid for tiden
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Appen ble lisensiert. Takk for støtten!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
licenseUpgradeTitle Upgrade your license Oppgrader lisensen din
loading Loading… Laster inn …
locale en no
manageSubscriptions Manage subscriptions Administrer abonnementer
mapboxMapsFeatures ⭐ Mapbox premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Mapbox premium kart
⭐ Navigasjon
⭐ Høydegrunnlinje på nett
⭐ Ingen annonser
⭐ Alle gratis funksjoner og kart
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Satellitt
mapLayerStreet Street gate
mapLayerTerrain Terrain Terreng
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
mapMarkerClickInfo Click for options Klikk for alternativer
mapMarkerFinish Finish Bli ferdig
mapMarkerMyLocation My location Min posisjon
mapMarkerStart Start Start
mapPlaceSearch Where to? Hvor skal du?

Loading…

User avatar None

Automatic translation

Urban Biker / StringsNorwegian Bokmål

3 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "no".

Fix string

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

String information

Key
locale
Flags
java-format
String age
3 months ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-nb-rNO.xml, string 1