Translation

sensorDeleteConfirmDialogMsg
English
Key English Dutch
sensorsSectionUsedInProfile Used in the profile Gebruikt in profiel
sensorsSectionSupported Supported Ondersteund
sensorsSectionUnsupported Unsupported Niet ondersteund
sensorsEmptyList Empty list Lijst leegmaken
sensorsMenuScan Scan Zoeken
sensorsInfo Sensors get connected automatically while recording is active, and disconnected when you stop recording.

It's not possible to establish a sensor connection manually.
De sensoren worden automatisch gekoppeld als de opname wordt geactiveerd en ontkoppeld wanneer de opname wordt gestopt.

Het is niet mogelijk de sensoren manueel te verbinden.
sensorWheelCircNotSetWarning Wheel circumference has not been set De wielomtrek is nog niet ingesteld
sensorStepLengthNotSetWarning Step length has not been set De staplengte is nog niet ingesteld
sensorMenuAddToProfile Add to the profile Aan het profiel toevoegen
sensorMenuRemoveFromProfile Remove from the profile Van het profiel verwijderen
sensorMenuProperties Properties Eigenschappen
sensorMenuEnable Enable Activeren
sensorMenuDisable Disable Deactiveren
sensorMenuDelete Forget Wissen
sensorRemoveConfirmDialogMsg Remove from the profile? Van het profiel verwijderen?
sensorDeleteConfirmDialogMsg Forget this sensor? Deze sensor wissen?
sensorAddedMsg Sensor added to the profile Sensor aan het profiel toegevoegd
sensorRemovedMsg Sensor removed from the profile Sensor van het profiel verwijderd
sensorDeletedMsg Sensor forgotten Sensor gewist
sensorPurposeNone (No purpose) (Geen doel)
sensorPurposeCadence Cadence Cadans
sensorPurposeSpeed Speed Snelheid
sensorPurposeDistance Distance Afstand
sensorPurposeDuration Duration Duur
sensorPurposePower Power Vermogen
sensorPurposeHeartRate Heart rate Hartslag
sensorPurposeSteps Steps Stappen
sensorPurposePressure Pressure
sensorPurposeTemperature Temperature
sensorPurposeHumidity Humidity
sensorStepDetectorName Step Detector Stap detector
Key English Dutch
profilesListTitleSelectProfile Switch Profile Verander Profiel
proLicenseDescription Remove ads Verwijder advertenties
proLicenseFeatures 🔹 No ads 🔹 Geen advertenties
proLicenseLabel Pro Pro
proLicenseTitle Pro License Pro Licentie
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Verwijder advertenties en activeer alle in de toekomst toegevoegde toepassingen
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Geen advertenties
🔹 Extra donaties mogelijk/geen must
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro +
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus Licentie
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Klik hier om eerst een advertentie te bekijken
rewardedAdLoading Loading ad… Advertentie word geladen…
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) Gratis versie (geldig voor deze sessie)
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licentie succesvol toegekend
roarModeConstant const const
sensorAddedMsg Sensor added to the profile Sensor aan het profiel toegevoegd
sensorDeleteConfirmDialogMsg Forget this sensor? Deze sensor wissen?
sensorDeletedMsg Sensor forgotten Sensor gewist
sensorFilterInterval_0 3 seconds (default)
sensorFilterInterval_1 5 seconds
sensorFilterInterval_2 7 seconds
sensorFilterInterval_3 10 seconds
sensorMenuAddToProfile Add to the profile Aan het profiel toevoegen
sensorMenuDelete Forget Wissen
sensorMenuDisable Disable Deactiveren
sensorMenuEnable Enable Activeren
sensorMenuProperties Properties Eigenschappen
sensorMenuRemoveFromProfile Remove from the profile Van het profiel verwijderen
sensorProperitesActivityRecognition Physical activity recognition Herkenning fysieke activiteit
sensorProperitesActivityRecognitionInfo Sensor will provide data only when your physical activity is recognized to be compatible with sensor purpose. For example, Step sensor will count steps while walking or running, not while riding a bike. Note, this may not be accurate and can be laggy. Google Play services are required. De sensor levert alleen gegevens als uw fysieke activiteit wordt herkend als compatibel met sensordoel. De stappenteller telt bijvoorbeeld stappen tijdens het lopen of hardlopen, niet tijdens het fietsen. Let op, dit is mogelijk niet 100% nauwkeurig en kan de werking doen vertragen. Google Play-services zijn vereist.
sensorProperitesCadenceTriggers Cadence triggers Cadanssensors

Loading…

User avatar Mistrix

New translation

Urban Biker / StringsDutch

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Key
sensorDeleteConfirmDialogMsg
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-nl.xml, string 596