Translation

dialogTrackResumeProfileSwitchMessage
English
Key English Dutch
dialogProfileDeleteTitle Delete profile Verwijder profiel
dialogProfileDeleteMessage Warning: This will remove profile settings and totals data. Saved tracks will be left intact.

Delete profile %1$s?
Let op: Alle profiel instellingen en opgeslagen totalen worden verwijderd. Opgeslagen routes zullen intact blijven.

Verwijder profiel %1$s?
dialogProfileAddTitle New profile Nieuw profiel
dialogProfileAddInfo New profile will have its settings copied from the currently active profile De instellingen voor het nieuwe profiel worden overgenomen van het huidige profiel
dialogProfileEditTitle Edit profile Bewerk profiel
dialogProfileEditTotals Totals: Totalen:
dialogProfileTotalsResetMessage Reset profile totals to zero? Reset de profiel totalen naar 0?
dialogProfileSwitchTitle Switch profile Verander profiel
dialogProfileSwitchMessage Tracking is active. Are you sure to switch to profile %1$s? Tracking is aktief. Weet u zeker dat u wilt wisselen naar profiel %1$s?
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Verwijder ritten
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete selected tracks?
Opgelet: Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Geselecteerde activiteiten wissen?
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Let op: deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Verwijder de route %1$s?
dialogTrackResumeTitle Resume track Hervat rit
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Tracking is aktief. Pauzeer of schakel de GPS eerst uit.
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Doel profiel %1$s is niet leeg. Reset deze eerst.
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Aktief profiel wordt gewisseld van %1$s naar %2$s. Doorgaan?
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Profiel %1$s dat deze route heeft aangemaakt bestaat niet meer. Doorgaan in het huidige profiel %2$s?
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Route zal worden hervat in profiel %1$s. Doorgaan?
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Een fout is opgetreden. Probeer opnieuw A.U.B.
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Hervatten, even wachten a.u.b…
dialogTracksShareTitle Share tracks Deel ritten
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Onbekende foutmelding. Probeer opnieuw.
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Kan niet meer dan 100 activiteiten per keer delen.
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Locatiegegevens zijn niet geactiveerd
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Je kan de meeste functies van deze app niet gebruiken zonder Locatie.


Zorg er voor dat Locatie is geactiveerd en ingesteld op 'Hoge nauwkeurigheid

Locatie instellingen nu openen?
dialogBaroAltitudePromptTitle Barometric altitude problem Barometrisch hoogte probleem
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
Barometrische Hoogte is uitgezet vanwege verschillen met de GPS hoogte!

Gebruik het niet in gesloten ruimtes of in ruimtes met airconditioning!
dialogBaroAltitudeNoticeTitle Notice Opmerking
dialogBaroAltitudeNoticeMessage Barometric Altitude works only outdoors.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Barometrische Hoogte werkt alleen buitenshuis.

Gebruik het niet in afgesloten ruimtes of ruimtes met airconditioning zoals sommige auto's en vliegtuigen.
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Mededeling
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Barometrische Hoogte is van de buitenlucht temperatuur afhankelijk voor nauwkeurigheid.

Gebruik het niet in afgesloten ruimtes of ruimtes met airconditioning zoals sommige auto's en vliegtuigen.
Key English Dutch
dialogScreenshotTitle Screenshot Schermafdruk
dialogSliderLess
dialogSliderMore
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
De app moet toegang tot uw geheugen hebben om instellingen en routes te kunnen opslaan of herstellen.

Zonder toestemming is het ophalen van de geschiedenis of delen van de routes niet mogelijk, uw historie kan mogelijk verloren gaan.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Opslagruimte toestemming
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Barometrische Hoogte is van de buitenlucht temperatuur afhankelijk voor nauwkeurigheid.

Gebruik het niet in afgesloten ruimtes of ruimtes met airconditioning zoals sommige auto's en vliegtuigen.
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Mededeling
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Let op: deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Verwijder de route %1$s?
dialogTrackEditNotesHint Notes Aantekeningen
dialogTrackEditTitleHint Title Titel
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Een fout is opgetreden. Probeer opnieuw A.U.B.
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Route zal worden hervat in profiel %1$s. Doorgaan?
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Tracking is aktief. Pauzeer of schakel de GPS eerst uit.
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Profiel %1$s dat deze route heeft aangemaakt bestaat niet meer. Doorgaan in het huidige profiel %2$s?
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Doel profiel %1$s is niet leeg. Reset deze eerst.
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Aktief profiel wordt gewisseld van %1$s naar %2$s. Doorgaan?
dialogTrackResumeTitle Resume track Hervat rit
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Hervatten, even wachten a.u.b…
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete selected tracks?
Opgelet: Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Geselecteerde activiteiten wissen?
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Verwijder ritten
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) ZIPs (compleet)
dialogTracksShareChoices_1 GPX only alleen GPX
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Kan niet meer dan 100 activiteiten per keer delen.
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Onbekende foutmelding. Probeer opnieuw.
dialogTracksShareTitle Share tracks Deel ritten
dialogTrackUploadActivityType Activity type Activiteit type
dialogTrackUploadDescriptionHint Share your thoughts… Deel uw suggesties…
dialogTrackUploadPlatform Online service Online dienst
dialogTrackUploadPreparing Preparing track data… Voorbereiding activiteit gegevens…
dialogTrackUploadSending Sending… Verzenden…

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-nl.xml, string 216