Translation

paymentOnce
English
Key English Dutch
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Verwijder advertenties en activeer alle in de toekomst toegevoegde toepassingen
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Geen advertenties
🔹 Extra donaties mogelijk/geen must
proLicenseTitle Pro License Pro Licentie
proLicenseDescription Remove ads Verwijder advertenties
proLicenseFeatures 🔹 No ads 🔹 Geen advertenties
thunderforestMapsFeatures 🔹 Thunderforest maps
🔹 No ads
🔹 Kaarten met actuele weersvoorspellingen
🔹 Geen advertenties
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Kaartenmap waarin alle kaarten worden weergegeven
🔹 Geen advertenties
hereMapsFeatures 🔹 HERE maps
🔹 No ads
🔹 HERE kaarten
🔹 Geen advertenties
maptilerMapsFeatures 🔹 MapTiler maps
🔹 No ads
🔹 MapTiler kaarten
🔹 Advertentie vrij
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /maand
subscriptionPer1y %1$s billed once in 12 months %1$s wordt éénmaal per 12 maanden gefactureerd
subscriptionPer6m %1$s billed once in 6 months %1$s wordt éénmaal per 6 maanden gefactureerd
subscriptionPer3m %1$s billed once in 3 months %1$s wordt éénmaal per 3 maanden gefactureerd
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s wordt éénmaal per maand gefactureerd
subscriptionPer1w %1$s billed once a week %1$s wordt éénmaal per week gefactureerd
paymentOnce One-time payment Eenmalige betaling
priceFree FREE Gratis versie
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) Gratis versie (geldig voor deze sessie)
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Klik hier om eerst een advertentie te bekijken
rewardedAdLoading Loading ad… Advertentie word geladen…
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licentie succesvol toegekend
priceLoading @string/loading
manageSubscriptions Manage subscriptions Beheer abonnementen
ok OK OK
yes Yes Ja
no No Nee
cancel Cancel Annuleer
buttonUnderstand I understand Ik begrijp het
buttonLater Later
buttonShow Show
na N/A Niet beschikbaar
Key English Dutch
meterModeWriggle wriggle kronkeling
meterModeWriggleShort wrig kronkel
meterTextAvg avg gem
meterTextMax max max
meterTextMin min min
meterTextTotal tot tot
na N/A Niet beschikbaar
no No Nee
notificationTitle @string/app_name
notificationTitleAdvanced %1$s
notificationTitleAdvancedPaused Paused: %1$s Gepauseerd: %1$s
ok OK OK
ongoingNotificationChannelDescription Providing control of the foreground service and easy access to the app Makkelijke toegang tot het overzichtsscherm en eenvoudige toegang tot de app
ongoingNotificationChannelName Ongoing notification Lopende melding
openSourceLicensesTitle Open source licenses
paymentOnce One-time payment Eenmalige betaling
pick_a_color Pick a color Kies een kleur
powerSourceWeight_0 Total
powerSourceWeight_1 Driver
powerSourceWeight_2 Vehicle
powerSourceWeight_3 Driver + Vehicle
powerSourceWeightInfo When translating power (watts) into specific power (watts per unit weight), a weight must be given.

This is usually the weight of the entity providing a driving force.

Note: Vertical power is always computed using Total weight.
powerSourceWeightTitle Power source weight
pref_above_lockscreen_summary App will remain visible even if the device is locked App blijft zichtbaar nadat het apparaat is geblokkeerd
pref_above_lockscreen_title Keep above lockscreen Plaats voor lockscherm
pref_ads_mode_dialog_title Adverts type Advertentie type
pref_ads_mode_summary @null
pref_ads_mode_title Show adverts Reclame weergeven
pref_app_language_dialog_title Language Taal
pref_app_language_summary (All profiles) (Alle profielen)

Loading…

User avatar Deev87

Translation changed

Urban Biker / StringsDutch

a year ago
User avatar flyingbirts

New translation

Urban Biker / StringsDutch

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Key
paymentOnce
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-nl.xml, string 37