Translation

thunderforestMapsFeatures
English
Key English Dutch
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogMapsTab Maps Kaarten
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Ultimate Licentie
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience. Meest uitgebreide licentie voor de beste ervaringen.
ultimateLicenseFeatures 🔹 All maps
🔹 All features
🔹 No ads
🔹 Alle kaarten
🔹 Alle toepassingen
🔹 Geen advertenties
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus Licentie
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Verwijder advertenties en activeer alle in de toekomst toegevoegde toepassingen
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Geen advertenties
🔹 Extra donaties mogelijk/geen must
proLicenseTitle Pro License Pro Licentie
proLicenseDescription Remove ads Verwijder advertenties
proLicenseFeatures 🔹 No ads 🔹 Geen advertenties
thunderforestMapsFeatures 🔹 Thunderforest maps
🔹 No ads
🔹 Kaarten met actuele weersvoorspellingen
🔹 Geen advertenties
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Kaartenmap waarin alle kaarten worden weergegeven
🔹 Geen advertenties
hereMapsFeatures 🔹 HERE maps
🔹 No ads
🔹 HERE kaarten
🔹 Geen advertenties
maptilerMapsFeatures 🔹 MapTiler maps
🔹 No ads
🔹 MapTiler kaarten
🔹 Advertentie vrij
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /maand
subscriptionPer1y %1$s billed once in 12 months %1$s wordt éénmaal per 12 maanden gefactureerd
subscriptionPer6m %1$s billed once in 6 months %1$s wordt éénmaal per 6 maanden gefactureerd
subscriptionPer3m %1$s billed once in 3 months %1$s wordt éénmaal per 3 maanden gefactureerd
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s wordt éénmaal per maand gefactureerd
subscriptionPer1w %1$s billed once a week %1$s wordt éénmaal per week gefactureerd
paymentOnce One-time payment Eenmalige betaling
priceFree FREE Gratis versie
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) Gratis versie (geldig voor deze sessie)
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Klik hier om eerst een advertentie te bekijken
rewardedAdLoading Loading ad… Advertentie word geladen…
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licentie succesvol toegekend
Key English Dutch
summaryRollResistCoef Roll resist coef. Rolweerstandscoëfficiënt.
summaryRollResistCoefInfo Rolling resistance coefficient. Rolweerstandscoëfficiënt.
summarySpecific Specific Specifiek
summaryStartedDatetime Started Start
summaryStoppedTime Stopped time Pauze tijd
summaryStoppedTimeInfo Time spent pausing, either manually or while using the auto-pause. Tijd besteed aan pauzeren, handmatig of tijdens het gebruik van de automatische pauze.
summaryTotalTime Total time Totaal tijd
summaryTotalTimeInfo Time interval between the start time and the end time of this track. Tijdsinterval tussen start en einde van dit traject.
summaryTotalWeight Total weight Totaalgewicht
summaryTotalWeightInfo Sum of all weights used while recording this track (rider, vehicle, cargo, …). Totaalgewicht bij opname van dit traject (bestuurder, voertuig, lading,...).
summaryVehicleWeight Vehicle weight
summaryVehicleWeightInfo Weight of the vehicle used while recording this track.
summaryWheelsWeight Wheels weight Gewicht wielen
summaryWheelsWeightInfo Sum of weights of all wheels on the vehicle used on this track. Totaalgewicht van alle wielen op dit traject gebruikt.
svgCopyright Created with Urban Biker Gemaakt met Urban Biker
thunderforestMapsFeatures 🔹 Thunderforest maps
🔹 No ads
🔹 Kaarten met actuele weersvoorspellingen
🔹 Geen advertenties
thunderforestMapsLabel Thunderforest
timePeriod_per3Months per 3 months
timePeriod_per6Months per 6 months
timePeriod_perMonth per month
timePeriod_perWeek per week
timePeriod_perYear per year
toastActiveProfile Profile: %1$s Profiel: %1$s
toastAutoThemeActivated Automatic visual theme activated Automatisch wisselen van kleurenschema geactiveerd
toastCancelled Canceled Afgebroken
toastContrastButtonClickInfo Automatic visual theme is active Automatisch visueel thema is actief
toastErrorAccessingExternalStorage Error accessing external storage Fout tijdens de toegang tot de externe opslag
toastErrorCreatingOfflineMap Error creating offline map Fout tijdens creëren van de offline kaart
toastErrorPowerParametersVoid Please fill in Power parameters in Settings Vul AUB de vermogens parameters in bij de Instellingen
toastFenceGuardFenceAdded FenceGuard: Fence %1$s added Annonimiteits-instelling: Afscherming %1$s toegevoegd

Loading…

User avatar flyingbirts

New translation

Urban Biker / StringsDutch

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Key
thunderforestMapsFeatures
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-nl.xml, string 27