Translation

dialogLoginPasswordHint
English
Key English Dutch
dialogLocationPermissionRequestTitle Location permission Locatie toestemming
dialogLocationPermissionRequest The app needs to access your location to record your outdoor activities. De app heeft toegang nodig tot je locatie om je buitenactiviteiten vast te leggen.
dialogLocationPermissionRequestForBt Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
Locatie toestemming is vereist om Bluetooth apparaten te vinden.

Bluetooth apparaten kunnen niet gevonden worden zonder toestemming.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Opslagruimte toestemming
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
De app moet toegang tot uw geheugen hebben om instellingen en routes te kunnen opslaan of herstellen.

Zonder toestemming is het ophalen van de geschiedenis of delen van de routes niet mogelijk, uw historie kan mogelijk verloren gaan.
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Camera toestemming
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. Toestemming is vereist om de app de flitser te laten activeren.
dialogPermissionProblemMessage This permission is needed for the app to function properly. It can be granted in the App permissions settings page.

Go there now?
Deze toestemming is nodig om de app goed te laten werken. Het kan worden gegeven in de App toestemmingen instellingen pagina.

Daar nu naar toe gaan?
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission Fysieke activiteiten toestemming
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor. Toestemming is nodig zodat de app ingebouwde sensors zoals Step Detector kan gebruiken.
dialogScreenshotTitle Screenshot Schermafdruk
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Google staat opname in hun kaartinhoud niet toe, uw kaarttype moet eerst gewijzigd worden.


Kaarttype wijzigen?
dialogWaitTitle Please wait Even wachten
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Schermafdruk wordt aangemaakt…
dialogLoginUsernameHint Username
dialogLoginPasswordHint Password
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account?
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Voeg afscherming toe
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Update afscherming
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Verwijder afscherming
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) ZIPs (compleet)
dialogTracksShareChoices_1 GPX only alleen GPX
mapLayerStreet Street Straat
mapLayerTerrain Terrain Terrein
mapLayerSatellite Satellite Sateliet
mapMarkerMyLocation My location Mijn locatie
mapMarkerStart Start Start
mapMarkerFinish Finish Bestemming
unitKm km km
unitKmh km/h km/h
unitMiles mi mi
Key English Dutch
dialogFencesShowFences Show fences Toon Fences
dialogFencesUpdate Update fence location Werk the Fence locatie bij
dialogFileChooseSelectFolder Select this folder Selecteer deze map
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Google staat opname in hun kaartinhoud niet toe, uw kaarttype moet eerst gewijzigd worden.


Kaarttype wijzigen?
dialogGpsIntervalLabelLess
Less accuracy, uses less battery

Lage nauwkeurigheid gebruikt minder batterij
dialogGpsIntervalLabelMore
More accuracy, uses more battery

Hogere nauwkeurigheid gebruikt meer batterij
dialogGpsIntervalNote Keep this value below 3 sec to get the most accurate readings and consistent behavior! Houd deze waarde onder3 sec voor de meest nauwkeurige resultaten en consistent gedrag!
dialogGpsIntervalTitle GPS update interval Interval GPS updates
dialogGpsIntervalValue %1$s
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Je kan de meeste functies van deze app niet gebruiken zonder Locatie.


Zorg er voor dat Locatie is geactiveerd en ingesteld op 'Hoge nauwkeurigheid

Locatie instellingen nu openen?
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Locatiegegevens zijn niet geactiveerd
dialogHapticIntensityTitle @string/pref_haptic_feedback_intensity_title
dialogLocationPermissionRequest The app needs to access your location to record your outdoor activities. De app heeft toegang nodig tot je locatie om je buitenactiviteiten vast te leggen.
dialogLocationPermissionRequestForBt Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
Locatie toestemming is vereist om Bluetooth apparaten te vinden.

Bluetooth apparaten kunnen niet gevonden worden zonder toestemming.
dialogLocationPermissionRequestTitle Location permission Locatie toestemming
dialogLoginPasswordHint Password
dialogLoginUsernameHint Username
dialogMapsAutoRotate Auto rotate Vanzelf draaien
dialogMapsAutoZoom Auto zoom Vanzelf zoomen
dialogMapsChooseTitle Choose map Kies kaart
dialogMapsDownloadText Open the downloads web page now? Open de download pagina nu?
dialogMapsDownloadTitle Offline maps download Offline kaarten downloaden
dialogMapsFollowMode Follow Volg
dialogMapsHighResolution Hi-res map Hoge resolutie kaart
dialogMapsLayerTraffic Traffic Verkeer
dialogMapsMapCount %1$s maps %1$s kaarten
dialogMapsOffline Offline maps Offline kaarten
dialogMapsRenderTerrain Render terrain Terrein creëren
dialogMapsShowFences Fences Afschermingen
dialogMapsShowRoutes Guide routes Routegeleiding

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogLoginPasswordHint
Flags
java-format
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
translate/strings-nl.xml, string 324