Translation

dialog_fenceguard_update_text
English
Key English Dutch
dialog_defaultConfirmation Are you sure? Weet je het zeker?
dialog_volume_bell_text Bell Bel
dialog_volume_roaring_text AVAS Alarmsignaal
dialog_volume_effects_text Effects Effecten
dialog_volume_tallies_text Tallies Overeenkomst
dialog_volume_alarms_text Alarms Alarmen
dialog_volume_speech_text Speech Spraak
dialog_volume_message Note: Use volume buttons on your device to adjust overall sound volume. Opmerking: Gebruik de volumeknoppen op uw apparaat om het algemene geluidsniveau aan te passen.
dialog_bell_automatic_sensitivity_title Auto bell sensitivity Auto fietsbel gevoeligheid
dialog_bell_shake_sensitivity_title Shake sensitivity Schud gevoeligheid
dialog_fenceguard_title @string/menuFenceguard
dialog_fenceguard_add_title Add fence Voeg locatie toe
dialog_fenceguard_add_text Name a new fence: Geef de nieuwe verborgen zone een naam:
dialog_fenceguard_add_text2 Fence will be raised around your current location to protect it from being exposed in recorded tracks. De afscherming wordt rond uw huidige locatie gemaakt, dit om uw privacy te bewaren in uw routes.
dialog_fenceguard_update_title Update fence Locatie wijzigen
dialog_fenceguard_update_text Fence name: Naam van verborgen zone:
dialog_fenceguard_update_text2 Fence raised around your location protects it from being exposed in recorded tracks. Afscherming rond uw locatie beveiligd uw privacy in opgenomen routes.
dialog_fenceguard_remove_title Remove fence Verwijder locatie
dialog_fenceguard_remove_defaultText Are you sure to remove the fence? Wilt u de locatie echt verwijderen?
dialog_fenceguard_remove_formatText Are you sure to remove the fence %1$s? Wilt u de locatie echt %1$s verwijderen?
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Afstand %1$.3f %2$s
Tijdsduur %3$s
(%4$s)

De activiteit lijkt erg kort. Activiteit opslaan?
dialog_exit_title @string/app_name
dialog_exit_msg Warning: Tracking is active, and will be stopped. Opgelet: Activiteitsopname is actief, en zal gestopt worden.
dialogProfileDeleteTitle Delete profile Verwijder profiel
dialogProfileDeleteMessage Warning: This will remove profile settings and totals data. Saved tracks will be left intact.

Delete profile %1$s?
Let op: Alle profiel instellingen en opgeslagen totalen worden verwijderd. Opgeslagen routes zullen intact blijven.

Verwijder profiel %1$s?
dialogProfileAddTitle New profile Nieuw profiel
dialogProfileAddInfo New profile will have its settings copied from the currently active profile De instellingen voor het nieuwe profiel worden overgenomen van het huidige profiel
dialogProfileEditTitle Edit profile Bewerk profiel
dialogProfileEditTotals Totals: Totalen:
dialogProfileTotalsResetMessage Reset profile totals to zero? Reset de profiel totalen naar 0?
dialogProfileSwitchTitle Switch profile Verander profiel
Key English Dutch
dialog_default_color_text This will load the default colors. Are you sure? Hiermee laad u de standaard kleuren schema. Weet u het zeker?
dialog_default_map_track_colors_title Map track colors Kleur van de afgelegde route
dialog_defaultConfirmation Are you sure? Weet je het zeker?
dialog_exit_msg Warning: Tracking is active, and will be stopped. Opgelet: Activiteitsopname is actief, en zal gestopt worden.
dialog_exit_title @string/app_name
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Voeg afscherming toe
dialog_fenceguard_add_text Name a new fence: Geef de nieuwe verborgen zone een naam:
dialog_fenceguard_add_text2 Fence will be raised around your current location to protect it from being exposed in recorded tracks. De afscherming wordt rond uw huidige locatie gemaakt, dit om uw privacy te bewaren in uw routes.
dialog_fenceguard_add_title Add fence Voeg locatie toe
dialog_fenceguard_remove_defaultText Are you sure to remove the fence? Wilt u de locatie echt verwijderen?
dialog_fenceguard_remove_formatText Are you sure to remove the fence %1$s? Wilt u de locatie echt %1$s verwijderen?
dialog_fenceguard_remove_title Remove fence Verwijder locatie
dialog_fenceguard_title @string/menuFenceguard
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Update afscherming
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Verwijder afscherming
dialog_fenceguard_update_text Fence name: Naam van verborgen zone:
dialog_fenceguard_update_text2 Fence raised around your location protects it from being exposed in recorded tracks. Afscherming rond uw locatie beveiligd uw privacy in opgenomen routes.
dialog_fenceguard_update_title Update fence Locatie wijzigen
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Afstand %1$.3f %2$s
Tijdsduur %3$s
(%4$s)

De activiteit lijkt erg kort. Activiteit opslaan?
dialog_volume_alarms_text Alarms Alarmen
dialog_volume_bell_text Bell Bel
dialog_volume_effects_text Effects Effecten
dialog_volume_message Note: Use volume buttons on your device to adjust overall sound volume. Opmerking: Gebruik de volumeknoppen op uw apparaat om het algemene geluidsniveau aan te passen.
dialog_volume_roaring_text AVAS Alarmsignaal
dialog_volume_speech_text Speech Spraak
dialog_volume_tallies_text Tallies Overeenkomst
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor. Toestemming is nodig zodat de app ingebouwde sensors zoals Step Detector kan gebruiken.
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission Fysieke activiteiten toestemming
dialogAppOptimizedPromptMessage Urban Biker should be exempt from battery optimizations, otherwise it may not work properly.

Open Settings now?
dialogAppOptimizedPromptTitle Battery optimization

Loading…

User avatar Deev87

Translation changed

Urban Biker / StringsDutch

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialog_fenceguard_update_text
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-nl.xml, string 193