Translation Read only

maptilerMapsLabel
English
Key English Dutch
app_name Urban Biker Urban Biker
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Track en meet uw ritten met grote precisie. Vergroot uw fietsveiligheid en efficiency.
widget_1_description Biker: Bicycle Bell Fietser: Fietsbel
widget_2_description Biker: Bell + Flashlight Fietser: Bel + Zaklamp
widget_3_description Biker: Complete Fietser: Compleet
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
ultimateLicenseLabel Ultimate Ultime
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro +
proLicenseLabel Pro Pro
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogMapsTab Maps Kaarten
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Ultimate Licentie
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience. Meest uitgebreide licentie voor de beste ervaringen.
ultimateLicenseFeatures 🔹 All maps
🔹 All features
🔹 No ads
🔹 Alle kaarten
🔹 Alle toepassingen
🔹 Geen advertenties
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus Licentie
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Verwijder advertenties en activeer alle in de toekomst toegevoegde toepassingen
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Geen advertenties
🔹 Extra donaties mogelijk/geen must
proLicenseTitle Pro License Pro Licentie
proLicenseDescription Remove ads Verwijder advertenties
proLicenseFeatures 🔹 No ads 🔹 Geen advertenties
thunderforestMapsFeatures 🔹 Thunderforest maps
🔹 No ads
🔹 Kaarten met actuele weersvoorspellingen
🔹 Geen advertenties
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Kaartenmap waarin alle kaarten worden weergegeven
🔹 Geen advertenties
hereMapsFeatures 🔹 HERE maps
🔹 No ads
🔹 HERE kaarten
🔹 Geen advertenties
maptilerMapsFeatures 🔹 MapTiler maps
🔹 No ads
🔹 MapTiler kaarten
🔹 Advertentie vrij
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /maand
subscriptionPer1y %1$s billed once in 12 months %1$s wordt éénmaal per 12 maanden gefactureerd

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Key
maptilerMapsLabel
Flags
java-format
String age
2 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
translate/strings-nl.xml, string 17