Translation

dialogFencesEdit
English
Key English Dutch
dialogMapsWeatherRadar Precipitation radar Neerslag radar
dialogMapsTrackColor Track hue: Activiteit schijnsel:
dialogMapsTrackColorAltitude @string/infoMeterModeAltitudeTitle
dialogMapsTrackColorSpeed @string/infoMeterModeSpeedTitle
dialogMapsTrackColorPace @string/infoMeterModePaceTitle
dialogMapsTrackColorDuration @string/infoMeterModeDurationTitle
dialogMapsTrackColorElapsed @string/summaryTotalTime
dialogMapsTrackColorHeartRate @string/infoMeterModeHeartRateTitle
dialogMapsTrackColorCadence @string/infoMeterModeCadenceTitle
dialogMapsTrackColorTemperature @string/infoMeterModeTemperatureTitle
dialogMapsTrackColorSlope @string/infoMeterModeSlopeTitle
dialogMapsChooseTitle Choose map Kies kaart
dialogMapsMapCount %1$s maps %1$s kaarten
dialogFencesAdd Add fence here Voeg hier een Fence toe
dialogFencesUpdate Update fence location Werk the Fence locatie bij
dialogFencesEdit Edit fence Bewerk Fence
dialogFencesRemove Remove fence Verwijder Fence
dialogFencesShowFences Show fences Toon Fences
dialogPowerWeightsTitle Weights Gewichten
dialogPowerWeightsRotInertiaTitle Rotational inertia Traagheidsmoment
dialogPowerWeightsWeightRider Driver Bestuurder
dialogPowerWeightsWeightVehicle Vehicle Voertuig
dialogPowerWeightsWeightCargo Cargo Lading
dialogPowerWeightsWeightPassengers Passengers Passagiers
dialogPowerWeightsWeightWheels Wheels Wielen
dialogPowerParamsTitle Power loss coefficients Vermogensverlies coëfficienten
dialogPowerParamsDragArea Air drag area (Cd·A) Luchtweerstand oppervlakte (Cd·A)
dialogPowerParamsRollResist Rolling resistance coef. (Crr) Rolweerstand coef. (Crr)
dialogEnergyParamsTitle Energy parameters Energie parameters
dialogEnergyParamsEfficiency Overall thermal efficiency (η) Gehele thermische efficiency (η)
dialogEnergyParamsBmr Basal metabolic rate (BMR) Basaal Metabolisme Ratio (BMR)
Key English Dutch
dialogAppOptimizedPromptMessage Urban Biker should be exempt from battery optimizations, otherwise it may not work properly.

Open Settings now?
dialogAppOptimizedPromptTitle Battery optimization
dialogBaroAltitudeNoticeMessage Barometric Altitude works only outdoors.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Barometrische Hoogte werkt alleen buitenshuis.

Gebruik het niet in afgesloten ruimtes of ruimtes met airconditioning zoals sommige auto's en vliegtuigen.
dialogBaroAltitudeNoticeTitle Notice Opmerking
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
Barometrische Hoogte is uitgezet vanwege verschillen met de GPS hoogte!

Gebruik het niet in gesloten ruimtes of in ruimtes met airconditioning!
dialogBaroAltitudePromptTitle Barometric altitude problem Barometrisch hoogte probleem
dialogButtonRateOnPlayStore Rate on Play Store
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. Toestemming is vereist om de app de flitser te laten activeren.
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Camera toestemming
dialogChartDataTypesTitle Chart types
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account?
dialogEnergyParamsBmr Basal metabolic rate (BMR) Basaal Metabolisme Ratio (BMR)
dialogEnergyParamsEfficiency Overall thermal efficiency (η) Gehele thermische efficiency (η)
dialogEnergyParamsTitle Energy parameters Energie parameters
dialogFencesAdd Add fence here Voeg hier een Fence toe
dialogFencesEdit Edit fence Bewerk Fence
dialogFencesRemove Remove fence Verwijder Fence
dialogFencesShowFences Show fences Toon Fences
dialogFencesUpdate Update fence location Werk the Fence locatie bij
dialogFileChooseSelectFolder Select this folder Selecteer deze map
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Google staat opname in hun kaartinhoud niet toe, uw kaarttype moet eerst gewijzigd worden.


Kaarttype wijzigen?
dialogGpsIntervalLabelLess
Less accuracy, uses less battery

Lage nauwkeurigheid gebruikt minder batterij
dialogGpsIntervalLabelMore
More accuracy, uses more battery

Hogere nauwkeurigheid gebruikt meer batterij
dialogGpsIntervalNote Keep this value below 3 sec to get the most accurate readings and consistent behavior! Houd deze waarde onder3 sec voor de meest nauwkeurige resultaten en consistent gedrag!
dialogGpsIntervalTitle GPS update interval Interval GPS updates
dialogGpsIntervalValue %1$s
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Je kan de meeste functies van deze app niet gebruiken zonder Locatie.


Zorg er voor dat Locatie is geactiveerd en ingesteld op 'Hoge nauwkeurigheid

Locatie instellingen nu openen?
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Locatiegegevens zijn niet geactiveerd
dialogHapticIntensityTitle @string/pref_haptic_feedback_intensity_title
dialogLocationPermissionRequest The app needs to access your location to record your outdoor activities. De app heeft toegang nodig tot je locatie om je buitenactiviteiten vast te leggen.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogFencesEdit
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-nl.xml, string 267