Translation

dialogPermissionProblemMessage
English
Key English Dutch
dialogGpsIntervalTitle GPS update interval Interval GPS updates
dialogGpsIntervalValue %1$s
dialogGpsIntervalNote Keep this value below 3 sec to get the most accurate readings and consistent behavior! Houd deze waarde onder3 sec voor de meest nauwkeurige resultaten en consistent gedrag!
dialogGpsIntervalLabelMore
More accuracy, uses more battery

Hogere nauwkeurigheid gebruikt meer batterij
dialogGpsIntervalLabelLess
Less accuracy, uses less battery

Lage nauwkeurigheid gebruikt minder batterij
dialogHapticIntensityTitle @string/pref_haptic_feedback_intensity_title
dialogSliderLess
dialogSliderMore
dialogLocationPermissionRequestTitle Location permission Locatie toestemming
dialogLocationPermissionRequest The app needs to access your location to record your outdoor activities. De app heeft toegang nodig tot je locatie om je buitenactiviteiten vast te leggen.
dialogLocationPermissionRequestForBt Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
Locatie toestemming is vereist om Bluetooth apparaten te vinden.

Bluetooth apparaten kunnen niet gevonden worden zonder toestemming.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Opslagruimte toestemming
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you won't be able to see tracks history or share tracks, and you could loose your data.
De app moet toegang tot uw geheugen hebben om instellingen en routes te kunnen opslaan of herstellen.

Zonder toestemming is het ophalen van de geschiedenis of delen van de routes niet mogelijk, uw historie kan mogelijk verloren gaan.
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Camera toestemming
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. Toestemming is vereist om de app de flitser te laten activeren.
dialogPermissionProblemMessage This permission is needed for the app to function properly. It can be granted in the App permissions settings page.

Go there now?
Deze toestemming is nodig om de app goed te laten werken. Het kan worden gegeven in de App toestemmingen instellingen pagina.

Daar nu naar toe gaan?
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission Fysieke activiteiten toestemming
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor. Toestemming is nodig zodat de app ingebouwde sensors zoals Step Detector kan gebruiken.
dialogScreenshotTitle Screenshot Schermafdruk
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Google staat opname in hun kaartinhoud niet toe, uw kaarttype moet eerst gewijzigd worden.


Kaarttype wijzigen?
dialogWaitTitle Please wait Even wachten
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Schermafdruk wordt aangemaakt…
dialogLoginUsernameHint Username
dialogLoginPasswordHint Password
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account?
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Voeg afscherming toe
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Update afscherming
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Verwijder afscherming
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) ZIPs (compleet)
dialogTracksShareChoices_1 GPX only alleen GPX
mapLayerStreet Street Straat
Key English Dutch
dialogMapsShowFences Fences Afschermingen
dialogMapsShowRoutes Guide routes Routegeleiding
dialogMapsTerrainDownloadTitle Terrain download Terrein download
dialogMapsTrackColor Track hue: Activiteit schijnsel:
dialogMapsTrackColorAltitude @string/infoMeterModeAltitudeTitle
dialogMapsTrackColorCadence @string/infoMeterModeCadenceTitle
dialogMapsTrackColorDuration @string/infoMeterModeDurationTitle
dialogMapsTrackColorElapsed @string/summaryTotalTime
dialogMapsTrackColorHeartRate @string/infoMeterModeHeartRateTitle
dialogMapsTrackColorPace @string/infoMeterModePaceTitle
dialogMapsTrackColorSlope @string/infoMeterModeSlopeTitle
dialogMapsTrackColorSpeed @string/infoMeterModeSpeedTitle
dialogMapsTrackColorTemperature @string/infoMeterModeTemperatureTitle
dialogMapsWeatherRadar Precipitation radar Neerslag radar
dialogOpenRainviewerText Open www.rainviewer.com web page now? Nu www.rainviewer.com web pagina openen?
dialogPermissionProblemMessage This permission is needed for the app to function properly. It can be granted in the App permissions settings page.

Go there now?
Deze toestemming is nodig om de app goed te laten werken. Het kan worden gegeven in de App toestemmingen instellingen pagina.

Daar nu naar toe gaan?
dialogPowerParamsDragArea Air drag area (Cd·A) Luchtweerstand oppervlakte (Cd·A)
dialogPowerParamsRollResist Rolling resistance coef. (Crr) Rolweerstand coef. (Crr)
dialogPowerParamsTitle Power loss coefficients Vermogensverlies coëfficienten
dialogPowerWeightsRotInertiaTitle Rotational inertia Traagheidsmoment
dialogPowerWeightsTitle Weights Gewichten
dialogPowerWeightsWeightCargo Cargo Lading
dialogPowerWeightsWeightPassengers Passengers Passagiers
dialogPowerWeightsWeightRider Driver Bestuurder
dialogPowerWeightsWeightVehicle Vehicle Voertuig
dialogPowerWeightsWeightWheels Wheels Wielen
dialogProfileAddInfo New profile will have its settings copied from the currently active profile De instellingen voor het nieuwe profiel worden overgenomen van het huidige profiel
dialogProfileAddTitle New profile Nieuw profiel
dialogProfileDeleteMessage Warning: This will remove profile settings and totals data. Saved tracks will be left intact.

Delete profile %1$s?
Let op: Alle profiel instellingen en opgeslagen totalen worden verwijderd. Opgeslagen routes zullen intact blijven.

Verwijder profiel %1$s?
dialogProfileDeleteTitle Delete profile Verwijder profiel

Loading…

User avatar Efbee11

New translation

Urban Biker / StringsDutch

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogPermissionProblemMessage
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-nl.xml, string 316