Translation

pref_resetPrompt_title
English
Key English Dutch
pref_screenWaveOnOffMode_summary App-lock the display by waving twice in front of it. Wave again to unlock. De app blokkeert na tweemaal zwaaien voor het scherm. Weer zwaaien ontgrendelt de app.
pref_screenWaveDim_title Dim display Scherm dimmen
pref_screenWaveDim_summary Display will also be dimmed, to save battery Scherm wordt gedimd om de accu te sparen
pref_ring_on_stop_title Ring on stop Bel bij stoppen
pref_ring_on_stop_summary Ring the automatic bell when the speed drops to zero, too Luid de fietsbel automatisch wanneer de snelheid 0 bereikt
pref_disable_bell_button_title Disable bell button Schakel bel knop uit
pref_disable_bell_button_summary Disable bell ring on speedometer click Luid de fietsbel niet bij klikken op de snelheidsmeter
pref_obey_audio_focus_disable_title Disable audio focus Schakel audio focus uit
pref_obey_audio_focus_disable_summary Continue producing sounds even if audio focus is lost (by system notification or another app) Blijf geluiden afspelen zelfs als de audio focus is verloren (door systeem notificatie of andere app)
pref_audio_force_loudspeaker_title Force loudspeaker Forceer luidspreker
pref_audio_force_loudspeaker_summary Warning: Experimental, may not work. Try to reroute all sounds through the loudspeaker when headphones are connected, except the voice calls. Let op: Experimenteel, werkt mogelijk niet. Probeer als een koptelefoon is verbonden om alle geluiden behalve telefoongesprekken via de luidspreker af te spelen.
pref_duck_roaring_on_bell_title Duck AVAS on bell ring Dim attentiegeluid bij bellen
pref_duck_roaring_on_bell_summary Lower the volume of AVAS sounds when the bell rings Verlaag het volume van de attentiegeluiden wanneer de bel gaat
pref_relaunchAfterReboot_title Relaunch after reboot Herstart na reboot
pref_relaunchAfterReboot_summary (All profiles) Resume tracking after a forced device reboot, if battery 10% or more (Alle profielen) Na herstart van het toestel de opname hervatten indien de accu 10% of meer geladen is
pref_resetPrompt_title Reset prompt Resetten
pref_resetPrompt_summary Prompt to start a new track if last active more than 4 hours ago or in distant location Vragen om een nieuwe track te starten als deze meer dan 4 uur geleden of op een verre locatie voor het laatst actief was
pref_auto_launch_on_gps_title Auto launch on GPS Auto start bij GPS
pref_auto_launch_on_gps_summary Launch the App (in Passive mode) when GPS activity is detected Start de app (in passieve modus) wanneer GPS activiteit wordt gedetecteerd
pref_passive_gps_button_title Passive GPS button mode Passieve GPS knop modus
pref_passive_gps_button_summary Enable Passive GPS mode when clicking GPS button Schakel Passieve GPS modus in bij klikken op GPS knop
pref_digital_font_title Digital font Digitaal lettertype
pref_digital_font_summary (All profiles) Use segmented digital LCD font for cyclometer data display (Alle profielen) Gebruik een gesegmenteerd digitaal LCD lettertype voor cyclometer data weergave
pref_roaring_state_title AVAS AVAS
pref_roaring_state_summary Produce Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) sounds as you move Produceer Akoestisch Voertuig Alarmeer Systeem geluid bij beweging
pref_roaring_mode_title Mode Modus
pref_roaring_mode_dialog_title AVAS mode Attentiegeluidenmodus
pref_roaring_mode_summary @null
pref_roaring_constant_mode_title Constant mode Constante modus
pref_roaring_constant_mode_summary Produce constant AVAS sounds at all times, regardless of your movement or GPS state Genereer altijd AVAS-waarschuwingstonen, ongeacht beweging of GPS-status
pref_roar_threshold_speed_title Threshold speed Drempelsnelheid
Key English Dutch
pref_passive_gps_button_summary Enable Passive GPS mode when clicking GPS button Schakel Passieve GPS modus in bij klikken op GPS knop
pref_passive_gps_button_title Passive GPS button mode Passieve GPS knop modus
pref_power_coefs_summary Drag area: %1$s
Roll resist: %2$s
Luchtweerstand oppervlak: %1$s
Rolweerstand: %2$s
pref_power_coefs_title Coefficients Coëfficiënten
pref_power_weights_summary Driver: %1$s, Vehicle: %2$s, Cargo: %3$s, Passengers: %4$s, Wheels: %5$s Bestuurder: %1$s, Voertuig: %2$s, Lading: %3$s, Passagier: %4$s, Wielen: %5$s
pref_power_weights_title Weights Gewichten
pref_powermeter_display_mode_dialog_title Power display mode Vermogen weergave modus
pref_powermeter_display_mode_entries_0 Total power Totaal vermogen
pref_powermeter_display_mode_entries_1 Watts per kg/lb Watts per kg/lb
pref_powermeter_display_mode_summary @null
pref_powermeter_display_mode_title @null
pref_powermeter_parameters_info_summary For accurate power and energy readings, please make sure these parameters are correct!
pref_relaunchAfterReboot_summary (All profiles) Resume tracking after a forced device reboot, if battery 10% or more (Alle profielen) Na herstart van het toestel de opname hervatten indien de accu 10% of meer geladen is
pref_relaunchAfterReboot_title Relaunch after reboot Herstart na reboot
pref_resetPrompt_summary Prompt to start a new track if last active more than 4 hours ago or in distant location Vragen om een nieuwe track te starten als deze meer dan 4 uur geleden of op een verre locatie voor het laatst actief was
pref_resetPrompt_title Reset prompt Resetten
pref_resetToDefault Reset to default Standaardinstellingen herstellen
pref_ring_on_stop_summary Ring the automatic bell when the speed drops to zero, too Luid de fietsbel automatisch wanneer de snelheid 0 bereikt
pref_ring_on_stop_title Ring on stop Bel bij stoppen
pref_roar_threshold_speed_info AVAS will sound only when going faster than the threshold speed. Useful e.g. for downhills. AVAS-waarschuwingstonen enkel wanneer de snelheid meer is dan de drempelsnelheid. Bijv. bij afdalingen.
pref_roar_threshold_speed_title Threshold speed Drempelsnelheid
pref_roarConstantModeButton_summary Toggle constant mode with a button click while the AVAS is turned on Schakel de constante modus in met een klik op de knop terwijl de AVAS is ingeschakeld
pref_roarConstantModeButton_title Button toggle Knop wisselen
pref_roaring_constant_mode_summary Produce constant AVAS sounds at all times, regardless of your movement or GPS state Genereer altijd AVAS-waarschuwingstonen, ongeacht beweging of GPS-status
pref_roaring_constant_mode_title Constant mode Constante modus
pref_roaring_mode_dialog_title AVAS mode Attentiegeluidenmodus
pref_roaring_mode_entries_0 Auto rate and volume
pref_roaring_mode_entries_1 Auto rate
pref_roaring_mode_entries_2 Auto volume
pref_roaring_mode_entries_3 Constant while moving
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings

Loading…

User avatar Deev87

Translation changed

Urban Biker / StringsDutch

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_resetPrompt_title
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-nl.xml, string 808