Translation

pref_roaring_mode_entries_2
English
Key English Dutch
prefUnitsSlopeEntries_0 Percent [%] Procent [%]
prefUnitsSlopeEntries_1 Degree [°]
prefUnitsSlopeEntries_2 Per mille [‰]
pref_hud_axis_entries_0 Default — Statusbar at its natural position Standaard — Statusbalk op natuurlijke positie
pref_hud_axis_entries_1 Upside down — More practical device handling Ondersteboven — Praktischer apparaat bediening
pref_bell_mode_entries_0 Ding Ding
pref_bell_mode_entries_1 Ring-ring Ring-ring
pref_bell_mode_entries_2 Horn Hoorn
pref_bell_mode_entries_3 Yoo-hoo Joehoe
pref_roaring_type_entries_0 Freehub Freehub
pref_roaring_type_entries_1 Beep Beep
pref_roaring_type_entries_2 Chopper Motor
pref_roaring_type_entries_3 Electric vehicle
pref_roaring_mode_entries_0 Auto rate and volume
pref_roaring_mode_entries_1 Auto rate
pref_roaring_mode_entries_2 Auto volume
pref_roaring_mode_entries_3 Constant while moving
pref_roaring_mode_entries_4 Active above threshold speed
pref_background_pattern_entries_0 None
pref_background_pattern_entries_1 @string/app_name
pref_background_pattern_entries_2 Zebra
pref_background_pattern_entries_3 Leopard
pref_background_pattern_entries_4 Brick
pref_background_pattern_entries_5 Cobble
pref_background_pattern_entries_6 Clouds
pref_background_pattern_entries_7 Hearts
pref_background_pattern_entries_8 Honeycomb
pref_speedo_display_mode_entries_0 Graphic & Digital Grafisch & Digitaal
pref_speedo_display_mode_entries_1 Graphic Grafisch
pref_speedo_display_mode_entries_2 Digital Digitaal
pref_powermeter_display_mode_entries_0 Total power Totaal vermogen
Key English Dutch
pref_relaunchAfterReboot_title Relaunch after reboot Herstart na reboot
pref_resetPrompt_summary Prompt to start a new track if last active more than 4 hours ago or in distant location Vragen om een nieuwe track te starten als deze meer dan 4 uur geleden of op een verre locatie voor het laatst actief was
pref_resetPrompt_title Reset prompt Resetten
pref_resetToDefault Reset to default Standaardinstellingen herstellen
pref_ring_on_stop_summary Ring the automatic bell when the speed drops to zero, too Luid de fietsbel automatisch wanneer de snelheid 0 bereikt
pref_ring_on_stop_title Ring on stop Bel bij stoppen
pref_roar_threshold_speed_info AVAS will sound only when going faster than the threshold speed. Useful e.g. for downhills. AVAS-waarschuwingstonen enkel wanneer de snelheid meer is dan de drempelsnelheid. Bijv. bij afdalingen.
pref_roar_threshold_speed_title Threshold speed Drempelsnelheid
pref_roarConstantModeButton_summary Toggle constant mode with a button click while the AVAS is turned on Schakel de constante modus in met een klik op de knop terwijl de AVAS is ingeschakeld
pref_roarConstantModeButton_title Button toggle Knop wisselen
pref_roaring_constant_mode_summary Produce constant AVAS sounds at all times, regardless of your movement or GPS state Genereer altijd AVAS-waarschuwingstonen, ongeacht beweging of GPS-status
pref_roaring_constant_mode_title Constant mode Constante modus
pref_roaring_mode_dialog_title AVAS mode Attentiegeluidenmodus
pref_roaring_mode_entries_0 Auto rate and volume
pref_roaring_mode_entries_1 Auto rate
pref_roaring_mode_entries_2 Auto volume
pref_roaring_mode_entries_3 Constant while moving
pref_roaring_mode_entries_4 Active above threshold speed
pref_roaring_mode_summary @null
pref_roaring_mode_title Mode Modus
pref_roaring_state_summary Produce Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) sounds as you move Produceer Akoestisch Voertuig Alarmeer Systeem geluid bij beweging
pref_roaring_state_title AVAS AVAS
pref_roaring_type_dialog_title AVAS type Type Attentiegeluid
pref_roaring_type_entries_0 Freehub Freehub
pref_roaring_type_entries_1 Beep Beep
pref_roaring_type_entries_2 Chopper Motor
pref_roaring_type_entries_3 Electric vehicle
pref_roaring_type_summary @null
pref_roaring_type_title Type Type
pref_screen_allow_off_inactive_summary Allow screen to turn off after several minutes of inactivity Laat het scherm uitgaan na enkele minuten van inactiviteit

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_roaring_mode_entries_2
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-nl.xml, string 1211