Translation

freeLicenseLabel
English
Key English Dutch
locale en nl
app_name Urban Biker Urban Biker
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Track en meet uw ritten met grote precisie. Vergroot uw fietsveiligheid en efficiency.
widget_1_description Biker: Bicycle Bell Fietser: Fietsbel
widget_2_description Biker: Bell + Flashlight Fietser: Bel + Zaklamp
widget_3_description Biker: Complete Fietser: Compleet
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
ultimateLicenseLabel Ultimate Ultime
proPlusLicenseLabel Pro+ Pro +
proLicenseLabel Pro Pro
freeLicenseLabel Free Vrij
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogMapsTab Maps Kaarten
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Ultimate Licentie
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience Meest krachtige licentie voor ultieme ervaring
ultimateLicenseFeatures ⭐ All premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Alle premium kaarten
⭐ Navigatie
⭐ Online hoogtebasislijn
⭐ Geen advertenties
⭐ Alle gratis functies en kaarten
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus Licentie
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Verwijder advertenties en activeer alle in de toekomst toegevoegde toepassingen
proPlusLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
➕ Extra donation
❌ Premium-kaarten
❌ Navigatie
❌ Online hoogtebasislijn
⭐ Geen advertenties
⭐ Alle gratis functies en kaarten
➕ Extra donatie
proLicenseTitle Pro License Pro Licentie
proLicenseDescription Remove ads Verwijder advertenties
Key English Dutch
dialogTrackUploadStravaIsCommute Commute Woon-werkverkeer
dialogTrackUploadUpdateButton Update Updaten
dialogTrackUploadWaitTitle Please wait Aub wachten
dialogWaitTitle Please wait Even wachten
dialogWeatherInfoMessage Radar data is updated every 10 minutes. Filled icon indicates fresh data, empty icon means an update is near.

Yellow and red colors show areas of more precipitation.

Last 1 hour of radar data can be animated to reveal precipitation trends.
Radargegevens worden elke 10 minuten bijgewerkt. Een gevuld pictogram geeft nieuwe gegevens aan, een leeg pictogram betekent dat er een update nabij is.

Gele en rode kleuren tonen gebieden met meer neerslag.

De radargegevens van het afgelopen uur kunnen worden geanimeerd om neerslagtrends zichtbaar te maken.
dialogWeatherInfoTitle @string/dialogMapsWeatherRadar
disclaimerText1 This app is provided as is, and you use it at your own risk. We, the publisher, will not be held responsible for any mishap, loss of possession, injury or worse involving you or a third person, arising from app usage during a ride or otherwise. Deze app wordt geleverd zoals hij is en u gebruikt deze op eigen risico. Wij, de uitgever, kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig ongeluk, bezitsverlies, letsel of erger waarbij u of een derde persoon betrokken is, voortvloeiend uit app-gebruik tijdens een rit of anderszins.
disclaimerText2 Please use this app wisely and DO NOT operate it while driving a car, riding a motorbike, a bicycle, or any other vehicle. Gebruik deze app verstandig en gebruik hem NIET tijdens het autorijden, motorrijden, fietsen of een ander voertuig.
disclaimerText3 Always keep your eyes on the road. Houd uw ogen altijd op de weg gericht.
disclaimerTitle Disclaimer Vrijwaring
durationHrMin %1$d:%2$02d
farFromHere Far from here Ver van hier
featureNotAvailable Sorry, the feature is not available on this device Sorry, deze functie is niet beschikbaar op dit apparaat
fence_name_default My Place Mijn huis
freeLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
❌ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Premium-kaarten
❌ Navigatie
❌ Online hoogtebasislijn
❌ Geen advertenties
⭐ Alle gratis functies en kaarten
freeLicenseLabel Free Vrij
freeLicenseTitle Free License Gratis vergunning
generalError Some error occurred. Please try again. Er is een fout opgetreden. Probeer het opnieuw.
googleFitConnectButton Connect with Google Fit Met Google Fit verbinden
hereMapsFeatures ⭐ HERE premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ HERE premiumkaarten
⭐ Navigatie
⭐ Online hoogtebasislijn
⭐ Geen advertenties
⭐ Alle gratis functies en kaarten
hereMapsLabel HERE
infoAppUpdateAction Restart Herstarten
infoAppUpdateMessage The update is ready. De update is klaar.
infoAutopauseForcedOff Note: Auto Pause forced to Off Opmerking: Auto Pause wordt gedwongen uitgeschakeld
infoAutopauseForcedRelaxed Note: Auto Pause forced to Relaxed Let op: Automatische pauze gedwongen naar Ontspannen
infoContentSize Content size: %1$d MB Inhoudsgrootte: %1$d MB
infoDigitalFilterNotice Please note: This can sometimes lag noticeably behind real time, due to inevitable digital filtering delays required for accuracy. Let op: dit kan soms merkbaar achterlopen op de realtime, vanwege onvermijdelijke digitale filtervertragingen die nodig zijn voor nauwkeurigheid.
infoMeterModeAccelerationMsg Rate of change of speed in time.

Negative means deceleration.
Mate van snelheidsverandering.

Negatief betekent vertraging.
infoMeterModeAccelerationTitle Acceleration Versnelling
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Hoogte boven gemiddeld zeeniveau (geoïde).

Loading…

User avatar user

Automatic translation

Urban Biker / StringsDutch

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Vrij".

Fix string

Reset

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Key
freeLicenseLabel
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-nl.xml, string 11