Translation

app_name
English
Key English Polish
aboutScreenChangeLogLink Version change log Log zmian dla wersji
aboutScreenFacebookLink Urban Biker on Facebook Urban Biker na Facebooku
aboutScreenTranslationsText Help translate this app and get a free license! More info: Pomóż tłumaczyć tę aplikację i uzyskaj darmową licencję! Więcej info:
aboutScreenTranslationsTitle Translations Tłumaczenia
aboutScreenWarmWelcome Hope you enjoy this app 😊 Mamy nadzieję, że lubisz tę apkę 😊
accountDisconnect Disconnect Rozłącz
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Śledź i mierz swoje przejazdy z dużą dokładnością. Zwiększ swoją efektwność i bezpieczeństwo jazdy.
app_name Urban Biker Miejski rowerzysta
batteryOptimizationToast Select Urban Biker from the list Wybierz z listy Urban Biker
bellRingAuto auto auto
buttonLater Later Później
buttonNewTrack Finish Meta
buttonResumeTrack Resume Wznów
buttonShow Show Pokazać
buttonUnderstand I understand Rozumiem
cancel Cancel Anuluj
cautionTitle Caution Uwaga
chartsTitle Charts Wykresy
cloudAccountsInfo Connecting to a cloud service makes it easier for you to upload and share your tracks with others.

We'll never post anything without your permission.
Podłączenie do chmury ułatwia dzielenie się trasami z innymi.

Nigdy nie udostępniamy czegokolwiek bez Twojej zgody.
cloudAccountsPowerUploadPolicy_0 Always (default) Zawsze (domyślnie)
cloudAccountsPowerUploadPolicy_1 Upload power data only when power meter was used Przesyłaj dane mocy tylko wtedy, gdy używany był miernik mocy
cloudAccountsPowerUploadPolicyTitle Power data upload policy Zasady przesyłania danych dotyczących zasilania
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following string has different context, but the same source.
Translated Urban Biker/Store Description Miejski rRowerzysta

Loading…

User avatar KarolSajdi

Translation changed

Urban Biker / StringsPolish

3 months ago
User avatar kukielskimariusz

Translation changed

Urban Biker / StringsPolish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
app_name
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-pl.xml, string 2