Translation

proPlusLicenseLabel
English
Key English Polish
locale en Angielski
app_name Urban Biker Miejski rowerzysta
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Śledź i mierz swoje przejazdy z dużą dokładnością. Zwiększ swoją efektwność i bezpieczeństwo jazdy.
widget_1_description Biker: Bicycle Bell Rowerzysta: Dzwonek rowerowy
widget_2_description Biker: Bell + Flashlight Rowerzysta: Dzwonek + latarka
widget_3_description Biker: Complete Rowerzysta: Kompletny
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
ultimateLicenseLabel Ultimate Najwyższy
proPlusLicenseLabel Pro+ Prof+
proLicenseLabel Pro Profesjonalny
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogMapsTab Maps Mapy
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Najwyższa licencja
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience. Najlepsza licencja dla najlepszych wrażeń.
ultimateLicenseFeatures 🔹 All maps
🔹 All features
🔹 No ads
🔹 Wszystkie mapy
🔹 Wszystkie funkcje
🔹 Bez reklam
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Licencja Pro Plus
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Usuń reklamy i odblokuj wszystkie funkcje niebędące subskrypcjami, które możemy dodać w przyszłości
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Bez reklam
🔹 Dodatkowa donacja
proLicenseTitle Pro License Licencja Pro
Key English Polish
priceLoading @string/loading
profileNameDefault New Profile Nowy profil
profilesListAddProfile New profile Nowy profil
profilesListButtonResetTotals Reset totals Reset wyników
profilesListProfileNotUsed (unused) (nieużywany)
profilesListRowLastActivity %1$s
profilesListRowTotalsSince Totals since: %1$s Całość od: %1$s
profilesListTitle Profiles Profile
profilesListTitleSelectProfile Switch Profile Przełącz profil
proLicenseDescription Remove ads Usuń reklamy
proLicenseFeatures 🔹 No ads 🔹 Bez reklam
proLicenseLabel Pro Profesjonalny
proLicenseTitle Pro License Licencja Pro
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Usuń reklamy i odblokuj wszystkie funkcje niebędące subskrypcjami, które możemy dodać w przyszłości
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Bez reklam
🔹 Dodatkowa donacja
proPlusLicenseLabel Pro+ Prof+
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Licencja Pro Plus
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Kliknij aby najpierw obejrzeć reklamę
rewardedAdLoading Loading ad… Ładuję reklamę…
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) ZA DARMO (ważne podczas tej sesji)
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licencja przyznana
roarModeConstant const stały
sensorAddedMsg Sensor added to the profile Czujnik dodany do profilu
sensorDeleteConfirmDialogMsg Forget this sensor? Zapomnieć ten czujnik?
sensorDeletedMsg Sensor forgotten Czujnik zapomniano
sensorFilterInterval_0 3 seconds (default) 3 sekundy (domyślnie)
sensorFilterInterval_1 5 seconds 5 sekund
sensorFilterInterval_2 7 seconds 7 sekund
sensorFilterInterval_3 10 seconds 10 sekund
sensorMenuAddToProfile Add to the profile Dodaj do profilu
User avatar anonymous

Suggestion added

Suggested change:

2 months ago

Loading…

User avatar None

Suggestion added

Urban Biker / StringsPolish

a year ago
User avatar kukielskimariusz

Translation changed

Urban Biker / StringsPolish

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
proPlusLicenseLabel
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-pl.xml, string 9