Translation

prefSteadyScreenModeOff
English
Key English Polish
prefScreensaverTimeoutEntries_6 1 minute 1 minuta
prefScreensaverTimeoutEntries_7 2 minutes 2 minuty
prefScreensaverTimeoutEntries_8 5 minutes 5 minut
prefScreensaverDimBrightnessEntries_0 Minimum Minimum
prefScreensaverDimBrightnessEntries_1 ⅕ of the current brightness ⅕ obecnej jasności
prefScreensaverDimBrightnessEntries_2 ⅓ of the current brightness (default) ⅓ aktualnej jasności (domyślnie)
prefScreensaverDimBrightnessEntries_3 ½ of the current brightness ½ obecnej jasności
prefScreensaverDimBrightnessEntries_4 Leave as is Zostaw tak jak jest
prefAppVisualThemeEntries_0 System default Domyślne ustawienie systemowe
prefAppVisualThemeEntries_1 Light Światło
prefAppVisualThemeEntries_2 Dark Ciemny
prefSteadyScreenModeAuto Intelligent active (default) Inteligentny aktywny (domyślny)
prefSteadyScreenModeAutoInfo Activate the SteadyScreen feature only on bumpy terrain during tracking. This is a good balance of comfort and battery use. Aktywuj funkcję SteadyScreen tylko na wyboistym terenie podczas śledzenia. To dobra równowaga między komfortem a zużyciem baterii.
prefSteadyScreenModeOn Active Aktywny
prefSteadyScreenModeOnInfo Keep SteadyScreen feature always active during tracking. This may consume more battery while the screen is on. Utrzymuj funkcję SteadyScreen zawsze aktywną podczas śledzenia. Może to spowodować większe zużycie baterii.
prefSteadyScreenModeOff Off Wyłączony
prefSteadyScreenModeOffInfo Never activate the SteadyScreen feature Nigdy nie włączaj funkcji SteadyScreen
svgCopyright Created with Urban Biker Stworzone razem z Urban Biker
trackUploadDescriptionDefault Tracked using Urban Biker mobile app Śledzone za pomocą aplikacji mobilnej Urban Biker
trackUploadActivityTypes_0 Bike Rower
trackUploadActivityTypes_1 Run Bieg
trackUploadActivityTypes_2 Walk Spacer
trackUploadActivityTypes_3 Hike Wycieczka górska
trackUploadActivityTypes_4 Swim Pływanie
trackUploadActivityTypes_5 Surf Surfowanie
trackUploadActivityTypes_6 Sail Żeglowanie
trackUploadActivityTypes_7 Skateboard Deskorolka
trackUploadActivityTypes_8 Ski Narty
trackUploadActivityTypes_9 Snowboard Deska snowboardowa
trackUploadActivityTypes_10 Other Inne
sensorFilterInterval_0 3 seconds (default) 3 sekundy (domyślnie)
Key English Polish
prefScreensaverDimBrightnessEntries_1 ⅕ of the current brightness ⅕ obecnej jasności
prefScreensaverDimBrightnessEntries_2 ⅓ of the current brightness (default) ⅓ aktualnej jasności (domyślnie)
prefScreensaverDimBrightnessEntries_3 ½ of the current brightness ½ obecnej jasności
prefScreensaverDimBrightnessEntries_4 Leave as is Zostaw tak jak jest
prefScreensaverTimeoutEntries_0 5 seconds 5 sekund
prefScreensaverTimeoutEntries_1 10 seconds 10 sekund
prefScreensaverTimeoutEntries_2 15 seconds 15 sekund
prefScreensaverTimeoutEntries_3 20 seconds (default) 20 sekund (domyślnie)
prefScreensaverTimeoutEntries_4 30 seconds 30 sekund
prefScreensaverTimeoutEntries_5 45 seconds 45 sekund
prefScreensaverTimeoutEntries_6 1 minute 1 minuta
prefScreensaverTimeoutEntries_7 2 minutes 2 minuty
prefScreensaverTimeoutEntries_8 5 minutes 5 minut
prefSteadyScreenModeAuto Intelligent active (default) Inteligentny aktywny (domyślny)
prefSteadyScreenModeAutoInfo Activate the SteadyScreen feature only on bumpy terrain during tracking. This is a good balance of comfort and battery use. Aktywuj funkcję SteadyScreen tylko na wyboistym terenie podczas śledzenia. To dobra równowaga między komfortem a zużyciem baterii.
prefSteadyScreenModeOff Off Wyłączony
prefSteadyScreenModeOffInfo Never activate the SteadyScreen feature Nigdy nie włączaj funkcji SteadyScreen
prefSteadyScreenModeOn Active Aktywny
prefSteadyScreenModeOnInfo Keep SteadyScreen feature always active during tracking. This may consume more battery while the screen is on. Utrzymuj funkcję SteadyScreen zawsze aktywną podczas śledzenia. Może to spowodować większe zużycie baterii.
prefSteadyScreenNote1 This feature helps you to see the screen a bit clearly while on the go. The image on the screen is stabilized by applying rapid small movements that try to counteract external shaking. Ta funkcja pomaga nieco lepiej widzieć ekran podczas jazdy po wyboistym terenie. Obraz na ekranie jest stabilizowany za pomocą szybkich, niewielkich ruchów, które mają na celu przeciwdziałanie wstrząsom zewnętrznym.
prefSteadyScreenNote2 This works best for slower movements, such as phone swaying in hand while walking, but also on handlebars while riding or in a car while driving. Proszę nie oczekiwać cudów. Jeśli ta funkcja nie działa dobrze, po prostu ją wyłącz.
prefSteadyScreenTitle Screen stabilization Stabilizacja ekranu
prefTemperatureSensorDerivedSummary This device does not have an ambient temperature sensor, but rough values can be derived using other internal sensors (such as CPU temperature). To urządzenie nie ma czujnika temperatury otoczenia, ale można je uzyskać za pomocą innych czujników. Przeczytaj więcej w Pomocy.
prefTemperatureSensorDerivedTitle Use derived sensor Użyj czujnika pochodnego
prefTrackingButtonFreePlacementSummary (All profiles) Allows the Rec button to be placed anywhere in the layout. When disabled, the Rec button will be fixed on the button bar.
prefTrackingButtonFreePlacementTitle Free Rec button placement
prefTrackingButtonModeSummary (All profiles) Click or long-click for Pause, separate button for Stop. Kliknij lub kliknij długo, aby wstrzymać, osobny przycisk, aby zatrzymać.
prefTrackingButtonModeTitle Alternative behavior Alternatywne zachowanie
prefUnitsEnergyEntries_0 [kcal] [kalorie]
prefUnitsEnergyEntries_1 [kJ] [kJ]
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Urban Biker/Strings
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings Wyłączony
Translated Urban Biker/Strings Wyłączony
Translated Urban Biker/Strings Wyłączony

Loading…

User avatar user

Automatic translation

Urban Biker / StringsPolish

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Wyłączony".

Fix string

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
prefSteadyScreenModeOff
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-pl.xml, string 1450