Translation

proPlusLicenseFeatures
English
Key English Polish
ultimateLicenseLabel Ultimate Najwyższy
proPlusLicenseLabel Pro+ Prof+
proLicenseLabel Pro Profesjonalny
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogMapsTab Maps Mapy
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Najwyższa licencja
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience. Najlepsza licencja dla najlepszych wrażeń.
ultimateLicenseFeatures 🔹 All maps
🔹 All features
🔹 No ads
🔹 Wszystkie mapy
🔹 Wszystkie funkcje
🔹 Bez reklam
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Licencja Pro Plus
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Usuń reklamy i odblokuj wszystkie funkcje niebędące subskrypcjami, które możemy dodać w przyszłości
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Bez reklam
🔹 Dodatkowa donacja
proLicenseTitle Pro License Licencja Pro
proLicenseDescription Remove ads Usuń reklamy
proLicenseFeatures 🔹 No ads 🔹 Bez reklam
thunderforestMapsFeatures 🔹 Thunderforest maps
🔹 No ads
🔹 Mapy Thunderforest
🔹 Bez reklam
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapy Mapbox
🔹 Bez reklam
hereMapsFeatures 🔹 HERE maps
🔹 No ads
🔹 mapy HERE
🔹 Bez reklam
maptilerMapsFeatures 🔹 MapTiler maps
🔹 No ads
Układanie map
Bez reklam
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /miesiąc
subscriptionPer1y %1$s billed once in 12 months %1$s raz na 12 miesięcy
subscriptionPer6m %1$s billed once in 6 months %1$s co 6 miesięcy
subscriptionPer3m %1$s billed once in 3 months %1$s co 3 miesiące
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s co miesiąc
subscriptionPer1w %1$s billed once a week %1$s co tydzień
paymentOnce One-time payment Jednorazowa płatność
priceFree FREE ZA DARMO
Key English Polish
priceFree FREE ZA DARMO
priceLoading @string/loading
profileNameDefault New Profile Nowy profil
profilesListAddProfile New profile Nowy profil
profilesListButtonResetTotals Reset totals Reset wyników
profilesListProfileNotUsed (unused) (nieużywany)
profilesListRowLastActivity %1$s
profilesListRowTotalsSince Totals since: %1$s Całość od: %1$s
profilesListTitle Profiles Profile
profilesListTitleSelectProfile Switch Profile Przełącz profil
proLicenseDescription Remove ads Usuń reklamy
proLicenseFeatures 🔹 No ads 🔹 Bez reklam
proLicenseLabel Pro Profesjonalny
proLicenseTitle Pro License Licencja Pro
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Usuń reklamy i odblokuj wszystkie funkcje niebędące subskrypcjami, które możemy dodać w przyszłości
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Bez reklam
🔹 Dodatkowa donacja
proPlusLicenseLabel Pro+ Prof+
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Licencja Pro Plus
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Kliknij aby najpierw obejrzeć reklamę
rewardedAdLoading Loading ad… Ładuję reklamę…
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) ZA DARMO (ważne podczas tej sesji)
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licencja przyznana
roarModeConstant const stały
sensorAddedMsg Sensor added to the profile Czujnik dodany do profilu
sensorDeleteConfirmDialogMsg Forget this sensor? Zapomnieć ten czujnik?
sensorDeletedMsg Sensor forgotten Czujnik zapomniano
sensorFilterInterval_0 3 seconds (default) 3 sekundy (domyślnie)
sensorFilterInterval_1 5 seconds 5 sekund
sensorFilterInterval_2 7 seconds 7 sekund
sensorFilterInterval_3 10 seconds 10 sekund

Loading…

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
proPlusLicenseFeatures
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-pl.xml, string 23