Translation

app_description
English
Key English Polish
aboutScreenChangeLogLink Version change log Log zmian dla wersji
aboutScreenFacebookLink Urban Biker on Facebook Urban Biker na Facebooku
aboutScreenTranslationsText Help translate this app and get a free license! More info: Pomóż tłumaczyć tę aplikację i uzyskaj darmową licencję! Więcej info:
aboutScreenTranslationsTitle Translations Tłumaczenia
aboutScreenWarmWelcome Hope you enjoy this app 😊 Mamy nadzieję, że lubisz tę apkę 😊
accountDisconnect Disconnect Rozłącz
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Śledź i mierz swoje przejazdy z dużą dokładnością. Zwiększ swoją efektwność i bezpieczeństwo jazdy.
app_name Urban Biker Miejski rowerzysta
batteryOptimizationToast Select Urban Biker from the list Wybierz z listy Urban Biker
bellRingAuto auto auto
buttonLater Later Później
buttonNewTrack Finish Meta
buttonResumeTrack Resume Wznów
buttonShow Show Pokazać
buttonUnderstand I understand Rozumiem
cancel Cancel Anuluj
cautionTitle Caution Uwaga
chartsTitle Charts Wykresy
cloudAccountsInfo Connecting to a cloud service makes it easier for you to upload and share your tracks with others.

We'll never post anything without your permission.
Podłączenie do chmury ułatwia dzielenie się trasami z innymi.

Nigdy nie udostępniamy czegokolwiek bez Twojej zgody.
cloudAccountsPowerUploadPolicy_0 Always (default) Zawsze (domyślnie)
cloudAccountsPowerUploadPolicy_1 Upload power data only when power meter was used Przesyłaj dane mocy tylko wtedy, gdy używany był miernik mocy

Loading…

User avatar user

New translation

Urban Biker / StringsPolish

a year ago
User avatar Mitjabok

Source string changed

Urban Biker / StringsPolish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
app_description
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-pl.xml, string 3