Translation

maptilerMapsFeatures
English
Key English Polish
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Najwyższa licencja
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience. Najlepsza licencja dla najlepszych wrażeń.
ultimateLicenseFeatures 🔹 All maps
🔹 All features
🔹 No ads
🔹 Wszystkie mapy
🔹 Wszystkie funkcje
🔹 Bez reklam
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Licencja Pro Plus
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Usuń reklamy i odblokuj wszystkie funkcje niebędące subskrypcjami, które możemy dodać w przyszłości
proPlusLicenseFeatures 🔹 No ads
🔹 Extra donation
🔹 Bez reklam
🔹 Dodatkowa donacja
proLicenseTitle Pro License Licencja Pro
proLicenseDescription Remove ads Usuń reklamy
proLicenseFeatures 🔹 No ads 🔹 Bez reklam
thunderforestMapsFeatures 🔹 Thunderforest maps
🔹 No ads
🔹 Mapy Thunderforest
🔹 Bez reklam
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapy Mapbox
🔹 Bez reklam
hereMapsFeatures 🔹 HERE maps
🔹 No ads
🔹 mapy HERE
🔹 Bez reklam
maptilerMapsFeatures 🔹 MapTiler maps
🔹 No ads
Układanie map
Bez reklam
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /miesiąc
subscriptionPer1y %1$s billed once in 12 months %1$s raz na 12 miesięcy
subscriptionPer6m %1$s billed once in 6 months %1$s co 6 miesięcy
subscriptionPer3m %1$s billed once in 3 months %1$s co 3 miesiące
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s co miesiąc
subscriptionPer1w %1$s billed once a week %1$s co tydzień
paymentOnce One-time payment Jednorazowa płatność
priceFree FREE ZA DARMO
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) ZA DARMO (ważne podczas tej sesji)
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Kliknij aby najpierw obejrzeć reklamę
rewardedAdLoading Loading ad… Ładuję reklamę…
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licencja przyznana
priceLoading @string/loading
manageSubscriptions Manage subscriptions Zarządzaj subskrypcjami
ok OK OK
User avatar anonymous

Suggestion added

Suggested change:

2 months ago

Loading…

User avatar KarolSajdi

New translation

Urban Biker / StringsPolish

3 months ago
User avatar KarolSajdi

New contributor

Urban Biker / StringsPolish

New contributor 3 months ago
User avatar None

Suggestion added

Urban Biker / StringsPolish

9 months ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
maptilerMapsFeatures
Flags
java-format
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
translate/strings-pl.xml, string 30