Translation

meterTextRelative
English
Key English Polish
meterModeSpeedVertical climb speed prędkość pionowa
meterModeSpeedVerticalShort c spd pr pion
meterModeStepCadence step cadence kadencja kroków
meterModeStepCadenceShort step cad kad krok
meterModeStepCount steps kroki
meterModeStepCountShort steps kroki
meterModeTemperature temperature temperatura
meterModeTemperatureShort temp temp.
meterModeVerticalPower climb power Moc wznoszenia
meterModeVerticalPowerShort c pwr moc wznoszenia
meterModeWriggle wriggle zakręty
meterModeWriggleShort wrig kręt
meterTextAvg avg średnia
meterTextMax max Maksimum
meterTextMin min min
meterTextRelative rel wzgl
meterTextTotal tot całk.
meterVerticalWeight Vertical weight Ciężar pionowy
na N/A Niedostępne
navigationAvoidFerries Avoid ferries Unikaj promów
navigationAvoidIndoor Avoid indoor Unikaj pomieszczeń zamkniętych
navigationAvoidMotorways Avoid motorways Unikaj autostrad
navigationAvoidTolls Avoid tolls Unikaj opłat
navigationContinue Continue Kontynuować
navigationDestinationReached Destination Miejsce docelowe
navigationGotOffRoute Off route Poza trasą
navigationHidePrompt Hide Ukrywać
navigationLoadFromFilePrompt An error occurred while loading new directions from the Internet.

Do you want to load previously used directions from a file?
Wystąpił błąd podczas ładowania nowych wskazówek z Internetu.

Czy chcesz załadować wcześniej używane wskazówki z pliku?
navigationLoadingData Loading directions… Ładowanie wskazówek…
navigationRerouteCmd Click to reroute Kliknij, aby przekierować

Loading…

User avatar None

Automatic translation

Urban Biker / StringsPolish

a month ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "wzgl".

Fix string

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
meterTextRelative
Flags
java-format
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
translate/strings-pl.xml, string 589