Translation

summaryBraking
English
Key English Polish
summaryMechWork Mech. work Praca mechaniczna
summaryMechWorkInfo Pure mechanical work expended (disregarding thermal efficiency and BMR).

For bikes this can be regarded as a measure of chain wear - a standard bicycle chain will last about 100 MJ, for motorcycles about 1 GJ.
Działania mechaniczne przeznaczone na tę działalność (nie odnoszące się do efektywności termicznej i BMR).
summaryChainWear Chain wear
summaryActivePower Active power Aktywna moc
summaryClimbing Climb Wspinać się
summaryClimbingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to overcome gravity. Procent energii użytej do pokonania grawitacji.
summaryDragging Drag Ciągnąć
summaryDraggingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to overcome air drag resistance. Procent energii użytej do pokonania oporu powietrza.
summaryAccelerating Accelerate Przyśpieszyć
summaryAcceleratingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to accelerate. Procent energii zużytej na przyspieszenie.
summaryRolling Roll Rolka
summaryRollingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to overcome rolling resistance. Procent energii wykorzystanej do pokonania oporu toczenia.
summaryBasal Basal Podstawowy
summaryBasalEnergyInfo Percentage of the energy that was used for basal metabolism. Procent energii wykorzystanej do podstawowego metabolizmu.
summaryVibrations Vibrations Wibracje
summaryBraking Braking Hamowanie
summaryBrakingInfo Energy extracted by braking.

Can be regarded as brake wear - a pair of standard bicycle disc brake pads will last around 50 MJ, for cars around 5 GJ.
Energia uzyskiwana podczas hamowania.

Można to uznać za zużycie hamulców – para standardowych klocków do hamulców tarczowych w rowerze wytrzyma około 50 MJ, w samochodach około 5 GJ.
summaryBrakePadWear Brake pad wear
sensorsTitle Sensors Czujniki
sensorsTabUsed Used Używane czujniki
sensorsTabFound Found Znalezione
sensorsSectionUsedInProfile Used in the profile Użyte w profilu
sensorsSectionSupported Supported Wspierane
sensorsSectionUnsupported Unsupported Nie wspierane
sensorsEmptyList Empty list Pusta lista czujników
sensorsMenuScan Scan Szukam czujników
sensorsInfo Sensors get connected automatically while recording is active, and disconnected when you stop recording.

It's not possible to establish a sensor connection manually.
Czujniki łączą się automatycznie, gdy nagrywanie jest aktywne, i rozłączają się po zatrzymaniu nagrywania.

Nie można ręcznie nawiązać połączenia z czujnikiem.
sensorWheelCircNotSetWarning Wheel circumference has not been set Obwód koła nie został ustawiony
sensorStepLengthNotSetWarning Step length has not been set Długość kroku nie została wprowadzona
sensorMenuAddToProfile Add to the profile Dodaj do profilu
sensorMenuRemoveFromProfile Remove from the profile Usuń z profilu
Key English Polish
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s co miesiąc
subscriptionPer1w %1$s billed once a week %1$s co tydzień
subscriptionPer1y %1$s billed every 12 months %1$s rozliczane co 12 miesięcy
subscriptionPer3m %1$s billed every 3 months %1$s rozliczane co 3 miesiące
subscriptionPer6m %1$s billed every 6 months %1$s rozliczane co 6 miesięcy
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /miesiąc
success Success Powodzenie
summaryAccelerating Accelerate Przyśpieszyć
summaryAcceleratingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to accelerate. Procent energii zużytej na przyspieszenie.
summaryActivePower Active power Aktywna moc
summaryBasal Basal Podstawowy
summaryBasalEnergyInfo Percentage of the energy that was used for basal metabolism. Procent energii wykorzystanej do podstawowego metabolizmu.
summaryBasalMetabolicRate Basal metabolic rate Podstawowa przemiana materii
summaryBasalMetabolicRateInfo Basal metabolic rate (BMR). Wskaźnik metaboliczny Basal (BMR).
summaryBrakePadWear Brake pad wear
summaryBraking Braking Hamowanie
summaryBrakingInfo Energy extracted by braking.

Can be regarded as brake wear - a pair of standard bicycle disc brake pads will last around 50 MJ, for cars around 5 GJ.
Energia uzyskiwana podczas hamowania.

Można to uznać za zużycie hamulców – para standardowych klocków do hamulców tarczowych w rowerze wytrzyma około 50 MJ, w samochodach około 5 GJ.
summaryCadenceStrokes Pedal strokes Obroty pedału
summaryCadenceStrokesInfo Number of pedal strokes detected during activity. Ruch pedałowy podczas działania.
summaryChainWear Chain wear
summaryClimbing Climb Wspinać się
summaryClimbingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to overcome gravity. Procent energii użytej do pokonania grawitacji.
summaryDeviceAutoPauseCount Auto-pause count Licznik automatycznego wstrzymania
summaryDeviceAutoPauseCountInfo Number of times auto-pause was activated during this activity. Liczba przypadków aktywacji automatycznej pauzy podczas tej aktywności.
summaryDeviceName Device Urządzenie
summaryDeviceNameInfo Device used to record this track. Urządzenie, na którym nagrywasz trasę.
summaryDeviceRestartsCount Forced restarts Wymuszone restarty
summaryDeviceRestartsCountInfo Number of times the app was force-closed or the device stopped working during this activity. Liczba razy aplikacja była zamknięta lub urządzenie przestało działać podczas tej aktywności.
summaryDragArea Drag area powierzchnia natarcia
summaryDragAreaInfo Air drag area (Cd·A). Obszar ciągłości powietrznej (Cd●A).

Loading…

User avatar None

Automatic translation

Urban Biker / StringsPolish

a month ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Hamowanie".

Fix string

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
summaryBraking
Flags
java-format
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
translate/strings-pl.xml, string 709