Translation

sensorsEmptyList
English
Key English Polish
summaryDragging Drag pogłębianie
summaryDraggingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to overcome air drag resistance. Procent energii użytej do pokonania oporu powietrza.
summaryAccelerating Accelerate Przyspieszanie
summaryAcceleratingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to accelerate. Procent energii użytej do przyspieszenia.
summaryRolling Roll toczenie się
summaryRollingEnergyInfo Percentage of the energy that was used to overcome rolling resistance. Procent energii wykorzystanej do pokonania oporu toczenia.
summaryBasal Basal Podstawowy
summaryBasalEnergyInfo Percentage of the energy that was used for basal metabolism. Procent energii wykorzystanej do podstawowego metabolizmu.
summaryVibrations Vibrations Wibracje
sensorsTitle Sensors Czujniki
sensorsTabUsed Used Używane czujniki
sensorsTabFound Found Znalezione
sensorsSectionUsedInProfile Used in the profile Użyte w profilu
sensorsSectionSupported Supported Wspierane
sensorsSectionUnsupported Unsupported Nie wspierane
sensorsEmptyList Empty list Pusta lista czujników
sensorsMenuScan Scan Szukam czujników
sensorsInfo Sensors get connected automatically while recording is active, and disconnected when you stop recording.

It's not possible to establish a sensor connection manually.
Czujniki łączą się automatycznie, gdy nagrywanie jest aktywne, i rozłączają się po zatrzymaniu nagrywania.

Nie można ręcznie nawiązać połączenia z czujnikiem.
sensorWheelCircNotSetWarning Wheel circumference has not been set Obwód koła nie został ustawiony
sensorStepLengthNotSetWarning Step length has not been set Długość kroku nie została wprowadzona
sensorMenuAddToProfile Add to the profile Dodaj do profilu
sensorMenuRemoveFromProfile Remove from the profile Usuń z profilu
sensorMenuProperties Properties Właściwości
sensorMenuEnable Enable Włącz
sensorMenuDisable Disable Wyłącz
sensorMenuDelete Forget Zapomnij
sensorRemoveConfirmDialogMsg Remove from the profile? Usunąć z profilu?
sensorDeleteConfirmDialogMsg Forget this sensor? Zapomnieć ten czujnik?
sensorAddedMsg Sensor added to the profile Czujnik dodany do profilu
sensorRemovedMsg Sensor removed from the profile Czujnik usunięto z profilu
sensorDeletedMsg Sensor forgotten Czujnik zapomniano
Key English Polish
sensorProperitesWheelPerimeter Wheel circumference Obwód koła
sensorProperitesWheelPerimeterNotSet Not set Właściwości Czujnika. Wielkość kół nie ustawiona
sensorPurposeCadence Cadence Kadencja
sensorPurposeDistance Distance Dystans
sensorPurposeDuration Duration Trwanie
sensorPurposeHeartRate Heart rate Puls
sensorPurposeHumidity Humidity Wilgotność
sensorPurposeNone (No purpose) (Brak celu)
sensorPurposePower Power Moc
sensorPurposePressure Pressure Ciśnienie
sensorPurposeSpeed Speed Prędkość
sensorPurposeSteps Steps Kroki
sensorPurposeTemperature Temperature Temperatura
sensorRemoveConfirmDialogMsg Remove from the profile? Usunąć z profilu?
sensorRemovedMsg Sensor removed from the profile Czujnik usunięto z profilu
sensorsEmptyList Empty list Pusta lista czujników
sensorsInfo Sensors get connected automatically while recording is active, and disconnected when you stop recording.

It's not possible to establish a sensor connection manually.
Czujniki łączą się automatycznie, gdy nagrywanie jest aktywne, i rozłączają się po zatrzymaniu nagrywania.

Nie można ręcznie nawiązać połączenia z czujnikiem.
sensorsMenuScan Scan Szukam czujników
sensorsSectionSupported Supported Wspierane
sensorsSectionUnsupported Unsupported Nie wspierane
sensorsSectionUsedInProfile Used in the profile Użyte w profilu
sensorsTabFound Found Znalezione
sensorsTabUsed Used Używane czujniki
sensorStatusConnected Connected Połączony
sensorStatusConnecting Connecting… Łączenie…
sensorStatusDisconnected Disconnected Rozłączony
sensorStepDetectorName Step Detector Czujnik kroków
sensorStepLengthNotSetWarning Step length has not been set Długość kroku nie została wprowadzona
sensorsTitle Sensors Czujniki
sensorWheelCircNotSetWarning Wheel circumference has not been set Obwód koła nie został ustawiony

Loading…

User avatar kukielskimariusz

Translation changed

Urban Biker / StringsPolish

3 years ago
User avatar pioloon

New translation

Urban Biker / StringsPolish

4 years ago
Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
sensorsEmptyList
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-pl.xml, string 692