Translation

proPlusLicenseLabel
English
Key English Polish
locale en Angielski
app_name Urban Biker Miejski rowerzysta
app_description Track and measure your rides with great accuracy. Increase your cycling safety and efficiency. Śledź i mierz swoje przejazdy z dużą dokładnością. Zwiększ swoją efektwność i bezpieczeństwo jazdy.
widget_1_description Biker: Bicycle Bell Rowerzysta: Dzwonek rowerowy
widget_2_description Biker: Bell + Flashlight Rowerzysta: Dzwonek + latarka
widget_3_description Biker: Complete Rowerzysta: Kompletny
copyrightVersionInfo <b>v%1$s</b> (%2$s)
ultimateLicenseLabel Ultimate Najwyższy
proPlusLicenseLabel Pro+ Prof+
proLicenseLabel Pro Profesjonalny
freeLicenseLabel Free Bezpłatny
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogMapsTab Maps Mapy
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Najwyższa licencja
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience Najpotężniejsza licencja zapewniająca najwyższe wrażenia
ultimateLicenseFeatures ⭐ All premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Wszystkie mapy premium
⭐ Nawigacja
⭐ Bazowa wysokość online
⭐ Brak reklam
⭐ Wszystkie bezpłatne funkcje i mapy
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Licencja Pro Plus
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Usuń reklamy i odblokuj wszystkie funkcje niebędące subskrypcjami, które możemy dodać w przyszłości
proPlusLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
➕ Extra donation
❌ Mapy premium
❌ Nawigacja
❌ Bazowa wysokość online
⭐ Brak reklam
⭐ Wszystkie bezpłatne funkcje i mapy
➕ Dodatkowa darowizna
Key English Polish
priceLoading @string/loading
profileNameDefault New Profile Nowy profil
profilesListAddProfile New profile Nowy profil
profilesListButtonResetTotals Reset totals Reset wyników
profilesListProfileNotUsed (unused) (nieużywany)
profilesListRowLastActivity %1$s
profilesListRowTotalsSince Totals since: %1$s Całość od: %1$s
profilesListTitle Profiles Profile
profilesListTitleSelectProfile Switch Profile Przełącz profil
proLicenseDescription Remove ads Usuń reklamy
proLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Mapy premium
❌ Nawigacja
❌ Bazowa wysokość online
⭐ Brak reklam
⭐ Wszystkie bezpłatne funkcje i mapy
proLicenseLabel Pro Profesjonalny
proLicenseTitle Pro License Licencja Pro
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Usuń reklamy i odblokuj wszystkie funkcje niebędące subskrypcjami, które możemy dodać w przyszłości
proPlusLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
➕ Extra donation
❌ Mapy premium
❌ Nawigacja
❌ Bazowa wysokość online
⭐ Brak reklam
⭐ Wszystkie bezpłatne funkcje i mapy
➕ Dodatkowa darowizna
proPlusLicenseLabel Pro+ Prof+
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Licencja Pro Plus
recommendedLicense Recommended Zalecana
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Kliknij aby najpierw obejrzeć reklamę
rewardedAdLoading Loading ad… Ładuję reklamę…
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) ZA DARMO (ważne podczas tej sesji)
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licencja przyznana
roarModeConstant const stały
sensorAddedMsg Sensor added to the profile Czujnik dodany do profilu
sensorDeleteConfirmDialogMsg Forget this sensor? Zapomnieć ten czujnik?
sensorDeletedMsg Sensor forgotten Czujnik zapomniano
sensorFilterInterval_0 3 seconds (default) 3 sekundy (domyślnie)
sensorFilterInterval_1 5 seconds 5 sekund
sensorFilterInterval_2 7 seconds 7 sekund
sensorFilterInterval_3 10 seconds 10 sekund
User avatar anonymous

Suggestion added

Suggested change:

3 years ago

Loading…

User avatar None

Suggestion added

Urban Biker / StringsPolish

4 years ago
User avatar kukielskimariusz

Translation changed

Urban Biker / StringsPolish

4 years ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
proPlusLicenseLabel
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-pl.xml, string 9