Translation

mapboxMapsFeatures
English
Key English Romanian
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Ultimate License
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience Cea mai puternică licență pentru o experiență supremă
ultimateLicenseFeatures ⭐ All premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Toate hărțile premium
⭐ Navigație
⭐ Linia de bază de altitudine online
⭐ Fără reclame
⭐ Toate funcțiile și hărțile gratuite
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus License
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future
proPlusLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
➕ Extra donation
❌ Hărți premium
❌ Navigare
❌ Linia de bază de altitudine online
⭐ Fără reclame
⭐ Toate funcțiile și hărțile gratuite
➕ Donație suplimentară
proLicenseTitle Pro License Pro License
proLicenseDescription Remove ads Remove ads
proLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Hărți premium
❌ Navigare
❌ Linia de bază de altitudine online
⭐ Fără reclame
⭐ Toate funcțiile și hărțile gratuite
freeLicenseTitle Free License Licență gratuită
freeLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
❌ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Hărți premium
❌ Navigare
❌ Linia de bază de altitudine online
❌ Fără reclame
⭐ Toate funcțiile și hărțile gratuite
thunderforestMapsFeatures ⭐ Thunderforest premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Hărți premium Thunderforest
⭐ Navigație
⭐ Linia de bază de altitudine online
⭐ Fără reclame
⭐ Toate funcțiile și hărțile gratuite
mapboxMapsFeatures ⭐ Mapbox premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Hărți premium Mapbox
⭐ Navigație
⭐ Linia de bază de altitudine online
⭐ Fără reclame
⭐ Toate funcțiile și hărțile gratuite
hereMapsFeatures ⭐ HERE premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Hărți premium HERE
⭐ Navigație
⭐ Linia de bază de altitudine online
⭐ Fără reclame
⭐ Toate funcțiile și hărțile gratuite
maptilerMapsFeatures ⭐ MapTiler premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Hărți premium MapTiler
⭐ Navigație
⭐ Linia de bază de altitudine online
⭐ Fără reclame
⭐ Toate funcțiile și hărțile gratuite
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /lună
subscriptionPer1y %1$s billed every 12 months %1$s facturat la fiecare 12 luni
subscriptionPer6m %1$s billed every 6 months %1$s facturat la fiecare 6 luni
subscriptionPer3m %1$s billed every 3 months %1$s facturat la fiecare 3 luni
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s facturat o dată pe lună
subscriptionPer1w %1$s billed once a week %1$s facturat o dată pe săptămână
paymentOnce One-time payment Plată unică
priceFree FREE GRATUIT
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) GRATUIT (valid în această sesiune)
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Faceți clic aici pentru a viziona mai întâi un anunț
rewardedAdLoading Loading ad… Se încarcă anunțul…
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licența acordată cu succes
priceLoading @string/loading
Key English Romanian
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Șerpuire
infoSpeedometerMsg Shows your current, maximum and average speed.

Stall indicator indicates when the speed value wasn't updated in a while and can't be trusted.

Pace indicator are small arrows near the speed value that show when the current speed is above or below the average speed.
Afișează viteza curentă, maximă și medie.

Indicatorul de blocare indică când valoarea vitezei nu a fost actualizată de ceva timp și nu poate fi de încredere.

Indicatorul de ritm sunt săgeți mici în apropierea valorii vitezei care arată când viteza actuală este peste sau sub viteza medie.
infoSpeedometerTitle Speedometer Vitezometru
inProgress In progress În curs
licenseDialogMapsTab Maps Hărțo
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Articolul cu licență este deja deținut
licenseItemOwned Currently owned Deținut în prezent
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Licența a fost aplicată cu succes. Îți mulțumim pentru suport!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
licenseUpgradeTitle Upgrade your license Actualizați-vă licența
loading Loading… Se încarcă…
locale en ro
manageSubscriptions Manage subscriptions Gestionați abonamentele
mapboxMapsFeatures ⭐ Mapbox premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Hărți premium Mapbox
⭐ Navigație
⭐ Linia de bază de altitudine online
⭐ Fără reclame
⭐ Toate funcțiile și hărțile gratuite
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Satelit
mapLayerStreet Street Stradă
mapLayerTerrain Terrain Teren
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
mapMarkerClickInfo Click for options Faceți clic pentru opțiuni
mapMarkerFinish Finish finalizarea
mapMarkerMyLocation My location Locatia mea
mapMarkerStart Start start
mapPlaceSearch Where to? Unde sa?
maptilerMapsFeatures ⭐ MapTiler premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Hărți premium MapTiler
⭐ Navigație
⭐ Linia de bază de altitudine online
⭐ Fără reclame
⭐ Toate funcțiile și hărțile gratuite
maptilerMapsLabel MapTiler

Loading…

User avatar user

Search and replace

Urban Biker / StringsRomanian

a month ago
User avatar None

Automatic translation

Urban Biker / StringsRomanian

2 months ago
User avatar user

Automatic translation

Urban Biker / StringsRomanian

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "⭐ Hărți premium Mapbox ⭐ Navigație ⭐ Linia de bază de altitudine online ⭐ Fără reclame ⭐ Toate funcțiile și hărțile gratuite".

Fix string

Reset

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
mapboxMapsFeatures
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-ro.xml, string 31