Translation

dialogTracksDeleteMessage
English
Key English Romanian
dialog_fenceguard_remove_defaultText Are you sure to remove the fence? Eşti sigur că vrei să elimini protecţia?
dialog_fenceguard_remove_formatText Are you sure to remove the fence %1$s? Eşti sigur că vrei să elimini protecţia %1$s?
dialog_track_save_text Distance %1$.3f %2$s
Duration %3$s
(%4$s)

The track seems very short. Save this track?
Distanță %1$.3f %2$s
Durată %3$s
(%4$s)

Cursa pare să fie foarte scurtă. Salvezi această cursă?
dialog_exit_title @string/app_name
dialog_exit_msg Warning: Tracking is active, and will be stopped. Atenţie: Înregistrarea este activă, şi va fi oprită.
dialogProfileDeleteTitle Delete profile Şterge profil
dialogProfileDeleteMessage Warning: This will remove profile settings and totals data. Saved tracks will be left intact.

Delete profile %1$s?
Atenţie: Setările de profil şi totalurile vor fi şterse. Traseele salvate nu vor fi afectate.

Ştergi profilul %1$s?
dialogProfileAddTitle New profile Profil nou
dialogProfileAddInfo New profile will have its settings copied from the currently active profile Noul profil va copia setările din profilul activ curent.
dialogProfileEditTitle Edit profile Editează profil
dialogProfileEditTotals Totals: Totaluri:
dialogProfileTotalsResetMessage Reset profile totals to zero? Resetează totalurile profilului la zero?
dialogProfileSwitchTitle Switch profile Schimbă profilul
dialogProfileSwitchMessage Tracking is active. Are you sure to switch to profile %1$s? Înregistrarea este activă. Eşti sigur că vrei să schimbi profilul %1$s?
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Şterge traseele
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone. Delete selected tracks?

To confirm deletion, enter the following code to continue.
Avertisment: această acțiune nu poate fi anulată. Ștergeți melodiile selectate?

Pentru a confirma ștergerea, introduceți următorul cod pentru a continua.
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Atenţie: Această acţiune nu mai poate fi inversată.

Ştergi traseul %1$s?
dialogTrackResumeTitle Resume track Reia traseul
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Înregistrarea este activă. Te rog închide sau întrerupe GPS-ul întâi.
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Profilul ţintă %1$s nu este gol. Te rog resetează întâi.
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Profilul activ va fi schimbat din %1$s în %2$s. Continuă?
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Profilul %1$s care a creat acest traseu nu mai există. Reiei folosind profilul curent %2$s?
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Traseul va fi reluat folosind profilul %1$s. Continuă?
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. A apărut o eroare. Te rog să reîncerci.
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Reiau, te rog aşteaptă...
dialogTracksShareTitle Share tracks Partajează trasee
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. A apărut o eroare. Te rog să reîncerci.
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Nu se pot distribui mai mult de 100 de trasee odată.
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Localizarea este oprită
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Nu vei putea folosi multe din caracteristicile aceastei aplicații fără Localizare.

Te rog fii sigur că Localizarea este activată și este ales modul 'Acuratețe mare'.

Deschizi acum setările Localizării?
dialogBaroAltitudePromptTitle Barometric altitude problem Problemă cu altitudinea barometrică
Key English Romanian
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you may not be able to see your tracks history, and you could loose your data.
Aplicația trebuie să acceseze spațiul de stocare pentru a vă putea salva sau restabili piesele și setările.

Fără să acordați permisiunea, este posibil să nu vă puteți vedea istoricul traseelor și vă puteți pierde datele.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Permiterea stocării
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Termo-barometrul depinde de temperatura ambiantă exterioară pentru precizie

Te rog să nu îl folosești in spații închise sau cu aer conditionat precum vehicule sau avioane.
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Notă
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Atenţie: Această acţiune nu mai poate fi inversată.

Ştergi traseul %1$s?
dialogTrackEditNotesHint Notes Note
dialogTrackEditTitleHint Title Titlu
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. A apărut o eroare. Te rog să reîncerci.
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Traseul va fi reluat folosind profilul %1$s. Continuă?
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Înregistrarea este activă. Te rog închide sau întrerupe GPS-ul întâi.
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Profilul %1$s care a creat acest traseu nu mai există. Reiei folosind profilul curent %2$s?
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Profilul ţintă %1$s nu este gol. Te rog resetează întâi.
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Profilul activ va fi schimbat din %1$s în %2$s. Continuă?
dialogTrackResumeTitle Resume track Reia traseul
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Reiau, te rog aşteaptă...
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone. Delete selected tracks?

To confirm deletion, enter the following code to continue.
Avertisment: această acțiune nu poate fi anulată. Ștergeți melodiile selectate?

Pentru a confirma ștergerea, introduceți următorul cod pentru a continua.
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Şterge traseele
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) ZIPs (complet)
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Numai GPX
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Nu se pot distribui mai mult de 100 de trasee odată.
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. A apărut o eroare. Te rog să reîncerci.
dialogTracksShareTitle Share tracks Partajează trasee
dialogTrackUploadActivityType Activity type Tipul activității
dialogTrackUploadDescriptionHint Share your thoughts… Impărtăşeşte-ţi ideile...
dialogTrackUploadPlatform Online service Serviciu online
dialogTrackUploadPreparing Preparing track data… Pregătesc datele traseului...
dialogTrackUploadSending Sending… Trimit...
dialogTrackUploadShareAgainButton Share again Distribuie din nou
dialogTrackUploadShareButton Share Distribuie
dialogTrackUploadStravaIsCommute Commute Navetă

Loading…

User avatar None

Automatic translation

Urban Biker / StringsRomanian

3 weeks ago
User avatar None

Source string changed

Urban Biker / StringsRomanian

3 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Avertisment: această acțiune nu poate fi anulată. Ștergeți melodiile selectate? Pentru a confirma ștergerea, introduceți următorul cod pentru a continua.".

Fix string

Reset

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogTracksDeleteMessage
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-ro.xml, string 277