Translation

thunderforestMapsFeatures
English
Key English Romanian
thunderforestMapsLabel Thunderforest
mapboxMapsLabel Mapbox
hereMapsLabel HERE
maptilerMapsLabel MapTiler
ultimateLicenseTitle Ultimate License Ultimate License
ultimateLicenseDescription Most powerful license for ultimate experience Cea mai puternică licență pentru o experiență supremă
ultimateLicenseFeatures ⭐ All premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Toate hărțile premium
⭐ Navigație
⭐ Linia de bază de altitudine online
⭐ Fără reclame
⭐ Toate funcțiile și hărțile gratuite
proPlusLicenseTitle Pro Plus License Pro Plus License
proPlusLicenseDescription Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future Remove ads and unlock all non-subscription features we may add in the future
proPlusLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
➕ Extra donation
❌ Hărți premium
❌ Navigare
❌ Linia de bază de altitudine online
⭐ Fără reclame
⭐ Toate funcțiile și hărțile gratuite
➕ Donație suplimentară
proLicenseTitle Pro License Pro License
proLicenseDescription Remove ads Remove ads
proLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Hărți premium
❌ Navigare
❌ Linia de bază de altitudine online
⭐ Fără reclame
⭐ Toate funcțiile și hărțile gratuite
freeLicenseTitle Free License Licență gratuită
freeLicenseFeatures ❌ Premium maps
❌ Navigation
❌ Online altitude baseline
❌ No ads
⭐ All free features and maps
❌ Hărți premium
❌ Navigare
❌ Linia de bază de altitudine online
❌ Fără reclame
⭐ Toate funcțiile și hărțile gratuite
thunderforestMapsFeatures ⭐ Thunderforest premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Hărți premium Thunderforest
⭐ Navigație
⭐ Linia de bază de altitudine online
⭐ Fără reclame
⭐ Toate funcțiile și hărțile gratuite
mapboxMapsFeatures ⭐ Mapbox premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Hărți premium Mapbox
⭐ Navigație
⭐ Linia de bază de altitudine online
⭐ Fără reclame
⭐ Toate funcțiile și hărțile gratuite
hereMapsFeatures ⭐ HERE premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Hărți premium HERE
⭐ Navigație
⭐ Linia de bază de altitudine online
⭐ Fără reclame
⭐ Toate funcțiile și hărțile gratuite
maptilerMapsFeatures ⭐ MapTiler premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Hărți premium MapTiler
⭐ Navigație
⭐ Linia de bază de altitudine online
⭐ Fără reclame
⭐ Toate funcțiile și hărțile gratuite
subscriptionPerMonth %1$s /month %1$s /lună
subscriptionPer1y %1$s billed every 12 months %1$s facturat la fiecare 12 luni
subscriptionPer6m %1$s billed every 6 months %1$s facturat la fiecare 6 luni
subscriptionPer3m %1$s billed every 3 months %1$s facturat la fiecare 3 luni
subscriptionPer1m %1$s billed once a month %1$s facturat o dată pe lună
subscriptionPer1w %1$s billed once a week %1$s facturat o dată pe săptămână
paymentOnce One-time payment Plată unică
priceFree FREE GRATUIT
rewardedAdPriceFree FREE (valid for this session) GRATUIT (valid în această sesiune)
rewardedAdDescription Click here to watch an ad first Faceți clic aici pentru a viziona mai întâi un anunț
rewardedAdLoading Loading ad… Se încarcă anunțul…
rewardedLicenseSuccess License successfully awarded Licența acordată cu succes
Key English Romanian
summaryRollResistCoefInfo Rolling resistance coefficient. Coeficient de rezistență la rulare.
summarySpecific Specific Specific
summaryStartedDatetime Started Pornit
summaryStoppedTime Stopped time Timp oprit
summaryStoppedTimeInfo Time spent pausing, either manually or while using the auto-pause. Timpul petrecut în pauză, fie manual, fie în timpul utilizării pauzei automate.
summaryTotalTime Total time Timp total
summaryTotalTimeInfo Time interval between the start time and the end time of this track. Interval de timp dintre ora de începere și ora de încheiere a acestei piese.
summaryTotalWeight Total weight Greutate totală
summaryTotalWeightInfo Sum of all weights used while recording this track (rider, vehicle, cargo, …). Suma tuturor greutăților utilizate la înregistrarea acestei piese (călăreț, vehicul, marfă, ...).
summaryVehicleWeight Vehicle weight Greutatea vehiculului
summaryVehicleWeightInfo Weight of the vehicle used while recording this track. Greutatea vehiculului folosit la înregistrarea acestei piese.
summaryVibrations Vibrations Vibrații
summaryWheelsWeight Wheels weight Greutate roți
summaryWheelsWeightInfo Sum of weights of all wheels on the vehicle used on this track. Suma greutăților tuturor roților vehiculului utilizat pe această cale.
svgCopyright Created with Urban Biker Creat cu Urban Biker
thunderforestMapsFeatures ⭐ Thunderforest premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Hărți premium Thunderforest
⭐ Navigație
⭐ Linia de bază de altitudine online
⭐ Fără reclame
⭐ Toate funcțiile și hărțile gratuite
thunderforestMapsLabel Thunderforest
timePeriod_per3Months per 3 months la 3 luni
timePeriod_per6Months per 6 months la 6 luni
timePeriod_perMonth per month pe luna
timePeriod_perWeek per week pe saptamana
timePeriod_perYear per year pe an
toastActiveProfile Profile: %1$s Profil: %1$s
toastAutoBellButtonClickInfo Long-click to toggle the auto bell sound Faceți clic lung pentru a comuta sunetul soneriei automate
toastAutoThemeActivated Automatic visual theme activated Tema vizuală automată activată
toastCancelled Canceled Anulat
toastContrastButtonClickInfo Automatic visual theme is active Temă vizuală automată activată
toastErrorAccessingExternalStorage Error accessing external storage Eroare accesare echipament stocare externă
toastErrorCreatingOfflineMap Error creating offline map Eroare generare hartă offline
toastErrorPowerParametersVoid Please fill in Power parameters in Settings Completați parametrii de alimentare în meniul Setări

Loading…

User avatar user

Search and replace

Urban Biker / StringsRomanian

a month ago
User avatar None

Automatic translation

Urban Biker / StringsRomanian

2 months ago
User avatar user

Automatic translation

Urban Biker / StringsRomanian

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "⭐ Hărți premium Thunderforest ⭐ Navigație ⭐ Linia de bază de altitudine online ⭐ Fără reclame ⭐ Toate funcțiile și hărțile gratuite".

Fix string

Reset

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
thunderforestMapsFeatures
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-ro.xml, string 30