Translation

locale
English
Key English Romanian
infoMeterModeVibrationsTitle Vibrations Vibrații
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Măsurarea abaterii rutei de la o linie dreaptă, adică cât de mult umple zona în loc să meargă drept. Mai jos este de obicei mai bine.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Șerpuire
infoSpeedometerMsg Shows your current, maximum and average speed.

Stall indicator indicates when the speed value wasn't updated in a while and can't be trusted.

Pace indicator are small arrows near the speed value that show when the current speed is above or below the average speed.
Afișează viteza curentă, maximă și medie.

Indicatorul de blocare indică când valoarea vitezei nu a fost actualizată de ceva timp și nu poate fi de încredere.

Indicatorul de ritm sunt săgeți mici în apropierea valorii vitezei care arată când viteza actuală este peste sau sub viteza medie.
infoSpeedometerTitle Speedometer Vitezometru
inProgress In progress În curs
licenseDialogMapsTab Maps Hărțo
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Articolul cu licență este deja deținut
licenseItemOwned Currently owned Deținut în prezent
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Licența a fost aplicată cu succes. Îți mulțumim pentru suport!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
licenseUpgradeTitle Upgrade your license Actualizați-vă licența
loading Loading… Se încarcă…
locale en ro
manageSubscriptions Manage subscriptions Gestionați abonamentele
mapboxMapsFeatures ⭐ Mapbox premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Hărți premium Mapbox
⭐ Navigație
⭐ Linia de bază de altitudine online
⭐ Fără reclame
⭐ Toate funcțiile și hărțile gratuite
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Satelit
mapLayerStreet Street Stradă
mapLayerTerrain Terrain Teren
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
mapMarkerClickInfo Click for options Faceți clic pentru opțiuni
mapMarkerFinish Finish finalizarea
mapMarkerMyLocation My location Locatia mea
mapMarkerStart Start start
mapPlaceSearch Where to? Unde sa?

Loading…

User avatar user

New translation

Urban Biker / StringsRomanian

4 years ago
User avatar Mitjabok

Source string changed

Urban Biker / StringsRomanian

4 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
locale
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-ro.xml, string 1