Translation

dialogMapsTrackColor
English
Key English Romanian
dialogScreenOrientationReverseLandscape Landscape (reverse) Peisaj (invers)
dialogScreenBrightnessOverride Brightness Luminozitate
dialogScreenAutoTheme Auto theme Temă automată
dialogMapsOffline Offline maps Hărţi offline
dialogMapsLayerTraffic Traffic Trafic
dialogMapsShowFences Fences Protecţii
dialogMapsShowRoutes Guide routes Indicaţii navigare
dialogMapsShowHeatmap Heatmap Harta termografica
dialogMapsFollowMode Follow Urmăreşte
dialogMapsAutoRotate Auto rotate Auto rotire
dialogMapsAutoZoom Auto zoom Zoom automat
dialogMapsAutoZoomSensitivity Auto zoom sensitivity Sensibilitate automată la zoom
dialogMapsHighResolution Hi-res map Hartă de înaltă rezoluție
dialogMapsRenderTerrain Render terrain Rendează terenul
dialogMapsWeatherRadar Precipitation radar Radar de precipitații
dialogMapsTrackColor Track hue: Culoare traseu
dialogMapsTrackColorAltitude @string/infoMeterModeAltitudeTitle
dialogMapsTrackColorSpeed @string/infoMeterModeSpeedTitle
dialogMapsTrackColorPace @string/infoMeterModePaceTitle
dialogMapsTrackColorDuration @string/infoMeterModeDurationTitle
dialogMapsTrackColorElapsed @string/summaryTotalTime
dialogMapsTrackColorHeartRate @string/infoMeterModeHeartRateTitle
dialogMapsTrackColorCadence @string/infoMeterModeCadenceTitle
dialogMapsTrackColorTemperature @string/infoMeterModeTemperatureTitle
dialogMapsTrackColorSlope @string/infoMeterModeSlopeTitle
dialogMapsChooseTitle Choose map Alege harta
dialogMapsMapCountTwoMaps %1$s maps %1$s hărți
dialogMapsMapCountThreeMaps %1$s maps %1$s hărți
dialogMapsMapCountFourMaps %1$s maps %1$s hărți
dialogMapsMapCountManyMaps %1$s maps %1$s hărți
dialogFencesAdd Add fence here Adaugă protecţie aici
Key English Romanian
dialogMapsDownloadText Open the downloads web page now? Deschide acum pagina de descărcare?
dialogMapsDownloadTitle Offline maps download Descarcă hărţi offline
dialogMapsFollowMode Follow Urmăreşte
dialogMapsHighResolution Hi-res map Hartă de înaltă rezoluție
dialogMapsLayerTraffic Traffic Trafic
dialogMapsMapCountFourMaps %1$s maps %1$s hărți
dialogMapsMapCountManyMaps %1$s maps %1$s hărți
dialogMapsMapCountThreeMaps %1$s maps %1$s hărți
dialogMapsMapCountTwoMaps %1$s maps %1$s hărți
dialogMapsOffline Offline maps Hărţi offline
dialogMapsRenderTerrain Render terrain Rendează terenul
dialogMapsShowFences Fences Protecţii
dialogMapsShowHeatmap Heatmap Harta termografica
dialogMapsShowRoutes Guide routes Indicaţii navigare
dialogMapsTerrainDownloadTitle Terrain download Descarcă terenul
dialogMapsTrackColor Track hue: Culoare traseu
dialogMapsTrackColorAltitude @string/infoMeterModeAltitudeTitle
dialogMapsTrackColorCadence @string/infoMeterModeCadenceTitle
dialogMapsTrackColorDuration @string/infoMeterModeDurationTitle
dialogMapsTrackColorElapsed @string/summaryTotalTime
dialogMapsTrackColorHeartRate @string/infoMeterModeHeartRateTitle
dialogMapsTrackColorPace @string/infoMeterModePaceTitle
dialogMapsTrackColorSlope @string/infoMeterModeSlopeTitle
dialogMapsTrackColorSpeed @string/infoMeterModeSpeedTitle
dialogMapsTrackColorTemperature @string/infoMeterModeTemperatureTitle
dialogMapsWeatherRadar Precipitation radar Radar de precipitații
dialogMeterModesTitle Choose available modes Alegeți modurile disponibile
dialogNotificationPermissionRequest Permission is needed so the app can show an ongoing notification while tracking is active. Este necesară permisiune pentru ca aplicația să poată afișa o notificare în curs de desfășurare în timp ce urmărirea este activă.
dialogNotificationPermissionRequestTitle Notification permission Permisiune de notificare
dialogOfflineMapsChooseMessage Map file not found or is not accessible. Choose some other maps file/folder now? Fișierul hartă nu a fost găsit sau nu este accesibil. Alegeți un alt fișier/dosar cu hărți acum?

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched colon

Source and translation do not both end with a colon

Reset

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogMapsTrackColor
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-ro.xml, string 321