Translation

tracksHistoryListEmpty
English
Key English Romanian
profilesListRowTotalsSince Totals since: %1$s Totals de la: %1$s
profilesListButtonResetTotals Reset totals Resetează totalurile
profilesListProfileNotUsed (unused) (nefolosit)
cloudAccountsTitle Accounts Conturi
cloudAccountsInfo Connecting to a cloud service makes it easier for you to upload and share your tracks with others.

We'll never post anything without your permission.
Conectarea la un serviciu cloud facilitează încărcarea și partajarea pieselor dvs. altor persoane.

Nu vom posta niciodată nimic fără permisiunea dvs.
accountDisconnect Disconnect Deconectat
googleFitConnectButton Connect with Google Fit Conectați-vă cu Google Fit
veloHeroConnectButton Connect with Velo Hero Conectați-vă cu Velo Hero
stravaTrackPrivacyInfo Track will inherit default privacy you set on Strava Track va moșteni confidențialitatea implicită pe care ați setat-o pe Strava
cloudAccountsPowerUploadPolicyTitle Power data upload policy Politica de încărcare a datelor de putere
cloudAccountsPowerUploadPolicy_0 Always (default) Întotdeauna (implicit)
cloudAccountsPowerUploadPolicy_1 Upload power data only when power meter was used Încărcați datele de putere numai când a fost folosit contorul de putere
chartsTitle Charts Diagrame
tracksHistoryListTitle Tracks history Istoric trasee
tracksHistoryListTitleSelect Select Selectați
tracksHistoryListEmpty No tracks here. Go out and record an activity! Nu sunt piste aici. Mergi afară și înregistrează o activitate.
tracksHistoryListLoading Loading… Încarcă
tracksHistoryDataStorageLink Warning: The app is using the default folder for tracks and data. Click here to change. Avertisment: aplicația folosește folderul implicit pentru trasee și date. Click aici pentru a schimba.
tracksHistoryGrantAccess Missing tracks?
Click here to grant read-only access to a custom tracks folder…
Lipsesc piese?
Faceți clic aici pentru a acorda acces numai în citire la un dosar personalizat de melodii…
tracksHistoryListNoMap Map was not recorded. Harta nu a fost înregistrată.
tracksHistoryListButtonView View Vezi
tracksHistoryListButtonShare Share Distribuie
tracksHistoryListButtonUpload Upload Încărcați
tracksHistoryListButtonResume Resume Reia
tracksHistoryListButtonEdit Edit Editează
tracksHistoryListButtonDelete Delete Șterge
tracksHistoryListShareTrackDialogTitle Share track to… Distribuie traseul către...
tracksHistoryListViewTrackDialogTitle View track with… Vezi traseul cu...
tracksHistoryChartEmptyInfo Nothing to show Nimic de arătat
powerSourceWeightTitle Power source weight Greutatea sursei de alimentare
powerSourceWeightInfo When translating power (watts) into specific power (watts per unit weight), a weight must be given.

This is usually the weight of the entity providing a driving force.

Note: Vertical power is always computed using Total weight.
Când traduceți puterea (wați) în putere specifică (wați pe unitate de greutate), trebuie să se acorde o greutate.

Aceasta este de obicei greutatea entității care oferă o forță motrice.

Notă: Puterea verticală este întotdeauna calculată folosind Greutatea totală.
Key English Romanian
toastTrackResumeGpsActiveError Please turn off or pause the GPS first Opriți sau pauzați GPS
toastTrackSaved Track saved. Traseu salvat
toastTrackSavingError Error saving track! Try resetting again. Eroare salvare cursă! Încercați să resetați.
toastTrackWritingError Error writing track data to storage! Try resetting again. Eroare scriere date cursă în memorie! Reîncercați să resetați.
toastTrackZippingError Error zipping track! Try resetting again. Eroare ștergere cursă! Reîncercați să resetați.
toastUpdatingSuccess Successfully updated Actualizat cu succes
tracksHistoryChartEmptyInfo Nothing to show Nimic de arătat
tracksHistoryDataStorageLink Warning: The app is using the default folder for tracks and data. Click here to change. Avertisment: aplicația folosește folderul implicit pentru trasee și date. Click aici pentru a schimba.
tracksHistoryGrantAccess Missing tracks?
Click here to grant read-only access to a custom tracks folder…
Lipsesc piese?
Faceți clic aici pentru a acorda acces numai în citire la un dosar personalizat de melodii…
tracksHistoryListButtonDelete Delete Șterge
tracksHistoryListButtonEdit Edit Editează
tracksHistoryListButtonResume Resume Reia
tracksHistoryListButtonShare Share Distribuie
tracksHistoryListButtonUpload Upload Încărcați
tracksHistoryListButtonView View Vezi
tracksHistoryListEmpty No tracks here. Go out and record an activity! Nu sunt piste aici. Mergi afară și înregistrează o activitate.
tracksHistoryListLoading Loading… Încarcă
tracksHistoryListNoMap Map was not recorded. Harta nu a fost înregistrată.
tracksHistoryListShareTrackDialogTitle Share track to… Distribuie traseul către...
tracksHistoryListTitle Tracks history Istoric trasee
tracksHistoryListTitleSelect Select Selectați
tracksHistoryListViewTrackDialogTitle View track with… Vezi traseul cu...
trackUploadActivityTypes_0 Bike bicicleta
trackUploadActivityTypes_1 Run Alerga
trackUploadActivityTypes_10 Other Alte
trackUploadActivityTypes_2 Walk Mers pe jos
trackUploadActivityTypes_3 Hike Merge pe jos
trackUploadActivityTypes_4 Swim Înot
trackUploadActivityTypes_5 Surf Surf
trackUploadActivityTypes_6 Sail Naviga

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched exclamation mark

Source and translation do not both end with an exclamation mark

Reset

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
tracksHistoryListEmpty
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-ro.xml, string 617