Translation

dialogGpsIntervalLabelMore
English
Key English Romanian
dialogTrackEditNotesHint Notes Note
dialogTrackUploadWaitTitle Please wait Te rog aşteaptă
dialogTrackUploadPreparing Preparing track data… Pregătesc datele traseului...
dialogTrackUploadSending Sending… Trimit...
dialogTrackUploadDescriptionHint Share your thoughts… Impărtăşeşte-ţi ideile...
dialogTrackUploadShareButton Share Distribuie
dialogTrackUploadShareAgainButton Share again Distribuie din nou
dialogTrackUploadUpdateButton Update Actualizează
dialogTrackUploadActivityType Activity type Tipul activității
dialogTrackUploadPlatform Online service Serviciu online
dialogTrackUploadStravaIsCommute Commute Navetă
dialogChartDataTypesTitle Chart types Tipuri de diagrame
dialogGpsIntervalTitle GPS update interval Interval actualizare GPS
dialogGpsIntervalValue %1$s
dialogGpsIntervalNote Keep this value below 3 sec to get the most accurate readings and consistent behavior! Păstrați această valoare sub 3 secunde pentru a obține cele mai precise citiri și un comportament consistent!
dialogGpsIntervalLabelMore
More accuracy, uses more battery


Mai multă acuratețe folosește mai multă baterie
dialogGpsIntervalLabelLess
Less accuracy, uses less battery


Mai puțin precisă, utilizează mai puțină baterie
dialogHapticIntensityTitle @string/pref_haptic_feedback_intensity_title
dialogSliderLess
dialogSliderMore
dialogLocationPermissionRequestTitle Location permission Permiterea localizării
dialogLocationPermissionRequest The app needs to access your location to record your outdoor activities. Aplicația necesită acces la localizare pentru a înregistra actiivitățile tale in aer liber.
dialogLocationPermissionRequestForBt Location permission is needed to find Bluetooth devices.

No Bluetooth devices will be found if the permission is rejected.
Este necesară permisiunea de locație pentru a găsi dispozitive Bluetooth.

Nu vor fi găsite dispozitive Bluetooth dacă permisiunea este respinsă.
dialogStoragePermissionRequestTitle Storage permission Permiterea stocării
dialogStoragePermissionRequest The app needs to access the storage so it can save or restore your tracks and settings.

Without giving the permission you may not be able to see your tracks history, and you could loose your data.
Aplicația trebuie să acceseze spațiul de stocare pentru a vă putea salva sau restabili piesele și setările.

Fără să acordați permisiunea, este posibil să nu vă puteți vedea istoricul traseelor și vă puteți pierde datele.
dialogCameraPermissionRequestTitle Camera permission Permiterea fotografierii
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. Permisiunea este necesară pentru a putea activa lanterna.
dialogPermissionProblemMessage This permission is needed for the app to function properly. It can be granted in the App permissions settings page.

Go there now?
Această permisiune este necesară pentru ca aplicația să funcționeze corect. Poate fi acordată in pagina de Permisiuni pentru aplicații.

mergi acolo acum?
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission Permisiune de activitate fizică
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use the built-in Step Detector sensor, and perform other useful actions when motion is detected. Este nevoie de permisiunea pentru ca aplicația să poată folosi senzorul Step Detector încorporat și să efectueze alte acțiuni utile atunci când este detectată mișcare.
dialogBluetoothPermissionRequestTitle Bluetooth permission Permisiune Bluetooth
Key English Romanian
dialogCopyingMessage Copying… Se copiază…
dialogCustomTracksFolderInfoMessage This feature allows the app to read tracks from a folder of your choice, in addition to the main tracks folder — whose location has recently changed.

Such tracks are read-only: They can be viewed and shared, but cannot be edited, resumed nor deleted.
Această caracteristică permite aplicației să citească piese dintr-un dosar la alegere, în plus față de folderul principal de piese - a cărui locație s-a schimbat recent.

Astfel de piese sunt doar pentru citire: pot fi vizualizate și partajate, dar nu pot fi editate, reluate sau șterse.
dialogDataStorageInfoMessage @string/dataStorageInfo1
dialogEnergyParamsBmr Basal metabolic rate (BMR) Rata metabolică de bază
dialogEnergyParamsEfficiency Overall thermal efficiency (η) Randament termic global (η)
dialogEnergyParamsTitle Energy parameters Parametri energetici
dialogEnterCodeMessage Enter code Introdu codul
dialogFencesAdd Add fence here Adaugă protecţie aici
dialogFencesEdit Edit fence Editează protecţia
dialogFencesRemove Remove fence Elimină protecţia
dialogFencesShowFences Show fences Arată protecţiile
dialogFencesUpdate Update fence location Actualizează locaţia protecţiei
dialogFileChooseSelectFolder Select this folder Alege acest dosar
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Google nu permite capturarea conținutului hărților lor, așa că tipul hărții trebuie mai întâi schimbat cu oricare altul.

Schimbați acum tipul hărții?
dialogGpsIntervalLabelLess
Less accuracy, uses less battery


Mai puțin precisă, utilizează mai puțină baterie
dialogGpsIntervalLabelMore
More accuracy, uses more battery


Mai multă acuratețe folosește mai multă baterie
dialogGpsIntervalNote Keep this value below 3 sec to get the most accurate readings and consistent behavior! Păstrați această valoare sub 3 secunde pentru a obține cele mai precise citiri și un comportament consistent!
dialogGpsIntervalTitle GPS update interval Interval actualizare GPS
dialogGpsIntervalValue %1$s
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Nu vei putea folosi multe din caracteristicile aceastei aplicații fără Localizare.

Te rog fii sigur că Localizarea este activată și este ales modul 'Acuratețe mare'.

Deschizi acum setările Localizării?
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Localizarea este oprită
dialogHapticIntensityTitle @string/pref_haptic_feedback_intensity_title
dialogLayoutChoosePrompt Current layout will be overwritten.

Apply the selected layout?
Aspectul curent va fi suprascris.

Aplicați aspectul selectat?
dialogLayoutChooseSubtitle Choose display layout Alegeți aspectul de afișare
dialogLayoutChooseTitle Layout Aspect
dialogLayoutEmptyInfoMessage There should be at least one meter present in the layout. Ar trebui să existe cel puțin un metru în aspect.
dialogLayoutEmptyInfoTitle Layout Aspect
dialogLayoutRemoveEntryMessage Remove this field? Eliminați acest câmp?
dialogLayoutsInfoMessage Quickly change display layout from a set of predefined layouts.

Then long-click any field to further customize the display via pop-up menus.

Portrait and landscape screen orientations have completely independent layouts.
Schimbați rapid aspectul afișajului dintr-un set de aspecte predefinite.

Apoi faceți clic lung pe orice câmp pentru a personaliza în continuare afișarea prin meniuri pop-up.

Orientarea ecranului portret și peisaj au aspecte complet independente.
dialogLayoutsInfoTitle Layouts Aspecte

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatching line breaks

Number of new lines in translation does not match source

Reset

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogGpsIntervalLabelMore
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-ro.xml, string 375